↑ Return to Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

>

Meno Mail –  k menu pripojte @szsbaza.sk Telefón 02/55422028 klapka
Baranovič, Tomáš, Mgr. baranovic 36
Botková, Hana, Mgr. botkova 36
Čipaková, Marcela, PhDr. cipakova 30
Dlháňová, Edita, RNDr., MPH dlhanova 32
Gajdošíková, Dana, Mgr. gajdosikova 26
Galiková, Anna, Mgr. galikova 30
Gardošová, Ružena, RNDr. gardosova 38
Gécová, Miroslava, Mgr. gecova 38
Haladová, Darina, PhDr. haladova 23
Hanuš, Ján, Ing. hanus 22
Hasmundová Milada Mgr. hasmundova
Hodálová, Renáta, Ing. hodalova 38
Hrčka Peter, Ing. hrcka 23
Illiková, Iveta, Mgr. illikova 38
Krajňáková, Katarína, Mgr. krajnakova 39
Krišková, Alžbeta, Mgr. kriskova 30
Kuníková, Andrea, PhDr. kunikova 30
Lejová, Monika, PharmDr. lejova 32
Madiová, Helena, Ing. madiova 22
Matisová, Ľubica, Mgr. matisova
Mikulová, Sylvia, Mgr. mikulova 36
Molková, Helena, PaedDr. molkova 22
Molnárová, Jarmila, Mgr. molnarova 28
Nemček, Tomáš, Mgr. nemcek 34
Obrtalová, Edita, Mgr. obrtalova
Ondrejová, Zlata, Mgr. ondrejova.zlata 30
Ondrúšková, Viera, Mgr. ondruskova 26
Oravcová, Terézia, Mgr. oravcova 28
Pavľaková, Ema, Mgr., PhD pavlakova 33
Porthová, Zlatica, PharmDr. porthova 32
Pospechová, Jana, RNDr. pospechova 22
Pozsárová, Silvia, Mgr. pozsarova 25
Reháková, Jana, Mgr. rehakova 39
Rejdová, Tatiana, Mgr. rejdova 34
Rentková, Katarína, PhDr. rentkova 39
Roháčková, Mária, Mgr. rohackova 26
Sagan, Jozef, Mgr. sagan
Stančíková, Marta, Mgr. stancikova 34
Tocciová, Katarína, PhDr. tocciova 22
Tunová, Mária, Mgr. tunova 34
Vašková, Anna RNDr. vaskova 32
Vavreková, Viera, MUDr. vavrekova 39
Voltner, Milivoj, Mgr. voltner 22
Záhradníková Judita, Mgr. brezovska 23
Žáčiková, Simona, Mgr.  zacikova  26
Žarnay, Jakub, Mgr. zarnay 36

Odborný zamestnanec

Dulinová, Jana, Mgr.         psychológ                     dulinova

Uznané kredity za vzdelávanie  TU