Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

Slávnostné zhodnotenie 1. roku činnosti

Každý má potenciál uspieť a získať Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu.

dofe

V novom školskom roku majú študenti Strednej zdravotníckej školy Záhradnícka 44, Bratislava, prvý krát možnosť uchádzať sa o získanie prestížnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Stačí prijať výzvy v troch oblastiach a podstúpiť so spolužiakmi dobrodružnú expedíciu.

V rámci programu na sebe účastníci pracujú a zlepšujú sa. Pravidelne vykonávajú aktivity v troch oblastiach: šport, talent a dobrovoľníctvo tak, aby si splnili svoje ciele. „Program je jedinečný v tom, že mladí ľudia si v jednotlivých oblastiach sami volia aktivity, ktoré ich bavia alebo zaujímajú. Ide o prekonávanie vlastných limitov. Preto je výber na nich. Naši žiaci si tento rok vybrali : naučiť sa nové cudzie jazyky, základy sebaobrany, zlepšiť si telesnú zdatnosť, naučiť sa lukostrelbu, tandemové bicyklovanie, hrať tenis, hrať na gitare, jazdiť na koni, začať behať, plávať, prakticky používať goniometrické funkcie z matematiky, kresliť a navrhovať vlastnú tvorbu, pripraviť sa na skúšky na VŠ, pomôcť ľuďom naučiť sa správne techniky ústnej hygieny,pomáhať v detských domovoch, doučovať spolužiakov, udržiavať poriadok, pomáhať telesne postinutým, pomáhať v domovoch dôchodcov….

Svojou vytrvalosťou a ochotou pracovať na sebe sa môžu mladí ľudia pochváliť pri uchádzaní sa o prácu alebo v prihláške na vysokú školu. Absolventov programu dokonca uprednostňujú aj také prestížne univerzity, akými sú Harvard, Oxford, či Cambridge.

Šancu uspieť má naozaj každý, kto po dobu minimálne šiestich mesiacov dokáže pracovať na dosiahnutí vlastných cieľov. Okrem toho, spolu so skupinou spolužiakov podstúpi dobrodružnú expedíciu. “

Program vznikol ešte pred 60timi rokmi v Británii a zakladal ho manžel britskej kráľovnej, princ Philip. Dnes ho ročne absolvuje 1,3 milióna mladých ľudí v 140tich krajinách sveta. Na Slovensku si prvých 86 absolventov preberalo ocenenie za svoju prácu z rúk britského veľvyslanca na Slovensku. Svojou účasťou ich poctil aj pán prezident Andrej Kiska, ktorý ocenil úsilie, ktoré museli študenti stredných škôl dobrovoľne vynaložiť, aby Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE) získali. Prezident vo svojom prejave povzbudil mladých ľudí, aby pokračovali v aktivitách aj mimo povinností v škole, lebo skutočné osobnosti sa poznajú aj podľa toho, čo sú ochotní robiť naviac.

Zapojiť sa do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu sa môžete už aj na našej škole. Sačí kontaktovať koordinátorku programu DofE na škole Mgr.Hanu Botkovú.

V DofE účastníci nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba a dosiahnuť svoje vlastné ciele.

Držíme našim “Dofákom “ palce .

Snímka1Snímka2

Snímka3Snímka4Snímka5

Naši vedúci a školitelia.

IMG_20160517_120038