↑ Return to Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

>

Meno Mail –  k menu pripojte @szsbaza.sk Telefón 02/55422028 klapka
Botková, Hana, Mgr. botkova 36
Čipaková, Marcela, PhDr. cipakova 30
Dlháňová, Edita, RNDr., MPH dlhanova 32
Gajdošíková, Dana, Mgr. gajdosikova 26
Galiková, Anna, Mgr. galikova 30
Gardošová, Ružena, RNDr. gardosova 38
Gécová, Miroslava, Mgr. gecova 38
Haladová, Darina, PhDr. haladova 23
Hallonová, Erika, PhDr. hallonova 25
Hanuš, Ján, Ing. hanus 22
Hodálová, Renáta, Ing. hodalova 38
Illiková, Iveta, Mgr. illikova 38
Jediná, Andrea, Mgr. jedina 32
Krajňáková, Katarína, Mgr. krajnakova 39
Krišková, Alžbeta, Mgr. kriskova 30
Kuníková, Andrea, PhDr. kunikova 30
Lašová, Monika, PaedDr.,PhD lasova 22
Lejová, Monika, PharmDr. lejova 32
Lietavová, Nadežda, Mgr. lietavova 23
Madiová, Helena, Ing. madiova 22
Mikulová, Sylvia, Mgr. mikulova 36
Molková, Helena, PaedDr. molkova 22
Molnárová, Jarmila, Mgr. molnarova 28
Nemček, Tomáš, Mgr. nemcek 34
Ondrejová, Monika, PharmDr. ondrejova 33
Ondrejová, Zlata, Mgr. ondrejova.zlata 30
Ondrúšková, Viera, Mgr. ondruskova 26
Oravcová, Terézia, Mgr. oravcova 28
Pavľaková, Ema, Mgr., PhD pavlakova 33
Pozsárová, Silvia, Mgr. pozsarova 25
Porthová, Zlatica, PharmDr. porthova 32
Pospechová, Jana, RNDr. pospechova 23
Reháková, Jana, Mgr. rehakova 39
Rejdová, Tatiana, Mgr. rejdova 34
Rentková, Katarína, PhDr. rentkova 39
Roháčková, Mária, Mgr. rohackova 26
Sagan, Jozef, Mgr. sagan 26
Sovíková, Silvia, Mgr. sovikova 36
Stančíková, Marta, Mgr. stancikova 34
Tocciová, Katarína, PhDr. tocciova 22
Tunová, Mária, Mgr. tunova 34
Vavreková, Viera, MUDr. vavrekova 39
Záhradníková Judita, Mgr. brezovska 23
Zárubová, Martina, Mgr. zarubova 36
Žáčiková, Simona, Mgr.  zacikova  26

Odborný zamestnanec

Dulinová, Jana, Mgr.         psychológ                     dulinova

Uznané kredity za vzdelávanie marec 2018  TU