Aktuálne

8. 2. 2019 – DOD 2. termín

V piatok sme opäť otvorili školské priestory a odborné učebne pre verejnosť. Žiaci z každého študijného odboru pripravili program, aby ho čo najlepšie predstavili a pritiahli k sebe budúcich spolužiakov. Dúfame, že sa všetkým u nás páčilo a čo najviac návštevníkov stretneme budúci školský rok na vyučovaní. FOTO

31.1.2019 – Divadelné predstavenie

Žiaci našej školy navštívili divadelné predstavenie „Zdravý nemocný“, aby tak slávnostne zakončili 1.polrok školského roka. Táto tradičná akcia sa konala už po siedmy raz, v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava. Hra sa všetkým veľmi páčila, a herci boli odmenení veľkým potleskom.  FOTO

20. – 25.1.2019 – Lyžiarsky výcvikový kurz

V nádhernej snehom pokrytej časti Oravy prialo žiakom I.FL, I.MAS, I.OT, III.ZL a ich inštruktorom počasie, pekné upravené zjazdovky, strava a tiež ubytovanie. Žiaci nielen zlepšili svoje lyžiarske zručnosti, ale prehĺbili aj svoje vzťahy v rámci kolektívu triedy.  FOTO

16.1.2019 – Workshop – Ostro sledované prsia

Žiaci III. MAS sa v sprievode triednej profesorky Čipákovej zúčastnili zaujímavej vzdelávacej akcie.  Žiaci mali možnosť absolvovať  výuku samovyšetrenia prsníkov na fantóme so zabudovanými hrčkami. Po zaškolení žiaci dostali certifikát. Súčasťou boli aj prednášky a ochutnávka zdravých špecialít.

18. – 19.12.2018 – Vianočný volejbalový turnaj

So záujmom sme sledovali zápolenie triednych tímov o tohtoročného víťaza. Atmosféra turnaja ovládla školu a podnecovala súťažiacich k čo najlepším výkonom. Víťazstvo si zaslúžene odniesli  v kategórii dievčat III.FL, 2. miesto IV.FL a 3. miesto II. ZUA. V kategórii mix zvíťazila IV.MAS, 2.miesto III. ZL a 3. miesto III. DFT. Blahoželáme!   FOTO

19.12.2018 – Zasadnutie ŽŠR v BSK

Tomáš Tichý so Zuzanou Janštovou reprezentovali našu školu v rámci ŽŠR v BSK. Po príhovore predsedu Juraja Drobu si vypočuli prednášky o projektoch, do ktorých sa školy môžu  zapojiť. Rovnako preberali situáciu na školách v rámci postavenia žiackej školskej rady.

15.12.2018 – Vianočný Schloss Hof

31 žiakov našej školy spolu s p. Haladovou a Záhradnikovou navštívilo v sobotu vianočný Schloss Hof.  Prezreli si jedinečné remeselnícke výrobky, originálne darčeky, živé jasličky a tvorivé dielničky. Vianočné melódie a snehové vločky dodali tú pravú vianočnú atmosféru.  FOTO.

Staršie udalosti