Mobilitami študentov k vyššiemu hodnoteniu kvality školy.

Print

Trvanie projektu 1.6.2016 – 30.11.2017

Schválená podpora 28 920, 00 Eur

V rámci schváleného projektu majú možnosť študenti odboru Zubný asistent absolvovať odbornú prax v partnerskej modernej detskej zubnej klinike Kids dental care v Mnichove. www.kinder-zahnarzt.de/

Cieľom projektu je ponúknuť študentom zahraničnú odbornú praktickú skúsenosť, ktorá zlepší ich odborné a jazykové kompetencie a zručnosti. Možnosť účasti na mobilite pre najlepších študentov zlepší ich motiváciu k lepším študijným výsledkom a k účasti na ďalších projektoch školy.

Slovník základných potrebných výrazov v nemčineTU

Informácie o zahraničnej praxe pre odbor ZuA : pre bližšie informácie klikni TU.

Článok v školskom časopise o skúsenostiach študentov z pobytu, strana 6- TU.

 

Účastníčky 2-týždňového turnusu 2016 s učiteľom a hlavným stomatológom kliniky

Účastníčky 5-týždňového turnusu 2016

Fotogaléria turnusy 2016

Turnus do Mníchova pre rok 2016/17:

Kritériá výberu :

poradie bolo určené na základe nasledovných kritérií

  • odborné predmety – 3 – násobná hodnota získaného poradia
  • študijný priemer – 2 – násobná hodnota získaného poradia
  • jazykový test – 1 – násobná hodnota získaného poradia
  • motivačný list  – 1 – násobná hodnota získaného poradia
  • školské aktivity – 1 – násobná hodnota získaného poradia

Na 5 týždňový turnus boli komisiou vybrané:

Pešková Klára 4. roč., Kocianová Magda 4. roč., Koncz Cyntia 4. roč.

Na 2 týždňový turnus boli vybrané:

Kitková Viktória 3. roč., Kohútová Simona 3. roč., Praženková Simona 3. roč.