Pre záujemcov – Európske trendy v zdravotníckych profesiách

Záujemci musia  podať vo vyhlásenom termíne písomnú prihlášku na mobilitu –PRIHLÁŠKA TU, ktorú vyplnenú doručia Mgr. Tunovej, na sekretariát školy, alebo vedúcemu svojho odboru.

Sledujte termíny prihlasovania sa na jednotlivé mobility, prípadne sa spýtajte na bližšie informácie u koordinátora projektu Mgr. Tunovej.

Termíny mobilít:

Výberové kritéria: KLIKNI TU

SEPTEMBER  2018, 2019 – každý rok po 2 miesta:

DFT (pre 3.ročník)- partner Jedlíčkov ústav Praha – 8 týždňov

ZuA (pre 4.ročník)- partner Kids dental care Mníchov – 4 týždne

JÚN 2019, 2020:

AV, FL, OO, MAS, DFT, ZL, OT , ZuA  (pre 3. ročník)- partneri Taliansko, Portugalsko – 3 týždne ako súčasť povinnej ročníkovej praxe

TURNUS Mníchov júl 2019:

ZuA – 2 miesta – Viktória Návratková, Andrea Kollárová

TURNUS Sicília a Portugalsko 2019:

Sicília – 19/05/2019 – 08/06/2019

Portugalsko – 09/06/2019 –  29/06/2019

Počet miest a vybraní študenti:

AV – 2 miesta – Nicolas Baňař, Diana Pelikánová

OO – 2 miesta –  Ivana Zelenková, Rebekka Repová

Mas – 3 miesta – Michal Kormančík, Viktória Michalčíková, Lucia Viedlerová

FL- 4 miesta – Ema Ciliková, Marianna Runová, Viktória Hupková, Nicola Halásková,

Zl – 4 miesta – Mária Suchánková, Simona Čechová, Eva Komáčková, Diana Bíliková

ZuA – 4 miesta – Jacqueline Fábryová, Simona Gallová, Sára Haluzová, Alžbeta Šimuneková

DFT – 2 miesta – Simona Bačová, Renáta Kučárová

Informácie k výberu  jednotlivým žiadateľom dáva osobnou konzultáciou Mgr. Tunová, alebo Mgr. Stančíková

Výber na mobility september 2018:

Jedlíčkov ústav Praha – DFT 3.ročník:

Mrvová Merita, Šimon Jánoš   

Kids Dental care Mníchov – ZuA 3.ročník:

Erika Vojčáková,  Annabela Czöz