Maturita

Termíny a podklady pre školský rok 2017/18.

 

externá časť a písomná forma internej časti

 Slovenský jazyk a literatúra

13. marca 2018

Anglický, nemecký jazyk

14. marca 2018

ústna forma internej časti  21. mája – 25. mája 2018

 

jazyky   
teoretická časť odbornej zložky  
praktická časť odbornej zložky  21. mája – 25. mája 2018
úprava 7.12.2017

 

všetky informácie o maturitnej skúške nájdete na :http://www.nucem.sk/sk/maturita