Prijímacie skúšky.

Menoslov žiakov s rozdelením do tried počas prijímacích skúšok:

Pondelok 9.5.2016 zoznam je TU. 

Štvrtok 12.5.2016 zoznam je TU.

Národné rehabilitačné centrum v Kováčovej.

?

V stredu 20.apríla odbor DFT navštívil Národné rehabilitačné centrum v Kováčovej. Prehliadka NRC pozostávala z dvoch častí.Najsôr sme si pozreli priestory, kde sa aplikovala fyzikálna terapia a kinezioterapia. V druhej časti sme navštívili pracovné dielne- textilnú stolársku, strojársku,tkáčsku, slúžiace na ergoterapiu. Zaujímavosťou bol byt prispôsobený ľuďom na vozíčku. Žiaci odchádzali plní dojmov a poznatkov.    Fotky.

Deň zdravia 2016

P1080879V piatok 15.4.2016  dve žiačky z III.ZUA a dve žiačky z III.OO spolu s p. prof. Haladovou prezentovali naše dva odbory na Obchodnej akadémii na Račianskej 107, pri príležitosti Svetového dňa zdravia. Pripravili si nástenky a veľa názorných pomôcok, brožúr a letáčikov, ktoré uložili na stoly.

Žiačky z odboru očný optik čistili okuliare ultrazvukom a žiačky z odboru zubný asistent edukovali žiakov ohľadom orálneho zdravia.

Konala sa tu aj prednáška o zdravej výžive, zásady prvej pomoci a relaxačné cviky v telocvični, meranie a výpočet BMI,  meranie glykémie diabetikmi z občianskeho združenia Asociácia diabetikov Slovenska s podporou firmy Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. Nechýbala ochutnávka jabĺk a zdravých produktov, ktoré sponzorovali: Rajo s.r.o mliečne výrobky(jogurty, acidká, cotage chees), Boni Fructi s.r.o ( jablká), Vodax a.s. (voda Lucka).

Na akcii sa nám veľmi páčilo, dohodli sme spoluprácu s Asociáciou diabetikov, ktorí budú s nami ochotne spolupracovať, hlavne s odborom AV. Fotky

Darovanie krvi

P1160523Pri príležitosti DŇA LABORANTOV v dňoch, 20.4. a 21.4.2016, žiaci III.FL, ZL, MAS, OO, AV, IV.FL, ZL, OO, II.a III.DFT darovali najvzácnejšiu tekutinu – krv.

5Primárka aj vrchná sestra Národnej transfúznej stanice v Ružinove boli veľmi spokojné, že sme prišli v takom hojnom počte. Je krásne vidieť na tvárach našich študentov radosť, že konajú dobrú vec. Všetkým patrí srdečné ĎAKUJEM.

Fotky

Deň narcisov.

1?Dňa 15.4.2016 sa konal 20-ty ročník – Dňa narcisov, do ktorého sa tradične zapojila aj naša škola. Hliadky tvorili žiačky III.ZUA, III.FL a I.DFT.Naše regióny boli Medická záhrada, Americké námestie a okolie súdu.Žiaci s odhodlaním vykročili do ulíc, pomôcť dobrej veci.
Všetkým srdečne Ďakujeme.

Hádzaná dievčatá – krajské kolo

DSCF4600Po dlhých rokoch sa naša škola zúčastnila súťaže medzi strednými školami v hádzanej. Postúpili sme priamo do krajského kola, kde sme hrali zápas s hráčkami so Športového gymnázia na Ostredkovej ulici, ktoré sú hráčkami Športového klubu polície BA. Naše hádzanárky hrali statočne, ale na tak zdatného súpera im naozaj sily nestačili. Umiestnili sme sa na druhom mieste. Dievčatám patrí veľká pochvala a poďakovanie za úspešnú reprezentáciu školy.

Fotky

Krajské kolo SOČ

stiahnuťDňa 7.4.2016 boli šiesti naši žiaci reprezentovať školu ale aj seba na Krajskom kole SOČ, ktoré sa konalo na SPŠE K.Adlera 5 v Bratislave. Všetci zabojovali a obhajovali svoje práce kvalitnými prezentáciami. Konkurencia bola silná, ale aj napriek tomu sme získali ocenenia. Všetkým súťažiacim gratulujeme.

Vďaka patrí aj školiteľom a konzultantom, ktorí sa podieľali na úspechu žiakov.

03 CHÉMIA, POTRAVINÁRSTVO: Patrícia Gocníková – Ľubovník bodkovaný (IV.FL) 2.miesto

06 ZDRAVOTNÍCTVO a FARMAKOLÓGIA: Klaudia Szabová – Vplyv vysokotukovej diéty na srdcovú činnosť (IV.FL) mimoriadne ocenenie

Fotky

Komenského petangový turnaj

spolu Dňa 31.3.2016 sa pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov konal 3.ročník Komenského petangového turnaja Strednej zdravotníckej školy, Záhradnícka 44, Bratislava. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 7 družstiev učiteľov a zamestnancov školy. V príjemnej atmosfére sme tak oslávili Deň učiteľov a utužili náš kolektív.

Fotky

Volejbal dievčat.

scan0001Naše družstvo dievčat pod vedením p. prof. Mikulovej si z obvodného kola vo volejbale prinieslo 1. miesto a postupuje do vyššieho kola.

Blahoželáme!

Fotky

Súťaž v poskytovaní prvej pomoci.

prva pomocDňa 22. marca 2016 sa konal 1. ročník regionálnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci žiakov stredných zdravotníckych škôl v Trnave, kam sa vybrali aj naše žiačky spolu s pani zástupkyňou PhDr. Evou Runovou. Naše záchranárky Radoslava Smolinská, Romana Ščepánová a Daniela Kmeťová z III. ZUA sa umiestnili na krásnom 7. mieste. Ošetrili rôzne poranenia – otvorenú zlomeninu, ranu s tepnovým krvácaním, popáleninu, otvorené poranenie brucha, pneumotorax, epileptický záchvat a resuscitovali človeka v bezvedomí.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže.

Fotky

Staršie «