Aktuálne

15.11.2018 – Imatrikulácia 

Tak už sú skutočne naši! Počas slávnostnej a  súčasne zábavnej  ceremónie prijali študenti druhých ročníkov všetkých prvákov do radov svojho študijného odboru. Upozornili nováčikov  na zvyklosti, ktoré treba v odbore dodržiavať a nástrahy, ktoré treba prekonávať. Tak nech sa nováčikom darí! FOTO

15.11.2018 – Informatický iBOBOR

Koná sa  v 44 krajinách  a podporuje kreatívne myslenie a záujem o IKT. Na Slovensku v kategórii junior súťažilo 7185 študentov, 32,4% bolo úspešných riešiteľov. Nájsť najkratšiu cestu, či šifrovať správu skúsilo u nás 19 študentov, z ktorých 4 sú úspešnými riešiteľmi. Náš najúspešnejší Juraj Ševčík z I.ZL získal 94,58 percentil. Blahoželáme!

13.11.2018 – Študentská kvapka

V utorok 13.11.2018, študenti našej školy navštívili NTS Ružinov, za účelom darovania najvzácnejšej tekutiny, ktorou je KRV. Zúčastnilo sa celkovo 23 žiakov, menovite: Eva Komačková, Kvetoslava Tučeková a David Šerfézi  z III.ZL, Frederika Horváthová a Henrieta Meňhartová zo IV.AV, Ondrej Bartalský, Gabriela Kováčová a Petronela Machová zo IV.MAS,  Andráš Farkaš, Diana Cziborová a Nela Izdencyová  z  I.DFT,  Kristína Kovárová, Viktor Hrabec a Lea Čanakyová z II.DFT a Martina Rečná a Dianou Michalkovou zo IV.ZL. Do zoznamu darcov sa zapísali tiež pani zástupkyňa Eva Runová a páni  Jozef Sagan a Tomáš Runa. Všetkým patrí VEĽKÉ ĎAKUJEM.

13.11.2018 – VULM Bratislava – odborná exkurzia FL

 Žiaci  III.FL s p. prof. PharmDr. Lejovou tu mohli vidieť, ako sa vyrábajú roztoky, krémy, masti, pasty, tablety, kapsle a v akých nádobách sa skladujú suroviny na ich výrobu. Ďakujeme firme, že nám umožnila nahliadnuť do výrobného procesu podľa zásad Správnej výrobnej praxe.

09.11.2018 – AMAVET – najlepší vedecký projekt

V celoštátnom kole  E.Mokroš  IV.FL a H.Špaleková  IV.ZL získali Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK za najlepší vedecký projekt prezentovaný na Festivale vedy a techniky 2018 v kategórii stredoškoláci. Svojim projektom si zabezpečili prijatie na Prírodovedeckú fakultu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto krásnom úspechu podieľali. FOTKY

 

  Staršie udalosti