Sú prázdniny :) :)

Stránkové hodiny pre verejnosť počas prázdnin

streda 9,00 hod – 11,00 hod

V dňoch 21. – 25.8. a 30.8.  vždy od 9.00 – 11.00 hod. sa budú potvrdzovať len potvrdenia potrebné na dopravu.

Ostatné potvrdenia sa budú potvrdzovať hromadne v septembri.

Každý žiak pri nástupe do školy 4.9.2017 dostane 2 potvrdenia o návšteve školy pre zamestnávateľa a 2 potvrdenia na rodinné prídavky.

Žiakom študijného odboru diplomovaný fyzioterapeut sa všetky potvrdenia budú potvrdzovať až pri nástupe do školy 4.9.2017.