Exkurzia UNIPHARMA

III.FL sa 21.6.2017 zúčastnila v sprievode M.Lejovej a K.Tocciovej odbornej exkurzie v Bojniciach, v UNIPHARMe. Žiaci si pozreli  distribučnú automatizovanú linku v najväčšej slovenskej distribučnej firme liekov. Oboznámili sa s históriou, dneškom a budúcnosťou firmy a na záver mohli zvážiť reálne ponuky na letné brigády.

Maturity 2017

Tak ako každý rok aj v tomto roku prišli na maturantov  ťažké okamihy záverečnej „skúšky dospelosti“. Prekonať stres a skoncentrovať sa na podanie čo najlepšieho výkonu, dalo mnohým zabrať. Všetko však dobre dopadlo a naši absolventi sa po slávnostnom vyradení  rozpŕchli do sveta. Niektorí do odbornej praxe a niektorí pokračovať v štúdiu. Prajeme im všetkým šťastný let životom. FOTO

Expedície DofE sú absolvované

Naši bronzoví „dofáci“ majú väčšiu časť svojich úloh splnenú a úspešne smerujú k svojmu oceneniu. Dva zostavené tímy už aj  strávili  dvojdňové dobrodružstvo v prírode, ktorú trošku vyčistili od odpadkov. Prvé družstvo bolo v Kremnických horách a druhé družstvo v Považskom Inovci.

III.DFT absolventské skúšky

Väčšia časť študentov III.DFT už má za sebou absolventské skúšky. Na ostatných obhajoba absolventskej práce, praktická skúška v nemocnici a teoretická skúška, ešte len čaká v septembri. Nech sa im darí v budúcom zamestnaní a tým ostatným za zeleným stolom a pri žrebovaní pacientov. FOTO

DO pilates – odborná exkurzia I.DFT

 Dňa 23.05.2017  sme sa vybrali s I.DFT do Pezinku zacvičiť si v DO Pilates štúdiu našej študenty Mgr.Denisy Owen z I.DFT. Oboznámila nás so svojou filozofiou, ale najmä s rôznymi pilates strojmi, ktoré väčšina z nás videla po prvýkrát.  Vďaka medzinárodnému vzdelaniu a niekoľkoročnej praxi v tejto oblasti tu nadobudnuté odborné znalosti odovzdáva klientom, ktorí majú záujem starať sa o svoj pohybový aparát a o svoju zdravú budúcnosť. Na záver cvičenia sa nám všetkým v tvárach objavila spokojnosť a túžba nové vedomosti si rozšíriť. Fotky

Boli sme na Krajskom kole OB

 V stredu 24.05.2017 bolo zorganizované Krajské kolo v orientačnom behu, ktoré sa tentokrát konali v Rusovciach. Z obvodného kola postúpili Kristína Gajdošová z III.MAS a Mária Olchovyková z III.ZUA. Tieto preteky boli naozaj tie z kategórie „TOP“ ťažkých. Dievčatá bežali v náročnom teréne, zorientovať sa a nájsť lampiónik nebolo vôbec jednoduché. Nakoniec ale šťastne a s úsmevom na tvári dobehli do cieľa. Dievčatá gratulujeme! FOTO

Orientačný beh 25.05.2017

 Počas maturitného týždňa si naši prváci vyskúšali orientačný beh na Zlatých pieskoch . Súťaž tried vyhrala I.FL, pred I.MAS a I.ZUA, u dievčat najlepšie sa zorientovala Laura Holíková z I.MAS, na 2. mieste Lenka Libáriková z I.OO a na 3.mieste Natália Mitálová z I.ZL. U chlapcov bol najlepší Martin Toncar z I.FL, 2. miesto patrí Maxovi Ružičkovi z I.MAS a na 3. mieste dobehol Nicolas Baňař z I.AV. Naši žiaci sa vedia dobre orientovať v teréne, preteky zvládli bravúrne. A aj súťaže v hádzaní freesbee na presnosť, preteky v zručnosti CO, cvičenie v otvorenom priestore a stanovište prvej pomoci deti bavilo. FOTO

Splavovali sme Moravu

Niektorí maturovali, niektorí splavovali. Počas maturitného týždňa postupne sa deň po dni vystriedali všetky triedy 2. ročníka a splavili rieku Moravu. Väčšina detí sedela po prvýkrát v rafte a naozaj si to užili… FOTO

Železná studnička – Partizánska lúka

Posledný maturitný a pre ostatných žiakov – aktívno – poznávací deň, teda  26.5. 2017 strávila I..ZUA s p.Záhradníkovou a p.Haladovou  na Partizánskej lúke. Viac…

 

Optici v Trnave

Dňa 25. 5. 2017 navštívili žiaci II.OO a III. OO spolu s p. Rejdovou a vedúcou odboru očný optik p. Haladovou  – Meracie a školiace centrum Carl Zeiss v Trnave. Je akreditovaným skúšobným laboratóriom, svojim rozsahom jediné na Slovensku. Viac…

Staršie «