Aktuálne

21.03.2019 –  Matematický klokan

Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl.  21. marca 2019 si v nej zasúťažilo i 30 žiakov z našej školy spolu so šiestimi miliónmi žiakov z celého sveta. Výsledky budú zverejnené na www.matematickyklokan.sk 10. apríla 2019.

8.3.2019 –  OPTA Brno

Odborná exkurzia na 25.ročníku medzinárodného veľtrhu očnej optiky, optometrie a oftalmológie OPTA Brno zaujala našich žiakov z odboru očný optik, ktorí mali možnosť sa jej zúčastniť. Žiaci sa zúčastnili na zaujímavom workshope  firmy Rodenstock a Sagitta.   Viac…

3.3. – 8.3.2019 – Lyžiarsky výcvikový kurz 2. turnus

V dňoch od 3.3. do 8.3. sme sa zúčastnili 2. lyžiarského výcvikového kurzu so žiakmi I.AV, I.OO, I.ZL, I.ZUA, II.OT, II.OO, III.ZL a III ZUA. Žiaci si v príjemnom teplom jarnom počasí a na roztopenom snehu zdokonalili lyžiarske zručnosti.  FOTO

 

6.3.2019 – Bedminton žiačok – krajské kolo

V krajskom kole súťaže nás reprezentovali žiačky Tamara Hricová a Eliška Kuhnová z II.FL. Súťaž sa konala na kurtoch Agrofert v Petržalke, kde súťažilo až 13 družstiev. V boji o tretie miesto sme podľahli Spojenej škole s Gym. J. Hronca a ZŠ Novohradská. Aj napriek tomu, že dievčatá nezískali medailu, je to pre našu školu veľký úspech.  FOTO

21.02.2019 –  Školské kolo SOČ

Prezentácie rôznorodých prác žiakov III.FL a IV.FL boli veľmi zaujímavé a bolo z nich cítiť zanietenosť, ktorú prenášali aj na publikum. Mali sme prizvaných hostí z Farmaceutickej fakulty UK a SAV, ktorí  vysoko hodnotili pripravenosť a úroveň prác našich žiakov. Všetci žiaci postúpili do krajského kola, ktoré sa bude konať 4.4.2019.  Viac…

08. 02. 2019 – DOD 2. termín

V piatok sme opäť otvorili školské priestory a odborné učebne pre verejnosť. Žiaci z každého študijného odboru pripravili program, aby ho čo najlepšie predstavili a pritiahli k sebe budúcich spolužiakov. Dúfame, že sa všetkým u nás páčilo a čo najviac návštevníkov stretneme budúci školský rok na vyučovaní. FOTO

31.1.2019 – Divadelné predstavenie

Žiaci našej školy navštívili divadelné predstavenie „Zdravý nemocný“, aby tak slávnostne zakončili 1.polrok školského roka. Táto tradičná akcia sa konala už po siedmy raz, v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava. Hra sa všetkým veľmi páčila, a herci boli odmenení veľkým potleskom.  FOTO

20. – 25.1.2019 – Lyžiarsky výcvikový kurz

V nádhernej snehom pokrytej časti Oravy prialo žiakom I.FL, I.MAS, I.OT, III.ZL a ich inštruktorom počasie, pekné upravené zjazdovky, strava a tiež ubytovanie. Žiaci nielen zlepšili svoje lyžiarske zručnosti, ale prehĺbili aj svoje vzťahy v rámci kolektívu triedy.  FOTO

Staršie udalosti