Stolnotenisový turnaj.

 Perfektný výsledok  na Majstrovstvách stredných škôl v podobe 3.miesta na krajskom kole, nám zabezpečili Erika Šramková z III.FL – kapitánka, Ivana Zelenková z I.OO, Zuzana Lisá z II.MAS a Natália Holocsyová z III.MAS. Zápasy mali vysokú úroveň, dievčatá sú veľké bojovníčky. Našim reprezentantkám ešte raz srdečne gratulujeme. Foto.

MATEMATICKÝ KLOKAN

Dňa 20. marca 2017 si 25 žiakov  zmeralo matematické vedomosti a logické schopnosti v  medzinárodnej súťaži Matematický klokan. Táto súťaž oslavuje na Slovensku v tomto roku už svoje 20. výročie. Žiaci riešili 60 minút 24 úloh, v ktorých mohli body získať aj stratiť. Výsledky budú zverejnené  10. apríla na www.matematickyklokan.sk. Držíme palce!   Foto.

Svetový deň ústneho zdravia 2017.

Dňa 15.3.2017 sa  v rámci kampane „ Svetového dňa ústneho zdravia „ uskutočnila na našej škole  odborná prednáška pod heslom  „ Zdravé ústa, recept na dlhý život„,  pre študentov všetkých prvých ročníkov.   Viac…                       

 

Medzinárodné laserové centrum

Po dvoch rokoch, dňa 15.03.2017 naši oční optici 3. ročníka, spolu s vyučujúcou odborných predmetov, pani Rejdovou opäť navštívili Medzinárodné laserové centrum. V laboratóriu im boli predvedené demonštračné pokusy na zobrazovanie šošovkou a na vlnové vlastnosti svetla, viac….

Opta Brno

Po dvoch rokoch, dňa 10.03.2017 sa opäť naši oční optici 1. až 3. ročníka, spolu s vyučujúcimi odborných predmetov, pani Rejdovou a pánom Nemčekom vybrali do Brna, na 23. medzinárodný veľtrh očnej optiky, optometrie a oftalmológie – OPTA 2017. Viac….       

LVK – 2. turnus.

V dňoch 26.02. – 3.3.2017 sa konal  2. turnus lyžiarskeho výcvikového kurzu, tiež v Jasenskej doline. Zúčastnilo sa ho 40 študentov  z  2. FL a 2. ZuA. Inštruktorkami lyžovania boli  Mgr. Sylvia Mikulová, Mgr. Martina Zárubová, Mgr. Mária Tunová a o zdravie všetkých sa starala PhDr. Andrea Kuníková. FOTO

Hodina masiek.

Dňa 17.2.2017 sme sa spoločne veselo rozlúčili s Fašiangami.  Každý, kto chcel prispieť k dobrej nálade sa preobliekol do masky a prišiel do telocvične, kde  sa všetky masky predviedli a vybraná porota vyhodnotila tie najlepšie. Päť najvtipnejších dostalo chutnú tortu a všetky masky  malú sladkosť. K dobrej nálade prispelo vystúpenie slávnej skupiny ABBA. Veľmi úspešne ju stvárnili 4 naši učitelia a zožala obrovský úspech. Študenti z odboru AV každému ponúkli vlastne vyrobenú fánku a dobre naladení sme sa rozišli na jarné prázdniny. FOTO.

SOČ – školské kolo

Dňa 16.2.2017 sa na našej škole už tradične konalo školské kolo SOČ. Zúčastnilo sa ho 7 žiakov so 6 prácami. Boli to veľmi poučné a hodnotné práce, ktoré ocenili aj naši hostia zo Slovenskej akadémie vied RNDr. Dubovický ale aj MUDr. Sotníková. Viac…

Prednáška – Living memory.

V stredu 15.2.2017 sa uskutočnila  prednáška v spolupráci s o. z. Living Memory. Témou boli osudy obetí totalitných režimov a ich prenasledovateľov na Slovensku. Študentom druhého ročníka sa prihovorili historik Mgr. Ľubomír Morbacher, PhD a herec SND Ľuboš Kostelný. Nosnou myšlienkou prednášky bolo : „V demokracii môžeš svoje šance zlepšiť, v totalitnej spoločnosti nie!“. FOTO

 

Zdravo, chutne, fit – projekt odboru AV.

Dňa 14.2.2017 žiačky 3. ročníka odboru asistent výživy prezentovali projekt  Zdravo, chutne, fit na Strednej odbornej škole na Koceľovej ulici. Cieľom projektu bolo priblížiť zdravý životný štýl mladým ľuďom. Prezentácia bola vedená formou prednášky pomocou interaktívnej tabule aj s prekladom  do posunkovej reči pre nepočujúcich. Prezentácia bola spojená s ochutnávkou. Účastníci so záujmom kládli otázky k danej téme a pripravené ochutnávky ohodnotili ako veľmi chutné a estetické.  Fotky.

Staršie «