Školský rok 2017/18

08.12.2017 – Odborná exkurzia vo FABlab- e

Žiaci III.OO  s p. Rejdovou navštívili FABlab vo vedeckom parku UK. FABlab, alebo „priestor na zhmotňovanie vašich snov“ umožňuje širokej verejnosti zrealizovať svoje nápady pomocou 3D tlačiarne, plotera a laserového vyrezávača. Činnosť týchto zariadení študentov zaujala a bola doplnená odborným výkladom pracovníkov.

07.12.2017 – Mikulášska zbierka pre detský domov 

V dňoch 23. 11. – 7.12.2017 sa na našej škole uskutočnil 4. ročník zbierky pre deti v Detskom domove v Necpaloch. Viac  FOTO

 

07.12.2017 – Viedeň – návšteva múzea 

Triedy II.ZUA a III.ZUA s p. Rentkovou, p. Záhradníkovou a p. Haladovou navštívili Anatomicko-patologické múzeum vo Viedni. Narrenturm – veža bláznov, bola vybudovaná v univerzitnom areáli v r.1784 z iniciatívy cisára Jozefa II. a stala sa … viac.    FOTO

6.12.2017 – Stolný tenis- obvodné kolo BA II

V stolnotenisovej hale v Rači, nám  urobili radosť Erika Šramková zo IV.FL, Ivana Zelenková a Laura Kolberová z II.OO 1. miestom v Obvodnom kole BA II. v stolnom tenise dievčat stredných škôl. Dievčatám blahoželáme a prajeme im veľa síl v príprave na krajské kolo. FOTO

06.12.2017 – Mikuláš

Ráno chodil “súkromný” Mikuláš III. OO s neodolateľnými čerticami, skvelým anjelom a opatrným sobíkom.

 

 

01.12.2017 – Svetový deň boja proti AIDS

Naši žiaci v tento deň vypustili z okien školy  červené lietadielka, z ktorých na školskom dvore poskladali veľkú červenú stužku. Vyjadrili tým svoju podporu ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS a aby si uctili pamiatku tých, ktorí v dôsledku tohto ochorenia zomreli.

 

Marek Moravčík z III. FL ako  koordinátor  a jeho tím Natalia Tardíková z II. ZL, Patrícia Kadlecová z I. ZUA a Tomáš Tichý z I. AV nás boli reprezentovať  v súťaži HIV/AIDS prevencia, ktorú organizoval Slovenský červený kríž. Tejto súťaže sa zúčastnilo 15 trojčlenných tímov z celého Slovenska a naši žiaci sa umiestnili na peknom 4. mieste.

 30.11.2017 – Best in English – online testovanie

13 žiakov 3. a 4. ročníka si preskúšalo  vedomosti z anglickej gramatiky, prezreli si videá a odpovedali na otázky, riešili úlohy na porozumenie. Najlepšie výsledky dosiahli:  Gajdošová Barbora z III.AV, Takács Bianca   z III.OO a Smutný Branislav z III.FL.

 

29.11.2017 – Odborná exkurzia III.DFT v Piešťanoch

Prezentácia pacientov  na fyziatricko – rehabilitačnom oddelení  Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch bola na vysokej profesionálnej úrovni a pracovníci  boli veľmi príjemní a ústretoví. Študenti mohli využiť teoretické vedomosti v praxi, mali možnosť odcvičiť a napolohovať reumatického pacienta. Exkurzia bola pre študentov veľkým prínosom.

29.11.2017 –  OLYMPIÁDA zo SJL – školské kolo

Dvanásti žiaci tretieho ročníka uplatnili svoje vedomosti v teste zameranom na vedomosti a schopnosť pracovať s textom. V písomnom prejave sa zamýšľali nad témou o vplyve sociálnych sietí na človeka a na záver sa prezentovali ústnym prejavom o tolerancii a extrémizme v spoločnosti. Prvé miesto získala A.Hricová z 3.FL, na druhom mieste sa umiestnila B.Takács z 3.OO. Tretie miesto obsadila M.Vargová z 3.ZUA. Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu. FOTO

