Maturity

Termíny a podklady pre školský rok 2017/18.

 

externá časť a písomná forma internej časti

 Slovenský jazyk a literatúra

13. marca 2018

Anglický, nemecký jazyk

14. marca 2018

ústna forma internej časti  21. mája – 25. mája 2018

 

jazyky 
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky  21. mája – 25. mája 2018
úprava 7.12.2017