↑ Return to Škola

Triedy 2017/18

v dennom štúdiu pre absolventov základných škôl:

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
asistent výživy 1/2 1/2 1/2 1/2
farmaceutický laborant 1 1 1 1
masér 1/2 1 1/2 1/2
očný optik 1/2 1/2 1/2 1/2
ortopedický technik 1/2
zdravotnícky laborant 1 1 1/2 1/2
zubný asistent 1 1 1 1

v dennom pomaturitnom štúdiu:

  1. ročník 2. ročník 3. ročník
diplomovaný fyzioterapeut 1 1 1

v externom štúdiu (popri zamestnaní):

  1. ročník 2. ročník
ortopedický technik večerné štúdium 1

 

Trieda  Forma štúdia Triedny učiteľ
I. AV, OO denná Mgr. Žáčiková 
I. FL denná PharmDr.Porthová 
I. OT, MAS denná Mgr. Oravcová 
I. ZL denná RNDr.Gardošová
I. ZUA denná Mgr. Galiková 
II. AV, OO denná Mgr. Ondrejová 
II.FL denná PharmDr. Lejová
II. MAS denná Mgr.Sovíková
II.ZL denná PaedDr. Molková
II.ZUA denná Mgr. Záhradníková
III.AV, MAS denná Mgr. Stančíková
III.FL denná Mgr. Botková
III.OO, ZL denná Mgr. Gécová
III.ZUA denná PhDr. Rentková
IV.AV,MAS denná Mgr. Molnárová
IV.FL denná PhDr. Tocciová
IV.OO,ZL denná Mgr.Hodálová
IV.ZUA denná Mgr. Roháčková
I.DFT denná, pomaturitná Mgr. Mikulová
II.DFT denná, pomaturitná Mgr. Zárubová
III.DFT denná, pomaturitná Mgr. Reháková
II. OT večerná, pomaturitná PhDr. Kuníková