24.11.2017 – Deň otvorených dverí – 1. termín

V tento deň sme  sprístupnili priestory školy  i odborné laboratóriá. Študenti v nich pútavo predstavili život  svojich študijných  odborov. Návštevníci si  mohli vyskúšať šikovnosť našich žiakov pri ochutnávkach, masážach, vyšetreniach, rôznych analýzach, či testoch.Tento rok  prišiel  rekordný počet priaznivcov. Ďakujeme. FOTO

23.11.2017 – Best in Deutsch – Nemčinár roka

Ide o celoštátnu online súťaž, v ktorej si žiaci môžu overiť svoje jazykové schopnosti v nemeckom jazyku.Test bol  na úrovni B1-B2, trval 60 min a skladal sa z gramatiky, čítania a počúvania. Umožnil žiakom porovnať si jazykovú úroveň s rovesníkmi nielen na Slovensku, ale taktiež v zahraničí. Z 11 žiakov III. ročníka boli najlepší Štekláč Juraj z III.ZL.

22.11.2017 – Olympiáda z anglického jazyka

Na školskom kole olympiády – úroveň 2D – sa zúčastnilo 12 žiakov z 1. a 2.ročníkov. Obsahom olympiády bola písomná aj ústna časť. Žiačka z 1. miesta postupuje do  obvodného kola. Želáme jej veľa úspechov. 1.miesto získala žiačka Nikol CHVÍLOVÁ z II.ZUA , 2.miesto Ivona MIKLJANOVÁz I.MAS, 3.miesto Eva KOMAČKOVÁ z II.ZL

16.11.2017 – Pekný úspech v súťaži Silná ruka 

Na celoslovenskom finále 23.ročníka súťaže Silná ruka stredoškolákov v Košiciach nás reprezentovali dve dievčatá. Perfektný výkon podala Alexandra Alačová z III.MAS, ktorá vo váhovej kategórii do 60 kg  skončila na vynikajúcom 2.mieste. Nicol Nagyová z I.MAS sa vo váhovej kategórii +60 kg umiestnila na peknom 5. mieste. Blahoželáme! FOTO

2.11. 2017 – Veľká pocta pre mladých v DofE!

Na Slovensko prišiel Princ Edward, Gróf z Wessexu, syn britskej kráľovnej Alžbety II a  zakladateľa Vojvodu z Edinburghu, aby podporil  študentov a učiteľov za ich vnútornú motiváciu a cieľavedomosť v programe DofE – medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Medzi vybranými ocenenými bola aj naša žiačka Alžbeta Poláková. Gratulujeme 🙂 Viac o DofE

16.11.2017 – IMATRIKULÁCIA

Naši prváci to majú šťastne a úspešne za sebou. Každá trieda prvákov  si pripravila zaujímavý a vtipný program, za čo dostala od svojich kolegov druhákov nápadité a milé darčeky. Zložením imatrikulačného sľubu  sa stali prváci plnohodnotnými študentmi  jednotlivých študijných odborov. Tak nech sa im darí a nech nám robia radosť! Pozrite si FOTKY.

9.11. – 11.11.2017 – AMAVET – celoštátne kolo

Náš žiak Erik Mokroš z III.FL bojoval  so svojím bádateľským projektom v silnej konkurencii. Súťažilo približne  80 projektov  z celého Slovenska,  ale na porovnanie prišli výherné projekty z Belgicka, Francúzka, Ruskej federácie a Českej republiky. Hoci Erik nevyhral, jeho skúsenosti ho posúvajú ďalej v jeho kariére. Zaujal natoľko, že z Rádia Regína s ním urobili rozhovor o jeho projekte.

24.10.2017 – Exkurzia v Piešťanoch

Žiaci  II.AV/MAS sa spolu s vyučujúcimi Mgr.J. Molnárovou a Mgr. Z.Ondrejovou zúčastnili odbornej exkurzie v Kúpeľoch Piešťany. Odborní pracovníci žiakom pripravili hodnotné prednášky  o stravovacej prevádzke, z  fyziatrie a balneológie. Prednášky doplnili rozsiahlou prehliadkou kúpeľných domov.  FOTO

10.11.2017 –  Hodina deťom

Dňa 10.11.2017 sa konala celoslovenská zbierka HODINA DEŤOM, ktorá pomohla už mnohým deťom a mladým ľuďom. Do zbierky sa zapojila aj naša škola s výberom žiakov I.DFT.

 

9.11.2017 – Krásny úspech na STUDENTLABe

Do súťaže počas  celoštátnej konferencie zdravotníckych laborantov a laboratórnych asistentov 21. ročníka STUDENTLAB v Ústí nad Labem sa zapojilo 18 súťažných prác zo Slovenska a Českej republiky. Naša žiačka zo IV.ZL Gabriela Kaplocká s prácou Kyselina acetylsalicylová v potravinách získala 1. miesto. SRDEČNE BLAHOŽELÁME. FOTO

Október 2017 –  Exkurzia IV. ZL vo Vyšných Hágoch

V dňoch 26. – 27.10.2017 sa študenti IV.ZL, zúčastnili na odbornej exkurzii v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, vo Vysokých Tatrách. Spolu s vedúcou študijného odboru RNDr.Ruženou Gardošovou a s triednou profesorkou Ing.Renátou Hodálovou.  Viac…

 7.11.2017 – Týždeň vedy a techniky –  exkurzia IV.FL

V prvej časti odbornej exkurzie vo Farmakologickom ústave SAV si žiaci vypočuli  prednášky zamerané na vývoj nových molekúl, z ktorých sa postupnými krokmi vyselektujú nové bezpečné lieky. V druhej časti sme sa dostali do laboratórií, kde sme sa oboznámili s rôznymi pokusmi našich vedcov. Ďakujeme za odborný a milý prístup našim vedcom zo Slovenskej akadémie vied..   FOTO

3.11.2017 – Projektové matiné

Ráno 3.11.2017 sa stretli učitelia našej školy, aby si pozreli prezentácie  svojich študentov, ktorí sa zúčastnili zahraničných pracovných stáží v rámci projektov Erasmus+. Cez ich skúsenosť sa zoznámili s odbornou praxou v zahraničných firmách a s kultúrnymi zvyklosťami inej krajiny EU.  FOTO

2.11.2017 – Silná ruka stredoškolákov 2017

Dievčatá  umiestnené na 1.-3. mieste nás budú reprezentovať na Slovenskom finále v Košiciach.
2.miesto    60kg    Alexandra Aláčová III.MAS
3.miesto    60kg    Kitty Almásiová II.FL
2.miesto    +60kg    Nicol Nagyová I.MAS
4.miesto    +60kg    Diana Sztrányovszká I.MAS

Blahoželáme!   FOTO 

6.10.2017 – Prednáška o dentálnom zdraví

Žiaci I.ZuA sa zúčastnili odbornej prednášky, ktorá mala dve časti:  Teoretická časť pozostávala z anatómie, etiológie a patológie dutiny ústnej. V štvorhodinovej prezentácii sa Dr. Mikuš snažil žiakom priblížiť danú problematiku a aplikoval hlavne preventívne poznatky predchádzania chorôb. Viac…

25.10.2017 – Lab Academia  2017 

Na SZŠ v Banskej Bystrici sa  uskutočnil X. ročník celoslovenskej prehliadky súťažných prác študentov odborov farmaceutický a zdravotnícky laborant Lab Academia.  Našu školu za odbor FL reprezentovala Erika Šrámková zo IV.FL s prácou Liečivé huby. Za odbor ZL Kristína Janíková zo IV.ZL s prácou Mikrobiologická diagnostika ochorení CNS, s ktorou v silnej konkurencii získala krásne 2.miesto. Kristínke srdečne blahoželáme! Viac…               FOTO

20.10.2017 – Krajské kolo AMAVETu

Žiak III.FL Erik Mokroš sa zúčastnil so svojím bádateľským projektom  na krajskom kole v súťaži AMAVET. Porotu jeho projekt „Dostupné  byliny a ich účinky v prípravku“ zaujal až natoľko, že ho posunuli do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 9.-11.11.2017 v Inchebe. Tešíme sa a blahoželáme!

október 2017 – Záložka spája školy

Žiaci I.FL, I.ZUA, II.FL a II.ZUA  sa zapojili do 6.ročníka celoslovenského projektu Záložka spája školy. Dokázali,že majú šikovné ruky, zmysel pre estetiku, umelecké cítenie a hlavne trpezlivosť pri vymaľovávaní záložky – mandaly. Naše farebné záložky si vymeníme so  Zdravotníckou školou v Lučenci. FOTO

16.10.2017 – Múzeum holokaustu v Seredi

Sered 4Triedy I. AV OO a I. FL navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Múzeum sa nachádza v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Je to autentické miesto viažúce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Aj vďaka takejto exkurzii sa otvára priestor na uvedomenie si toho, že stratiť ľudskú dôstojnosť nebolo vôbec ťažké a stalo sa súčasťou života nielen ľudí u nás, ale po celom svete. FOTO

október 2017 – 13.Odborný kongres očných optikov 

Na pozvanie  predstavenstva Optickej únie Slovenska sa na 13. Odbornom kongrese očných optikov a optometristov zúčastnilo 6 žiakov z IV.OO spolu s vedúcou odboru očný optik PhDr. D.Haladovou a odborným vyučujúcim p. Mgr. T.Nemčekom . Kongres sa uskutočnil v dňoch 13.-15.10.2017 v Ski & Wellness Residence Družba****v Demänovskej Doline. VIac… FOTO

6.10.2017 – Deň ústneho zdravia 

V dňoch  5.-7. 10. 2017 usporiadala Slovenská komora zubných lekárov najväčší kongres na Slovensku. Toto podujatie sa konalo v krásnom prostredí X-Bionic Sphere v Čilistove- Šamorín. Študentky IV. ZUA sa v piatok 6.10.2017 pod pedagogickým dozorom PhDr. Rentkovej  zúčastnili Slovenských dentálnych dní. Sprevádzajúcou akciou bol Deň ústneho zdravia  … Viac…

16.10.2017 – To nedáš 4 deci?“

Na našej škole opäť tiekla krv prúdom.  Odštartovali sme kampaň Študentská kvapka krvi, do ktorej sa zapojilo 37 darcov z našej školy. Navštívila nás aj ambasádorka darcovstva krvi SČK – Aneta Paríšková, starosta MČ Ružinov pán Pekár, ktorí tiež darovali krv. Na odbery dozerala Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka SČK. FOTO

12.10.2017 – Divadlo v anglickom jazyku

Žiaci 1.,2.a 3. ročníkov si  pozreli divadelnú hru The Heroes. Kto sú hrdinovia našich dní? Je to Batman, Spiderman alebo Superman?…alebo to môžu byť aj žiaci? Autori  sa nechali inšpirovať silnými príbehmi detského hrdinstva, ktoré poznávajú aj vďaka pedagógom, ktorí sa  podelia o  príbehy svojich žiakov prostredníctvom ankety Detský čin roka.

6. – 7. 10. 2017 – Konferencia Angis – Bratislava

Konferencia je pre farmaceutických laborantov veľmi prínosná hlavne po odbornej stránke. Žiaci sa dozvedeli o nových výživových doplnkoch, ktoré aj ochutnali alebo vyskúšali na vlastnej koži. Zopakovali si niektoré časti anatómie a dentálnu hygienu sa mohli naučiť pod odborným dohľadom. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa týchto odborných prednášok.

05.10.2017 – Olympijský deň

Za prítomností vzácnych hostí z BSK a našej školskej olympijskej ambasádorky PaedDr. Márie Mračnovej sme aj tohtoročný Olympijský deň strávili v priateľskej atmosfére, v duchu kalokagatie 🙂 . Víťazom gratulujeme a tešíme sa z krásneho spoločne prežitého dňa. FOTO..

04.10.2017 – Futsal – obvodné kolo

Naši Modrí sokolíci odohrali v obvodnom kole vo futsale dva zápasy. Obidva síce prehrali, ale naše omladené družstvo statočne bojovalo a vzorne reprezentovalo školu. Získalo cenné skúsenosti, a keď z nich budú sokoli, určite sa dočkáme aj víťazstva:).

