Podporujeme odborný rast učiteľov

Cieľom projektu je pokračovať v začatej ceste modernizácie, internacionalizácie a celkového zvyšovania kvality a atraktivity našej školy. Projektu za zúčastní celkovo 11 interných učiteľov a 3 členovia vedenia.
Štruktúrovaných vzdelávacích kurzov sa zúčastní – 6  učiteľov a 1 člen vedenia a hospitácií na partnerských školách – 5 učiteľov a 2 členovia vedenia.