Podporujeme odborný rast študentov

Trvanie projektu 1.8.2017 – 31.07.2018

Projekt je súčasťou európskeho plánu rozvoja našej školy, ktorý v dlhodobejšom horizonte ráta s jej modernizáciou a internacionalizáciou.

Realizáciou časti odbornej prípravy vybraných študentov u rôznych európskych zahraničných partnerov sa snažíme vniesť nové trendy do výučby a lepšie  prispôsobiť naše vzdelávanie potrebám spoločného európskeho pracovného trhu. Významným benefitom pre našich študentov je  podpora ich samostatnosti, podnikavosti a odborného rozhľadu.

V rámci projektu sú plánované 2  vlny mobilitných aktivít s rovnakým obsahom.

Prvá vlna: – Pre absolventov našej školy – do jedného roku od ukončenia štúdia – a pre študentov posledného ročníka štúdia. Termín – t.j. pre študentov 3. a 4. ročníka v šk. r. 2016/17 – Prihláška TU

Potvrdené termíny pre 1. vlnu :

Očný optik – 01. 08. – 15. 08. 2017 – Praha

Farmaceutický laborant, Zdravotnícky laborant, Diplomovaný fyzioterapeut 21.9. – 11.10. 2017 – Sicília

VIDEO Z POBYTU: 

Masér – druhá polovica novembra 2017

Druhá vlna: – pre študentov posledného  alebo predposledného ročníka štúdia: Termín – záver školského roku 2017/18

Odbor – Očný optik – 2 miesta  na  2 týždne do Českej republiky – práca v odbornej firme –  partner ESSILOR – OPTIKA, spol. s r. o.

Odbor – Masér – 6 miest  na 2 týždne do Českej republiky – výučba športovej masáže –  partner  Vyšši odborná škola zdravotnická a Strední škola zdravotnická, Usti nad Labem

Odbor – Farmaceutický Laborant – 2 (3- druhá vlna) miesta na 3 týždne do Talianska – práca v odbornej firme – partner Farmacia Maiorana

Odbor – Zdravotnícky laborant – 2 miesta na 3 týždne do Talianska – práca v odbornej firme – partner Laboratorio Genovese

Odbor – Diplomovaný fyzioterapeut – 2 (3-druhá vlna) miesta na 3 týždne do Talianska – práca v odbornej firme – partner Casa Di Riposo San Paolo

Podmienky:

Z prihlásených záujemcov komisia vyberie účastníkov s ohľadom na odborné výsledky, študijné výsledky, správanie, školské aktivity, motiváciu. Tiež sa bude brať ohľad na študentov so znevýhodnenými podmienkami.

Všetky náklady sú hradené z grantu a účastníkom bude poskytnutá potrebná príprava, mentoring a monitoring.

Ďalšie informácie: Mgr. Tunová Mária a vedúci odborov

Výsledky výberu z prihlásených záujemcov – 1. vlna:

odbor OO: Veselovská Klára, Ján Pišný

odbor FL: Tichá Natália, Vančová Martina

odbor ZL: Janíková Kristína, Kaplocká Gabriela

odbor DFT: Tumová Terézia, Deáková Katalin

odbor MAS: Lisá Zuzana, Machová Petronela, Kováčová Gabriela, Ružička Max, Michalčíková Viktória, Cigánková Viktória