Plán týždňa

Aktivity v týždni od 17. 06. 2019 – 21. 06. 2019

Myšlienka týždňa:

„Ak prežívame dobré stavy pod hrudnou kosťou, tak vytvárame okolo seba dobré vzťahy“

M Kašparů

deň

dátum

čas plánovaná akcia dotýka sa
pondelok

17. 06. 2019

utorok

18. 06. 2019

8.00 – 9.00 h 2. kolo PS, učebňa č. 22 pp. Ondrejová M.
streda

19. 06. 2019

19.06. – 20.06. 2019 Osvienčim – odborná exkurzia – prihlásení žiaci 2. ročníka pp. Žáčiková

pp. Rejdová

pp. Oravcová

štvrtok

20. 06. 2019

piatok

21. 06. 2019

Plánované akcie:

24. 06. 2019 – od 8.00 h – PS DFT
25. 06. 2019 – 11.00 h, klasifikačná porada 3. ročník
– Deň rozhodnutia – I. FL, I. AV/OO, I. MAS/OT, I. ZUA, II. FL, III.FL, III. MAS, III. ZUA
03. 07. 2019 – hodnotiaca porada v zborovni