Plán týždňa

Aktivity v týždni od 22. 04. 2019 – 26. 04. 2019

Myšlienka týždňa:

„Krása nie je o tom – mať krásnu tvár. Je to o tom – mať krásnu myseľ, dobré srdce a láskavú dušu“

A. Enstein

deň

dátum

čas plánovaná akcia dotýka sa
pondelok

22. 04. 2019

18.04. – 23.04. 2019 veľkonočné prázdniny
utorok

23. 04. 2019

18.04. – 23.04. 2019 veľkonočné prázdniny
streda

24. 04. 2019

16.00 h školenie prvej pomoci pre žiakov na ŠI Trnavská cesta pp. Galiková

pp. Kuníková

štvrtok

25. 04. 2019

 

 

krajské kolo v atletike jednotlivcov zodp. pp. Mikulová
piatok

26. 04. 2019

fotenie učiteľov a tried – viď harmonogram
16.00 h TARZ všetci učitelia

Plánované akcie:

06. 05. 2019 – Deň víťazstva nad fašizmom – rozhlasové okienko
09. 05. 2019 – písomná časť PČOZ MS AV

13. 05. a 16. 05. 2019 – prijímacie skúšky
15. 05. 2019 – Medzinárodný deň mlieka – mliečna desiata, študijný odbor AV,
– školenie prvej pomoci pre žiakov na ŠI Saratovská, 17.00 h
17. 05. 2019 – klasifikačná porada – 4. ročník
18. 05. 2019 – Župná olympiáda seniorov, DSS ROSA, 15 žiakov, ped. dozor
25. 06. 2019 – Deň rozhodnutia