Maturita

Termíny a podklady pre školský rok 2017/18.

 

externá časť a písomná forma internej časti

 Slovenský jazyk a literatúra

13. marca 2018

Anglický, nemecký jazyk

14. marca 2018

ústna forma internej časti  21. mája – 25. mája 2018

Harmonogram MS 2018

Maturitné učebne

Harmonogram MS 2018 II. OTv

jazyky 

SJL 1

SJL 2

ANJ 1

ANJ 2

NEJ

teoretická časť odbornej zložky

TCOZ_AV_1718

TCOZ_FL_1718

TCOZ_MAS_1718

TCOZ_OO_1718

TCOZ_ZL_1718

TCOZ_ZUA_1718

praktická časť odbornej zložky  21. mája – 25. mája 2018

PČOZ AV 2018

PČOZ ZUA 2018

úprava 15.05.2018

všetky informácie o maturitnej skúške nájdete na :http://www.nucem.sk/sk/maturita