↑ Return to Vedenie

Odborní garanti

 

Garant                               meno                          mail                            telefón

študijného odboru FL                              Ondrejová, Monika, PharmDr.       ondrejova(zavinac)szsbaza.sk    02/ 55 42 20 28 kl. 33
študijného odboru MAS                           Molnárova Jarmila, Mgr.                molnarova(zavinac)szsbaza.sk    02/ 55 42 20 28 kl.28
študijného odboru OO                             Jančík Matej, Ing.                            externý učiteľ
študijného odboru ZL                              Gardošová, Ružena, RNDr.           gardosova(zavinac)szsbaza.sk   02/ 55 42 20 28 kl. 38
študijného odboru ZuA                            Vavreková, Viera, MUDr.                 vavrekova(zavinac)szsbaza.sk     02/ 55 42 20 28 kl. 39
študijného odboru DFT                            Krajňáková, Katarína, Mgr.            krajnakova(zavinac)szsbaza.sk   02/ 55 42 20 28 kl. 23
študijného odboru OT                              Bachura, Marek, Ing.                      externý učiteľ