Plán týždňa

Aktivity v týždni od 23.10.2017 do 27.10. 2017

pondelok 23.10.2017   
utorok 24.10.2017  – odborná exkurzia Kúpele Piešťany III. AV, MAS, zodp. p. Molnárová, p. Ondrejová Z.

-12,45 – LAB Academia – seminár v BB pre žiakov SZŠ, odbory FL a ZL  – III. ZL 13 ž., IV. ZL 1 ž., IV. FL 1 ž., p. Gécová, p. Hodálová

streda  25.10.2017 – LAB Academia – seminár v BB pre žiakov SZŠ, odbory FL a ZL  – III. ZL 13 ž., IV. ZL 1 ž., IV. FL 1 ž., p. Gécová, p. Hodálová
štvrtok  26.10.2017 -odborná exkurzia Vyšné Hágy – IV. ZL, zodp. p. Gardošová, p. Hodálová
piatok  27.10.2017 – prehliadka seminárnych prác odboru FL – členovia odboru FL

Plánované akcie:

 

30. – 31.10.2017 – jesenné prázdniny

2.11.2017 – Silná ruka – krajské kolo v pretláčaní rukou dievčat a chlapcov, ped. dozor. p. Mikulová

3.11.2017 – projektové matiné Erasmus +, v zborovni, 7.30 – učitelia a absolventi  stáží Erasmus+

8.11.2017 – odborná exkurzia do NÚRCH Piešťany, III. DFT, zodp. p. Reháková

10.11.2017 – zbierka Hodina deťom, zodp. p. Reháková