↑ Return to Škola

Rada školy

pedagogickí zamestnanci školy:                                         PhDr. Darina Haladová
.                                                                                                  Mgr. Marta Stančíková
nepedagogickí pracovníci školy:                                         Bc. Šarlota Ruiz de Gauna
rodičia žiakov školy:                                                               Ing. Adriana Pavlovičová,                                                                                                      Bc. Monika Vook ,                                                                                                                    Ing. Marián Vančo
žiaci školy:                                                                               Ján Pišný
zástupcovia BSK:                                                                   Mgr. Richard Červienka
.                                                                                                  Mgr. Marek Fedor
.                                                                                                  MUDr. Marián Haramia
.                                                                                                  Ing. Ernest Húska