Dokumenty

Faktúry, objednávky a zmluvy

2017 Faktúry Objednávky od 1. 5. 2017 Objednávky Zmluvy od 1. 5. 2017 Zmluvy    2016 Faktúry Objednávky Zmluvy    2015 Faktúry od 1. 2. 2015 Faktúry Objednávky Zmluvy Zákazky s nízkou hodnotou 2014 Faktúry Objednávky Zmluvy Zákazky s nízkou hodnotou 2013 Faktúry Objednávky Zmluvy Zákazky s nízkou hodnotou 2012 Faktúry Objednávky Zmluvy Zákazky s …

Zobraziť stránku »

Správy o výsledkoch školy.

Šk.rok 2016/17 Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, Zoznam príloh k správe príloha 1 – Prospech a dochádzka príloha 2 – Správa o hospodárení za rok 2016 príloha 3 – Protokol k Správe o hospodárení za rok 2016 Šk.rok 2015/16   Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, Zoznam príloh k správe príloha 1 – Prospech a dochádzka. príloha …

Zobraziť stránku »

Verejné obstarávanie

Zákazky s hodnotou nad 1000 € Zákazka  Dátum Poznámky Výzva na predloženie cenovej ponuky 21.2.2014    1. Vypracovanie bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov 2013 Zákazka  Dátum Poznámky Stravné lístky 20.6.2013    1. Informácia o otváraní ponúk 25.6.2013    2. Stravné lístky – vysvetlenie súťažných podkladov z 25.6.2013 21.8.2013    3. Informácia – otváranie ponúk – …

Zobraziť stránku »

Vyhlásenie OVS 2017

 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľného majetku – telocvičňa+umývareň od 2017 – pondelok 17.00-18.00 

Zobraziť stránku »