Plán týždňa

Aktivity v týždni od 18. 2. 2019 – 22. 2. 2019

Myšlienka týždňa:

„Ak chcete vyskúšať charakter človeka, dajte mu moc“

A. Lincoln

deň

dátum

čas plánovaná akcia dotýka sa
pondelok

18. 02. 2019

utorok

19. 02. 2019

streda

20. 02. 2019

 

 

štvrtok

21. 02. 2019

9.00 – 11. 00 h školské kolo SOČ, č. 25 pp. Dlháňová

pp. Hodálová

pp. Nemček

pp. Lejová

piatok

22. 02. 2019

3. – 4. h Hodina masiek,

3. vyuč. h príprava, 10.40 – 11.40 prehliadka masiek

1. – 3. ročník

prihlásené triedy

ŽŠR + pp. Oravcová

šatne musia zostať prázdne

Plánované akcie:

25. 02. – 01. 03. 2019 – jarné prázdniny
03. 03. – 08. 03. 2019 – lyžiarsky výcvikový kurz – 2. termín, ped. dozor pp. Mikulová, pp. Baranovič, pp. Žarnay, pp. Oravcová
12. 03. 2019 – EČ a PFIČ  MS SJL
– Vzťah učiteľ a študent, divadelné predstavenie (75´) – 2. a 3. ročník, 8,30 h, SK Vajnorská
– The Dark Trip, divadelné predstavenie (80´) – 1. ročník, 11,00 h, DK Ružinov
13. 03. 2019 – EČ a PFIČ CUJ
– Svetový deň ústneho zdravia, prednáška – 1. ročník, telocvičňa, zodp. pp. Rentková
– Turistická prechádzka – 2.–3. ročník, Červený most – Železná studienka – Snežienka – Koliba
21. 03. – 27. 03. 2019 – plavecký výcvikový kurz, II. MAS