↑ Return to Vedenie

Vedúci odborov

 

Vedúci študijného  odboru

Meno

Mail

pridajte @szsbaza.sk

Asistent výživy Krišková, Alžbeta, Mgr. kriskova
Farmaceutický laborant Dlháňová, Edita, RNDr., MPH dlhanova
Diplomovaný fyzioterapeut Krajňáková, Katarína, Mgr. krajnakova
Masér Molnárová Jarmila, Mgr. molnarova
Prípravné zdrav. predmety Galiková, Anna, Mgr. galikova
Očný optik Haladová, Darina, PhDr. haladova
Ortopedický technik Kuníková, Andrea PhDr. kunikova
Zdravotnícky laborant Gardošová, Ružena, RNDr. gardosova
Zubný asistent Rentková, Katarína, PhDr. rentkova