↑ Return to Vedenie

Vedenie školy

 

 

funkcia

 

meno

 

Mail

pridajte @szsbaza.sk

 

telefón

 

riaditeľka školy

Skalná Elena, Mgr. skola 02/ 55410943

zástupkyňa pre odbornú zložku

Runová Eva, PhDr. skola

02/ 55422028  kl.29

zástupkyňa pre všeobecnú zložku

Milková  Milena, RNDr. skola

02/ 55422028  kl. 29

vedúci ekonomického úseku Roďomová Daniela, Ing. rodomova

02/ 55422028, kl. 24