Aktuálne


Stránkové hodiny pre verejnosť počas letných prázdnin sú vždy od 9.00 do 11.00 h v dňoch:

18. júla, 1. augusta, 8. augusta, 15. augusta,
20. augusta až 24. augusta, 31. augusta.

Potvrdenia žiadaniek na zľavnenú dopravu  pre žiakov denného 4-ročného štúdia pre školský rok 2018/2019 sa budú vydávať   20.-24.augusta a 31. augusta v čase od 9.00 – 11.00 h na sekretariáte školy.

Ostatné potvrdenia a potvrdenia pre žiakov pomaturitného štúdia sa budú vydávať až po zahájení školského roka.


júl 2018 – 1. úspešná strieborná expedícia

Začiatkom prázdnin 05.-07.07.´18 mali naši Dofáci termín expedície. Všetko sa podarilo, vrátane cieľa, ktorým bolo popri turistike v Starohorských vrchoch a splave Hrona raftom, čistenie okolia a zbieranie odpadu.  FOTO    VIDEO

28.06.2018 – Botanická záhrada

Koniec roka sa niesol výletmi a rôznymi akciami. I. a II.FL deň pred vysvedčením strávila v peknom prostredí Botanickej záhrady UK v Bratislave. Chceme sa poďakovať aj RNDr. Petríkovi, ktorý nás oboznámil s veľkým množstvo rastlín, ktoré sme poznali len z učebníc. FOTO

26.06.2018 – Výlet na Štrbské pleso

Dňa 26.6.2018 sa II.FL vybrala na dvojdňový výlet na Štrbské pleso. Žiaci boli plní očakávania, veď cesta vlakom u niektorých nebýva bežná a zažili aj cestu zubačkou. Počasie sa s nami hralo a preto sme zrušili  túru na Popradské pleso a urobili sme si vychádzku na Solisko a mostíky. Druhý deň sme zakončili prechádzkou k jazierkam lásky.  FOTO

 Staršie udalosti