Plán týždňa

Aktivity v týždni od 18. 06. 2018 – 22. 06. 2018

Myšlienka týždňa:

„Každý má talent, ale je s ním spojená ťažká práca.“

 

                                                                                    Michael Jordan

deň

dátum

čas plánovaná akcia dotýka sa
pondelok

18.06.2018

28.05. – 22.06.2018 odborná klinická prax 3. ročník a II. DFT
11. – 22.06.2018 odborná klinická prax I. DFT
utorok

19.06.2018

8.00 – 11.00 prijímacie skúšky na štúdium v DFT podľa harmonogramu
15.00 doplniť harmonogram aktivít tried v poslednom júnovom týždni (v zborovni na stole) TU
streda

20.06.2018

štvrtok

21.06.2018

21. – 22.06.2018 odborná exkurzia Osvienčim,  prihlásení žiaci zodp. p. Žáčiková, ped. dozor p. Molková, p. Ondrejová Z., p. Čipaková, p. Kuníková
piatok

22.06.2018

Plánované akcie:

25.06.2018 – klasifikačná porada za 2. polrok, 1. – 3. ročník , 11.00

26.06.2018 – Deň rozhodnutia, zodp. p. Botková, I. AV, OO, I. FL, I. ZUA, II. MAS, II. ZUA, III. AV, MAS, III. FL, 3 žiaci II. ZL,  2 žiaci I. ZL, príslušní TU, p. Mikulová, p. Kuníková

29.06.2018 – odovzdávanie vysvedčení, 8.30