Plán týždňa

Aktivity v týždni od 14. 10. 2019 – 18. 10. 2019

Myšlienka týždňa:

„Šťastie nie je výsledkom toho, čo dostávame, ale toho, čo dávame.“

Ben Carson

deň

dátum

čas plánovaná akcia dotýka sa
pondelok

14. 10. 2019

utorok

15. 10. 2019

streda

16. 10. 2019

 Deň župných škôl, Malacky  podľa harmonogramu
štvrtok

17. 10. 2019

Kongres ortopedických technikov, Hustopeče, II. OT
16.00 Zasadnutie rady školy, zborovňa
piatok

18. 10. 2019

Krajské kolo AMAVET, 1 žiačka zo IV. FL
18. – 20.10.2019 Kongres očných optikov v Jasnej, IV.OO

Plánované akcie:

25.10.2019 – rozhlasové okienko pri príležitosti vzniku 1. ČSR
26.10.2019 – stužková slávnosť IV. ZL
28. – 29. 10.2019 – riaditeľské voľno
29.10.2019 – súťaž Lab Akademia, Banská Bystrica, 1súťažiaca zo IV. ZL, výber žiačok z III. ZL
30. – 31.10.2019 – jesenné prázdniny, nástup do školy 4.11.2019