Plán týždňa

Aktivity v týždni od 24. 06. 2019 – 28. 06. 2019

Myšlienka týždňa:

„K šťastnému životu potrebuješ veľmi málo“

Marcus Aurelius

deň

dátum

čas plánovaná akcia dotýka sa
pondelok

24. 06. 2019

 

8.00 – 8.45 h

9.00 – 11.00 h

PS DFT

č. 22, č. 23

telocvičňa

utorok

25. 06. 2019

Deň rozhodnutia prihlásené triedy
streda

26. 06. 2019

štvrtok

27. 06. 2019

piatok

28. 06. 2019

odovzdávanie vysvedčení viď harmonogram

Plánované akcie: