Maturita

Termíny a podklady pre školský rok 2018/19

 

Náhradný a opravný termín maturitnej skúšky:

 PČOZ OT
 TČOZ OT
 Harmonogram po žiakoch

 

externá časť a písomná forma internej časti

 Slovenský jazyk a literatúra

12. marca 2019

Anglický, nemecký jazyk

13. marca 2019

ústna forma internej časti podľa určenia odborov školstva v termínoch

20.05.2019 – 07.06.2019

jazyky   
teoretická časť odbornej zložky  
praktická časť odbornej zložky  
úprava 28.09.2018

všetky informácie o maturitnej skúške nájdete na :http://www.nucem.sk/sk/maturita