školský rok 2018/19

05.10.2018 – Prezentácia župných škôl v Pezinku

Do pokračujúceho podujatia sa zapojilo 33 škôl, nechýbala ani naša škola. Zástupcovia z jednotlivých odborov ako AV, FL, MAS, ZL a ZUA opäť vzorne reprezentovali našu školu. Aj tento krát sme sa presvedčili, že naša škola má dobré meno v povedomí verejnosti a tiež, že má svojich priaznivcov a záujemcov o štúdium.   FOTO

28.09.2018 – Župné školy v Avione  – boli sme tam

BSK, ako zriaďovateľ stredných škôl v regióne, už po ôsmy raz zorganizoval podujatie Deň župných škôl v Avione, určené pre žiakov ZŠ, rodičov, študentov, pedagógov a  verejnosť. Cieľom bola propagácia stredného školstva a najmä odborného vzdelávania v bratislavskom regióne. Viac…  FOTO

28.09.2018 – Európska noc výskumníkov 

Podujatia sa zúčastnili študenti z tried I. AV, I. OO a I. ZL s  p. Hodálovou a p. Rejdovou. Pozreli si stánky od kvantovej fyziky cez alchýmiu až k modernej chémii. Zaujímavé boli aj fyzikálne pokusy, superpočítače, netradičné rastliny a  materiály, no nechýbali ani laboratóriá budúcnosti nášho Medirexu.

25.09.2018 – Európsky týždeň športu 

V rámci Európskeho týždňa športu si žiaci i učitelia z celej školy veselo  zatancovali, zaskákali, hýbali sa. Naše pani profesorky si opäť pripravili špeci číslo, takže zábava bola „jaksapatrí“. Na záver boli vyhlásení víťazi v súťaži jednotlivcov  z tried – I. MAS, OT. Blahoželáme a hýbeme sa naďalej! FOTO

21.09.2018 – Biela pastelka

Do tejto verejnej zbierky  sa už tradične zapojila aj naša škola. Dva tímy žiakov z I.DFT spolu s prispievateľmi takto pomohli ľuďom s poruchami zraku. Biela pastelka pomáha nevidiacim vrátiť sa späť do života.

16.-18.09.2018 – Odborná exkurzia OO -Rodenstock

Naši optici 2., 3. a 4. ročníka spolu s vedúcou odboru očný optik p. Haladovou, odbornými vyučujúcimi p. Rejdovou, p. Nemčekom a p. Hoškovou a p. zástupkyňou Milkovou vybrali na odbornú exkurziu do Česka. Exkurzia začala návštevou stovežatej Prahy, kde sme si prehliadli jej historické centrum. Viac…

13.09.2018 – Návšteva zo Španielska

V rámci projektu Erasmus+ si našu školu prehliadli 2 študentky odboru zdravotnícky asistent a  koordinátor projektov z partnerskej  školy v Madride. Dievčatám sme sprostredkovali 2 -týždňovú odbornú stáž  v opatrovateľskom zariadení v Bratislave, kde si rozšíria svoje odborné zručnosti a spoznajú našu kultúru.

6.-7.09.2018 – 3. ročníky absolvovali KOŽaZ

Prehliadli si  Vojenský bunker B-S-8 a Vojenský cintorín blízko demarkačnej línii Rakúska so Slovenskom. Autentickosť priestoru (napr. ostatný drôt, strážna veža, vojenské zákopy…) umožnila vžiť sa do situácií, v ktorých sa ocitli nielen bojujúci vojaci, ale aj ženy-vojačky v armáde. Viac…    FOTO

5.september 2018 – Olympijský deň – 5. ročník

Svojou účasťou na  našom už tradičnom športovom podujatí nás podporili vzácni hostia, ako PaedDr. Mária Mračnová, podpredsedníčka SOV, Marianna Némethová Krajčírová, najúspešnejšia slovenská športová gymnastka ako aj  hostia z odboru školstva, mládeže a športu BSK, spolu s pánom riaditeľom Mgr. Igorom Urbančíkom.  Viac…       FOTO

03.09.2018 – Začali sme školský rok 2018/19

Po príjemných prázdninách sme sa všetci stretli na školskom dvore, aby sme spolu slávnostne zahájili nový školský rok, dozvedeli sa čo zaujímavého nás v ňom čaká a pozreli si nových spolužiakov a učiteľov.