Plán týždňa

Aktivity v týždni od 22.1.2018 do 26.1. 2018

Myšlienka týždňa: 

„„Nehovor, že to nejde, radšej povedz, že to zatiaľ nevieš.“

                                                                              Tomáš Baťa    

 

deň

dátum

čas plánovaná akcia dotýka sa
pondelok

22.01.2018

     
utorok

23.01.2018

1. – 7. h voľby do ŽŠR, miestnosť S2, podľa harmonogramu zodp. p. Oravcová, TU a vyučujúci podľa rozvrhu
streda

24.01.2018

     
štvrtok

25.01.2018

  uzavretie známok za 1. polrok (klas. hárok, triedny výkaz a IŽK) všetci učitelia
piatok

26.01.2018

do 11.00 nahlásiť zástupkyniam počet účastníkov z každej triedy na Hodine masiek, DL zodp. TU
od 8.00 prezentácia školy na zasadnutí zastupiteľstva BSK, budova BSK p. Oravcová, p. Lejová

4 vybraní žiaci z MAS

3 vybraní žiaci z OO

  termín uzavretia absencie v triedach za 1. polrok vrátane 26.1.2018 zodp. TU


Plánované akcie:

28.01. – 02.02.2018 – lyžiarsky výcvik, 1. termín, zodp. p. Mikulová, p. Zárubová, p. Oravcová, p. Lašová

29.01.2018 – klasifikačná porada za 1. polrok, 13. 45,

31.01.2018 – divadelné predstavenie od 10.00, okrem DFT, odovzdávanie vysvedčení podľa harmonogramu

01.02.2018 – platí nový rozvrh, skontrolujte si ho, TU oboznámte svoju triedu so zmenami

01. 02.2018 – Hodina masiek, 1. – 3. ročník, počas 3. vyuč. hodiny príprava, 10.40 – 11.40 prehliadka masiek