Aktuálne

09.11.2018 – AMAVET – najlepší vedecký projekt

V celoštátnom kole  E.Mokroš  IV.FL a H.Špaleková  IV.ZL získali Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK za najlepší vedecký projekt prezentovaný na Festivale vedy a techniky 2018 v kategórii stredoškoláci. Svojim projektom si zabezpečili prijatie na Prírodovedeckú fakultu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto krásnom úspechu podieľali. FOTKY

09.11.2018 – Zbierka Hodina deťom

Do celoslovenskej zbierky, ktorá podporuje overené a kvalitné projekty pre potreby  rôznych skupín detí a mladých ľudí sa zapojila aj naša škola. Do všetkých tried  a potom do ulíc mesta vyšli vybraní žiaci I.DFT, aby sme aj my prispeli k dobrej veci. 

Október 2018Záložka spája školy

Tradične v októbri prebieha tento celoslovenský projekt, do ktorého sa zapojili aj naši žiaci I.FL/ZL a II.FL/ZUA (pod vedením p.Tocciovej). Pripravili záložky  na tému jesene: hríbiky, sovy, ježkovia, kvetinky i veverička budú skrášľovať učebnice našich zdravotníckych spolužiakov v meste Lučenec.

22.10.2018 – Psychiatrická nemocnica v Pezinku

Žiaci IV. MAS spolu s Mgr. Molnárovou a Mgr. Matisovou navštívili psychiatrickú nemocnicu Philippa Pinela v Pezinku. Bola to vôbec prvá exkurzia tohto typu na našej škole. Vedúca fyzioterapeutka a ostatný personál  žiakov oboznámili s prevádzkou FRO a  ochotne odpovedali na zvedavé otázky,  čím žiakov  motivovali  k zamestnaniu v tomto zariadení.

19.10 – 21.10.2018  – Kongres očných optikov

Optici 4. ročníka spolu s vedúcou odboru očný optik p.Haladovou a s vyučujúcimi odborných predmetov p.Hoškovou, p. Rejdovou a p. Nemčekom sa zúčastnili 14.odborného kongresu očných optikov a optometristov Slovenska, v Jasnej  – v Nízkych Tatrách. Viac…    FOTO

19.10.2018 – AMAVET – úspech na krajskom kole

So svojím bádateľským projektom  E. Mokroš a H.Špaleková postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 7.- 9.11.2018 počas Týždňa vedy a techniky FVAT v priestoroch Incheby. Dúfame, že porota ocení ich namáhavú prácu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tomto projekte.

  Staršie udalosti