↑ Return to Škola

Vedenie

Vedenie školy

    funkcia   meno   Mail pridajte @szsbaza.sk   telefón   riaditeľka školy Skalná Elena, Mgr. skola 02/ 55410943 zástupkyňa pre odbornú zložku Runová Eva, PhDr. skola 02/ 55422028  kl.29 zástupkyňa pre všeobecnú zložku Milková  Milena, RNDr. skola 02/ 55422028  kl. 29 vedúci ekonomického úseku Roďomová Daniela, Ing. rodomova 02/ 55422028, kl. 24

Zobraziť stránku »

Vedúci odborov

  Vedúci študijného  odboru Meno Mail pridajte @szsbaza.sk Asistent výživy Krišková, Alžbeta, Mgr. kriskova Farmaceutický laborant Dlháňová, Edita, RNDr., MPH dlhanova Diplomovaný fyzioterapeut Krajňáková, Katarína, Mgr. krajnakova Masér Molnárová Jarmila, Mgr. molnarova Prípravné zdrav. predmety Galiková, Anna, Mgr. galikova Očný optik Haladová, Darina, PhDr. haladova Ortopedický technik Kuníková, Andrea PhDr. kunikova Zdravotnícky laborant Gardošová, Ružena, …

Zobraziť stránku »

Odborní garanti

  Garant                               meno                          mail                            telefón študijného odboru FL                 …

Zobraziť stránku »

Vedúci PK

  Predmetová komisia            meno                             mail                          telefón PK SJL a spoločenskovedných predmetov  Roháčková, Mária, Mgr.            rohackova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 …

Zobraziť stránku »

Iné funkcie

  Funkcia                                                                                               Meno koordinátor tvorby a realizácie ŠkVP …

Zobraziť stránku »