↑ Return to Škola

Educatio – neinvestičný fond

Vážení rodičia a priatelia školy,

2% z Vašich daní  pre Neinvestičný fond Educatio, budú použité na skvalitnenie  výchovno-vzdelávacieho procesu, skvalitnia a spríjemnia život školy, teda najmä život Vašich detí. Prostriedky NF slúžia na podporu financovania nových učebných textov a učebných pomôcok, ktoré tvoria naši učitelia, na náklady odborných exkurzií žiakov, na športové a vedomostné súťaže a iné vedomostné aktivity žiakov, na lepšie vybavenie školy IKT a didaktickou technikou a pod.

Ako treba postupovať, ak ste sa rozhodli poskytnúť nám svoje 2% ?

Tlačivá na stiahnutie:

Aktuálne tlačivá na stiahnutie:

Ako postupovať pri vypĺňaní tlačív

Vyhlásenie-2018 o poukázaní 2% dane

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

 

kompletné informácie aj na www.rozhodni.sk alebo www.dvepercenta.sk

Základné údaje o neinvestičnom fonde
názov
Neinvestičný fond Educatio pri Strednej zdravotníckej škole
sídlo
Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
IČO/SID
31745105
právna forma
neinvestičný fond
IBAN
SK0311110000006619602002
Všetkým prispievateľom srdečne ďakujeme!