Ponuky práce pre absolventov

Na tejto stránke sú zobrazené ponuky práce, ktoré ich poskytovatelia oznámili písomne alebo mailom na adresu školy. Škola neposkytuje všeobecný prehľad o pracovných príležitostiach ponúkaných na trhu práce pre absolventov ani nezodpovedá za pravdivosť obsahu ponúk.

 

  laborant Druh služby: verejná-duševná

 Organizačné začlenenie: odbor objektivizácie faktorov životných a pracovných podmienok, oddelenie laboratórií hygieny práce – akreditované pracovisko

 Činnosť: Samostatné chemické  a fyzikálne analýzy s cieľom detekcie rizikových faktorov zo zložiek životného a pracovného prostredia vykonávané laborantom  po získaní špecializácie v príslušnom odbore. V rámci najnáročnejšej činnosti vykonáva:
– Vykonáva odbery, spracovanie a analýzu vzoriek chemických škodlivín a prašnosti v ovzduší pracovísk výrobných zariadení. Je oprávnená vykonávať akreditované skúšky a vzorkovanie pracovného ovzdušia. Miesto výkonu práce – Bratislavský kraj.                               

 – Vykonáva merania mikroklimatických faktorov a meranie účinnosti ťahov vzduchotechnických zariadení.
– Vykonáva prípadne analýzy biologického materiálu pracovníkov, exponovaných  chemickými škodlivinami na obsah metabolitov týchto škodlivých látok

Ostatné činnosti:

O výsledkoch analýz vedie potrebnú dokumentáciu, kde si zapisuje poznámky o meraní  a podmienkach ,merania a vzorkovania.
– Výsledky meraní analýz odobratých vzoriek spracováva a píše vo forme protokolu o meraní do PC. Pri svojej práci sa riadi zásadami, ktoré platia pre činnosť akreditovaných skúšobných laboratórií v zmysle príručky kvality.
– Dbá o dodržiavanie predpisov OBP a PO a zodpovedá za optimálne využívanie prístrojového zariadenia, za hospodárne využívanie chemikálií, plynu, vody a elektrickej energie.                                                                                                               

 – Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca. 

 – Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru

Kvalifikačné predpoklady: Úplné stredné vzdelanie – zdravotnícky laborant – aj bez praxe

Znalosť cudzieho jazyka: nie je potrebná, angličtina resp. nemčina – výhoda

Špecifické požiadavky na výkon: Ovládanie práce s PC na užívateľskej úrovni

Kontakt: RNDr. Janka Kolenová, vedúca oddelenia laboratórií hygieny práce, +421 917 426 022, ba.kolenova@uvzsr.sk

18.1.2018
 farmaceutický laborant Výdajňa zdravotníckych pomôcok Barlando v Bratislave – Devínska Nová Ves príjme na pozíciu farmaceutický laborant aj šikovného absolventa v tomto odbore. Plný alebo polovičný pracovný úväzok. Bližšie informácie pri osobnom stretnutí.
V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č.: 0905 191 912 alebo pošlite svoje CV na mail: adela.corejova@adcomart.skd
8.1.2018
 zubný asistent   www.zubartt.sk prijme na pozíciu sestra, zubný asistent absolventa s najbližším možným nástupom. Pracovna doba o 8.00-16.00.  Bližšie informácie po osobnom kontakte. V prípade ďalšie záujmu svoje CV pošlite na lenka.pastyrova@gmail.com  1.12.2017
 opatrovateľ na Malte www.staffservicesmalta.com Staff Services Malta Ltd. hľadá personál – opatrovateľov a opatrovateľky  pre domovy dôchodcov alebo do rodín na Malte. Plagát 19.10.2017 
 rôzni zamestnanci v  nemocnici v Brne Fakultní nemocnice Brno, jakožto druhý největší poskytovatel zdravotních služeb v České republice, zajišťuje zdravotní péči ve většině medicínských oborů a poskytuje superspecializovanou péči v celé řadě center, proto se domníváme, že můžeme být velice zajímavým zaměstnavatelem na trhu práce a nabídnout Vašim studentům bohaté uplatnění svých teoretických znalostí v praxi při využití nejmodernějších metod a techniky. Plagát 19.10.2017 
 masér, fyzioterapeut  Hľadáme šikovných absolventov, ktorí hľadajú dlhodobú brigádu/prácu v Bratislave v oblasti fyzioterapie a masírovania. Našou podmienkou je základné masérske vzdelanie (nadobudnuté počas štúdia ) a proklientský prístup. Plat dohodou. Prosíme prípadných záujemcov aby nás kontaktovali na andresia@andresia.sk alebo na telefónnom čísle 0907 295 028. Leták – masáž v sede 25.08.2017 
 zubný asistent  Dentinika s.r.o. – súkromná zubná ambulancia prijme do svojho tímu zubnú asistentku s nástupom od 09,10/2017. Ponúkame prácu na plný úväzok v príjemnom, moderne vybavenom zdravotníckom zariadení za výhodných platových podmienok. Požadujeme kultivované vystupovanie, komunikačné a organizačné schopnosti, záujem o prácu. Znalosť AJ resp. NJ výhodou. Životopis posielajte na sona.vlckova@dentinika.sk, resp. viac info na 0948 116 116. www.dentinika.sk  25.08.2017
 asistent výživy
pre NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s  leták 04.07.2017