Škola

Vedenie

Zobraziť stránku »

Rada školy

pedagogickí zamestnanci školy:                                         PhDr. Darina Haladová .                                                          …

Zobraziť stránku »

Triedy 2017/18

v dennom štúdiu pre absolventov základných škôl:   1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník asistent výživy 1/2 1/2 1/2 1/2 farmaceutický laborant 1 1 1 1 masér 1/2 1 1/2 1/2 očný optik 1/2 1/2 1/2 1/2 ortopedický technik 1/2 – – – zdravotnícky laborant 1 1 1/2 1/2 zubný asistent 1 1 …

Zobraziť stránku »

Zamestnanci

Zobraziť stránku »

Educatio – neinvestičný fond

Vážení rodičia a priatelia školy, 2% z Vašich daní  pre Neinvestičný fond Educatio, budú použité na skvalitnenie  výchovno-vzdelávacieho procesu, skvalitnia a spríjemnia život školy, teda najmä život Vašich detí. Prostriedky NF slúžia na podporu financovania nových učebných textov a učebných pomôcok, ktoré tvoria naši učitelia, na náklady odborných exkurzií žiakov, na športové a vedomostné súťaže …

Zobraziť stránku »