↑ Return to Škola

Triedy 2018/19

v dennom štúdiu pre absolventov základných škôl:

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
asistent výživy 1/2 1/2 1/2 1/2
farmaceutický laborant 1 1 1 1
masér 1/2 1/2 1 1/2
očný optik 1/2 1/2 1/2 1/2
ortopedický technik 1/2 1/2
zdravotnícky laborant 1 1 1 1/2
zubný asistent 1 1 1 1

v dennom pomaturitnom štúdiu:

  1. ročník 2. ročník 3. ročník
diplomovaný fyzioterapeut 1 1 1

v externom štúdiu (popri zamestnaní):

  1. ročník 2. ročník
masér večerné štúdium 1
ortopedický technik večerné štúdium

 

Trieda  Forma štúdia Triedny učiteľ
I. AV, OO denná Mgr. Roháčková
I. FL denná PharmDr.Ondrejová
I. OT, MAS denná PhDr. Kuníková
I. ZL denná Mgr. Illiková
I. ZUA denná Mgr. Gajdošíková
II. AV, OO denná Mgr. Žáčiková
II.FL denná PharmDr.Porthová 
II. MAS, OT denná Mgr.Oravcová
II.ZL denná RNDr.Gardošová
II.ZUA denná Mgr. Galiková
III.AV, OO denná Mgr. Krišková
III.MAS denná PhDr. Čipáková
III.FL denná PharmDr. Lejová
III. ZL denná PaedDr. Molková
III.ZUA denná Mgr. Záhradníková
IV. AV, MAS denná Mgr. Stančíková
IV.FL denná Mgr. Botková
IV.OO,ZL denná Mgr. Gécová
IV.ZUA denná PhDr. Rentková
I.DFT denná, pomaturitná PhDr. Tocciová
II.DFT denná, pomaturitná Mgr. Mikulová
III.DFT denná, pomaturitná Mgr. Reháková
I.MaSv večerná, pomaturitná Mgr. Molnárová