Školský rok 2017/18

16.10.2017 – To nedáš 4 deci?“

Na našej škole opäť tiekla krv prúdom.  Odštartovali sme kampaň Študentská kvapka krvi, do ktorej sa zapojilo 37 darcov z našej školy. Navštívila nás aj ambasádorka darcovstva krvi SČK – Aneta Paríšková, starosta MČ Ružinov pán Pekár, ktorí tiež darovali krv. Na odbery dozerala Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka SČK. FOTO

12.10.2017 – Divadlo v anglickom jazyku

Žiaci 1.,2.a 3. ročníkov si  pozreli divadelnú hru The Heroes. Kto sú hrdinovia našich dní? Je to Batman, Spiderman alebo Superman?…alebo to môžu byť aj žiaci? Autori  sa nechali inšpirovať silnými príbehmi detského hrdinstva, ktoré poznávajú aj vďaka pedagógom, ktorí sa  podelia o  príbehy svojich žiakov prostredníctvom ankety Detský čin roka.

6. – 7. 10. 2017 – Konferencia Angis – Bratislava

Konferencia je pre farmaceutických laborantov veľmi prínosná hlavne po odbornej stránke. Žiaci sa dozvedeli o nových výživových doplnkoch, ktoré aj ochutnali alebo vyskúšali na vlastnej koži. Zopakovali si niektoré časti anatómie a dentálnu hygienu sa mohli naučiť pod odborným dohľadom. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa týchto odborných prednášok.

05.10.2017 – Olympijský deň

Za prítomností vzácnych hostí z BSK a našej školskej olympijskej ambasádorky PaedDr. Márie Mračnovej sme aj tohtoročný Olympijský deň strávili v priateľskej atmosfére, v duchu kalokagatie 🙂 . Víťazom gratulujeme a tešíme sa z krásneho spoločne prežitého dňa. FOTO..

04.10.2017 – Futsal – obvodné kolo

 Naši Modrí sokolíci odohrali v obvodnom kole vo futsale dva zápasy. Obidva síce prehrali, ale naše omladené družstvo statočne bojovalo a vzorne reprezentovalo školu. Získalo cenné skúsenosti, a keď z nich budú sokoli, určite sa dočkáme aj víťazstva:).

04.10.2017 – KOŽaZ – 3. ročníky

Sprievodného slova sa vo Vojenskom bunkri B-S-8 v Petržalke ujal p. Košírer, ktorý je dušou projektu jeho obnovy.  Okrem interiéru bunkra, sme si prezreli vojenský cintorín, zabezpečenie hraničného pásma z obdobia socializmu, protitankovú priekopu, poľnú kúpeľňu a taktiež sme sa dozvedeli veľa zaujímavého o ženách medzi vojakmi. FOTO

september 2017 – Európska noc výskumníkov

Toto najväčšie vedecko-populárne podujatie,  priblížilo vedu a výskum širokej verejnosti. Prezentovalo sa 1400 vedcov vo viac ako 200 expozíciách.  Žiaci prvého ročníka si pod vedením p. prof. Hodálovej a Rejdovej  mohli s obdivom pozrieť rôzne expozície v Bratislave v priestoroch Starej tržnice.

september 2017 – Európsky týždeň športu

Dňa 28.9.2017 sme sa  spoločným pohybovým zážitkom zapojili do tejto akcie. Cvičili  sme  všetci, žiaci, učitelia aj vedenie školy a vytvorili tak atmosféru spoločne strávenej chvíle plnej pohybu a radosti. FOTO

september 2017 – Olympiáda seniorov

Sobota 23.9. 2017 patrila v Domove sociálnych služieb a rehabilitačnom stredisku ROSA na bratislavskej Patrónke súťaživým aktívnym seniorom. 7. ročník Župnej olympiády seniorov organizoval Bratislavský samosprávny kraj. Viac…    FOTO

september 2017 – Európsky deň jazykov

Posledný septembrový utorok sa v celej Európe oslavoval Európsky deň jazykov.  Aj naši žiaci z I.OO, II.AV a II.ZUA a vyučujúce  p. Haladová, p. Záhradníková a p. Molková sa boli pozrieť v uličke jazykov.  Viac…               FOTO

 

september 2017 – Biela pastelka

Dňa 22.septembra 2017 sa konala zbierka Biela pastelka, do ktorej sa už tradične zapojila aj naša škola. Do ulíc Bratislavy vyšli dva tímy žiakov z I. a II.DFT. Takto sme aj my prispeli malou troškou do mlyna.

 

september 2017 – Učíme sa aj na Sicílii

Dňa 20.9.2017 odletelo 6 našich študentov  spolu s p.riaditeľkou a zamestnancami školy  na Sicíliu do mesta Barcellona Pozzo di Gotto, aby tam nastúpili na trojtýždňový pracovný tréning v miestnych  firmách. Sicílsky partner pre nás našiel odborné pracoviská podľa našich požiadaviek.  Viac …  FOTO

September 2017 – Plavecký výcvik II. MAS

Začiatok školského roka sa pre študentov druhého ročníka odboru masér niesol v športovom duchu. Žiaci absolvovali päťdňový plavecký kurz. Preveril nielen ich fyzickú, ale aj psychickú kondíciu. Naučili sa, resp. zdokonalili si rôzne plavecké štýly. Posledné dva dni sa pod odborným vedením certifikovaných inštruktorov venovali záchrane unaveného plavca, osobe, ktorá sa topí a prvej pomoci. FOTO

August 2017 – Naši oční optici v Prahe

Dvaja vybraní študenti odboru OO Klára Veselovská a Ján Pišný absolvovali 2-týždňovú odbornú stáž vo firme ESSILOR-OPTIKA, spol. s r.o. v Prahe. Učili sa a pracovali na rôznych oddeleniach. Priniesli si veľa nových skúseností a zážitkov, o ktoré sa podelia  so svojimi spolužiakmi na odbornej prezentácii v októbri 2017  a v školskom časopise.  FOTO

Jún, júl 2017 – Zubní asistenti na klinike v Mníchove

Na dvojtýždňovej odbornej stáži v Mníchove boli v júni 3 vybrané študentky III.ročníka  a v júli na päťtýždňovom pobyte 3 vybrané študentky IV.ročníka odboru ZuA. Pracovali na špecializovanej detskej zubnej klinike pod vedením skúsených odborníkov. O svojich zážitkoch a skúsenostiach budú rozprávať na odbornej prezentácii v októbri 2017 a v školskom časopise. FOTO

4.9.2017 –  Zahájili sme nový školský rok 2017/18

„Spolu a s rešpektom“ je jeho motto. Za príjemného počasia, príhovorom pani riaditeľky sme 4.9.2017 slávnostne zahájili nový školský rok 2017/18. Do prvých ročníkov nastúpilo 163 žiakov do 8 rôznych študijných odborov. Celkovo v tomto roku nás teda bude 582. Učiteľský zbor rozšírili  noví kolegovia, ktorí boli pri tejto príležitosti žiakom predstavení. Foto