Aktuálne

13.04.2018 –Futbal chlapci – O pohár predsedu BSK

Vo veľkom futbale SŠ chlapcov O pohár predsedu BSK s premierou našich nadherných nových dresov sme síce nepostúpili do finále, ale odohrali sme v skupine 3 bojovné zápasy. Naši modrí sokolíci s cťou bojovali a bolo potešením sa na nich pozerať. Pozrite si, ako krásne vyzerali v nových školských dresoch.

13.04.2018 – Deň narcisov

Študenti našej školy sa  aktívne zapojili do jedinečnej verejno-prospešnej zbierky Liga proti rakovine pod vedením Mgr. Rehákovej. Zbierka sa tento rok konala 22-krát. Dobrovoľníci z našej školy navštívili jednotlivé triedy a potom vyšli do ulíc Bratislavy.

12.04.2018 – ZuA a OO na Obchodnej akadémii

Žiaci zIII.ZUAa III.OOspolu s p. prof. Haladovou prezentovali svoje odbory v priestoroch Obchodnej akadémie na Račianskej 107 pri príležitosti Svetového dňa zdravia. Pripravili si názorné pomôcky, brožúry a vzorky zubných pást, ktoré prezentovali na vyhradenom mieste. Žiaci z odboru očný optik čistili okuliare ultrazvukom a žiaci z odboru zubný asistent edukovali žiakov v oblasti orálneho zdravia. FOTO

07.04.2018 – ČSOB  Nutrilite minimaraton

 BSK prisľúbil rozvíjať spoluprácu so športovými subjektmi a prvá lastovička – možnosť bezplatne štartovať  na ČSOB Nutrilite minimaratóne (4,2 km) je na svete. Samuel Krajč z II.FL a Juraj Kopčan z I.OO si zabehli trať a zažili atmosféru veľkých pretekov. Veľmi nás potešilo, keď sme na štarte stretli aj  Luciu Michálkovú a Margarétu Kľúčikovú z II.FL. FOTO

06.04.2018 – Odborná exkurzia – odbor AV

Žiaci II.AV s vedúcou štúdijného odboru Mgr. Alžbetou Kriškovou  navštívili Národný ústav srdcových a cievnych chorôb Pod Krásnou Hôrkou v Bratislave. Prezreli si priestory Oddelenia liečebnej výživy a stravovania, vypočuli si odbornú prednášku vedúcej oddelenia a zúčastnili sa na výdaji obeda pomocou tabletového systému.

06.04.2018 – Župan ocenil  našu pani riaditeľku

Bratislavský župan Juraj Droba  na slávnostnom oceňovaní pedagógov zo župných  stredných škôl odovzdal ocenenia dvadsiatim učiteľom, ktorých vybrala výberová komisia. Medzi ocenenými bola aj naša pani riaditeľka Mgr. Elena Skalná za svoju prácu, ktorou významne prispela k rozvoju stredného zdravotníckeho školstva na Slovensku. Blahoželáme!

Staršie udalosti