↑ Return to Vedenie

Vedúci PK

 

Predmetová komisia            meno                             mail                          telefón

PK SJL a spoločenskovedných predmetov  Roháčková, Mária, Mgr.            rohackova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 26 
PK cudzích jazykov                                             Haladová, Darina, PhDr.          haladova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 30
PK TSV a ochrany života a zdravia                  Mikulová, Sylvia, Mgr.                 mikulova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 36
PK prírodovedných predmetov                        Rejdová, Tatiana, Mgr.              rejdova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 34
PK AV                                                                   Krišková, Alžbeta, Mgr.              kriskova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 30
PK FL                                                                   Dlháňová, Edita, RNDr., MPH  dlhanova(zavinac)szsbaza.sk  02/ 55 42 20 28 kl. 32
PK DFT                                                                Krajňáková, Katarína, Mgr.       krajnakova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 23
PK MAS                                                                Molnárová Jarmila, Mgr.           molnarova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 28
PK OO                                                                  Haladová, Darina, PhDr.          haladova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 34
PK ZL                                                                   Gardošová, Ružena, RNDr.     gardosova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 38
PK ZuA                                                                 Rentková, Katarína, MUDr.       rentkova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 39