Maturity

Termíny a podklady pre školský rok 2017/18.

 

externá časť a písomná forma internej časti

 Slovenský jazyk a literatúra

13. marca 2018

Anglický, nemecký jazyk

14. marca 2018

ústna forma internej časti  28. mája – 01. júna 2018

 

jazyky   
teoretická časť odbornej zložky  
praktická časť odbornej zložky  
úprava 11.09.2017