Aktuálne

21.5.2019 – Odborné stáže študentov na Sicílii

Do slnkom zaliatej krajiny odletelo 10 študentov zo študijných odborov AV, FL, ZL, ZuA a  DFT. Počas 3 týždňov odbornej práce  spoznajú, ako funguje ich zdravotnícka profesia v Taliansku a  život i kultúru sicílčanov. Stáže sú súčasťou  dvojročného Erasmus+ projektu našej školy  “ European trends in health care professions“ Viac…

16.05.2019 – Prednáška o prvej pomoci

Dňa 24.4.2019 a 15.5.2019 pani Gáliková a pani Kuníková navštívili školské internáty na Trnavskej ceste 2 a na Saratovskej 26, kde realizovali prednášky a prakticky predviedli základy o poskytovaní prvej pomoci. Všetci, ktorí sa zúčastnili na prednáške, mali možnosť precvičiť si svoje zručnosti v prvej pomoci.  FOTO

16.05.2019 – Matematický klokan 2019

Do súťaže sa v tomto šk. roku zapojilo 30 žiakov. Boli to tí, ktorí majú radi matematiku spojenú so „sedliackym rozumom“. Titul školského šampióna získala už druhýkrát  po sebe Viktória Hupková z III.FL – 98%. Ostatní žiaci mali menej bodov. Z 1 720 žiakov získali 33. – 37. miesto. Vanda Vladová z I.ZL nechala za sebou 96,2% žiakov z celkového počtu 3 198  vo svojej kategórii.

25.04.2019 – Krajské kolo v atletike – boli sme tam

Na štadióne Mladá Garda  súťažili aj naše dievčatá a chlapci. Bola zaznamenaná najvyššia účasť pretekárov v histórii organizovania súťaže, 270 atlétov. Naši podali v konkurencii atlétov, ktorí sa  pretekov zúčastnili vskutku hodnotné výkony.  A na záver  prišla aj naša vytúžená medaila! Skvelé 3. miesto v zmiešanej štafete družstiev. Blahoželáme! Viac…   FOTO

24.4.2019 – Divadelné predstavenie BÁL v SND

Žiaci II.FL a II.MAS,OT sa spolu s Mgr. Gajdošíkovou zúčastnili divadelného predstavenia Bál. Komicky spracovaná novela B. S. Timravy dokonale pobavila publikum. Timrava patrí k autorom realizmu, žiaci druhého ročníka učivo aktuálne preberajú.  Herci SND predviedli profesionálny výkon, ktorým vystihli svojráznosť  autorky a prostredia, v ktorom tvorila.

16.4.2019 – Orientačný beh

Dňa 16. 4. 2019, sa v orientačnom behu žiakov SŠ o pohár predsedu BSK, z našich chlapcov najlepšie umiestnil  Max Ružička z III. MAS, ktorý obsadil  8. miesto. Z dievčat to boli: Nikola Černá z II. MAS, ktorá získala 15. miesto a na 16. mieste sa umiestnila Simona Gallová z III. ZUA..

7.4. – 12.4. 2019 – Projektové skúsenosti  z Turecka

Zámerom študijnej návštevy členov projektového tímu v ďalšej európskej krajine – v Turecku, bolo spoznať ako funguje  partnerská stredná zdravotnícka škola, ako vyzerajú ich pracoviská pre odbornú prax a preskúmať možnosti spolupráce pri realizácii odborného tréningu vybraných študentov v tureckých nemocniciach. Viac.. 

Staršie udalosti