Plán týždňa

Aktivity v týždni od 10. 12. 2018 – 14. 12. 2018

Myšlienka týždňa:

 „Buďte milí vždy, keď je to možné. Vždy je to možné“

Dalajláma

deň

dátum

čas plánovaná akcia dotýka sa
pondelok

10. 12. 2018

12.25 h Deň ľudských práv – rozhlasové okienko zodp.

pp.Ondrejová M.

+ I. FL

utorok

11. 12. 2018

13.00 h Vianočné posedenie pre zamestnancov, všetci zamestnanci
streda

12. 12. 2018

8.00 – 8.45 h Vianočný koncert, 1. – 2. ročník,

vyučovanie pokračuje 2. h.

zodp.

pp. Záhradníková

štvrtok

13. 12. 2018

Anatomicko-patologické múzeum, Viedeň – II.ZL, III.ZL pp. Gardošová

pp. Molková

pp. Jozefáková

piatok

14. 12. 2018

Plánované akcie:

15. 12. 2018 – Schlosshof, Kittsee, prihlásení žiaci, ped. dozor pp. Haladová, pp. Záhradníková

18. 12. – 19. 12. 2018 – volejbalový turnaj – POZOR – ZMENA TERMÍNU

20. 12. 2018 – šatne nechať prázdne a upratané

21. 12. 2018 – riaditeľské voľno