04.10.2017 – KOŽaZ – 3. ročníky

Sprievodného slova sa vo Vojenskom bunkri B-S-8 v Petržalke ujal p. Košírer, ktorý je dušou projektu jeho obnovy.  Okrem interiéru bunkra, sme si prezreli vojenský cintorín, zabezpečenie hraničného pásma z obdobia socializmu, protitankovú priekopu, poľnú kúpeľňu a taktiež sme sa dozvedeli veľa zaujímavého o ženách medzi vojakmi. FOTO

september 2017 – Európska noc výskumníkov

Toto najväčšie vedecko-populárne podujatie priblížilo vedu a výskum širokej verejnosti. Prezentovalo sa 1400 vedcov vo viac ako 200 expozíciách.  Žiaci prvého ročníka si pod vedením p. prof. Hodálovej a Rejdovej  mohli s obdivom pozrieť rôzne expozície v Bratislave v priestoroch Starej tržnice.

september 2017 – Európsky týždeň športu

Dňa 28.9.2017 sme sa  spoločným pohybovým zážitkom zapojili do tejto akcie. Cvičili  sme  všetci, žiaci, učitelia aj vedenie školy a vytvorili tak atmosféru spoločne strávenej chvíle plnej pohybu a radosti. FOTO

september 2017 – Olympiáda seniorov

Sobota 23.9. 2017 patrila v Domove sociálnych služieb a rehabilitačnom stredisku ROSA na bratislavskej Patrónke súťaživým aktívnym seniorom. 7. ročník Župnej olympiády seniorov organizoval Bratislavský samosprávny kraj. Viac…    FOTO

september 2017 – Európsky deň jazykov

Posledný septembrový utorok sa v celej Európe oslavoval Európsky deň jazykov.  Aj naši žiaci z I.OO, II.AV a II.ZUA a vyučujúce  p. Haladová, p. Záhradníková a p. Molková sa boli pozrieť v uličke jazykov.  Viac…               FOTO

 

september 2017 – Biela pastelka

Dňa 22.septembra 2017 sa konala zbierka Biela pastelka, do ktorej sa už tradične zapojila aj naša škola. Do ulíc Bratislavy vyšli dva tímy žiakov z I. a II.DFT. Takto sme aj my prispeli malou troškou do mlyna.

 

september 2017 – Učíme sa aj na Sicílii

Dňa 20.9.2017 odletelo 6 našich študentov  spolu s p.riaditeľkou a zamestnancami školy  na Sicíliu do mesta Barcellona Pozzo di Gotto, aby tam nastúpili na trojtýždňový pracovný tréning v miestnych  firmách. Sicílsky partner pre nás našiel odborné pracoviská podľa našich požiadaviek.  Viac …  FOTO

September 2017 – Plavecký výcvik II. MAS

Začiatok školského roka sa pre študentov druhého ročníka odboru masér niesol v športovom duchu. Žiaci absolvovali päťdňový plavecký kurz. Preveril nielen ich fyzickú, ale aj psychickú kondíciu. Naučili sa, resp. zdokonalili si rôzne plavecké štýly. Posledné dva dni sa pod odborným vedením certifikovaných inštruktorov venovali záchrane unaveného plavca, osobe, ktorá sa topí a prvej pomoci. FOTO

August 2017 – Naši oční optici v Prahe

Dvaja vybraní študenti odboru OO Klára Veselovská a Ján Pišný absolvovali 2-týždňovú odbornú stáž vo firme ESSILOR-OPTIKA, spol. s r.o. v Prahe. Učili sa a pracovali na rôznych oddeleniach. Priniesli si veľa nových skúseností a zážitkov, o ktoré sa podelia  so svojimi spolužiakmi na odbornej prezentácii v októbri 2017  a v školskom časopise.  FOTO

Jún, júl 2017 – Zubní asistenti na klinike v Mníchove

Na dvojtýždňovej odbornej stáži v Mníchove boli v júni 3 vybrané študentky III.ročníka  a v júli na päťtýždňovom pobyte 3 vybrané študentky IV.ročníka odboru ZuA. Pracovali na špecializovanej detskej zubnej klinike pod vedením skúsených odborníkov. O svojich zážitkoch a skúsenostiach budú rozprávať na odbornej prezentácii v októbri 2017 a v školskom časopise. FOTO

4.9.2017 –  Zahájili sme nový školský rok 2017/18

„Spolu a s rešpektom“ je jeho motto. Za príjemného počasia, príhovorom pani riaditeľky sme 4.9.2017 slávnostne zahájili nový školský rok 2017/18. Do prvých ročníkov nastúpilo 163 žiakov do 8 rôznych študijných odborov. Celkovo v tomto roku nás teda bude 582. Učiteľský zbor rozšírili  noví kolegovia, ktorí boli pri tejto príležitosti žiakom predstavení. Foto