školský rok 2018/19

28.11.2018 – OPTICI V SAGITTE, spol. s r.o.

Optici 4.ročníka spolu s vyučujúcimi  p.Studnickým a p.Rejdovou boli na odbornej exkurzii vo firme Sagitta. Vypočuli si prednášku zameranú na vznik a históriu firmy, jej obchodnú stratégiu a najnovšie technologické postupy pri opracovávaní okuliarových šošoviek. Po nej nasledovala prehliadka jednotlivých pracovísk.

28.11.2018 – Úspech na Lab academia v B.Bystrici

Žiačky z III. a IV.ZL sa zúčastnili 11.ročníka celoslovenskej prehliadky študentských prác z odboru zdravotnícky laborant Lab academia. Karolína Gáborová zo IV.ZL získala 2.miesto s prácou Genetické mutácie faktora V Leiden. Srdečne blahoželáme! Za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme aj školiteľkám Mgr.Miroslave Gécovej a Mgr. Ivete Illikovej. FOTO

23. 11. 2018 – Testovanie Best in Deutsch

Nemčinár roka je celoštátna súťaž pre stredoškolákov, v ktorej si môžu overiť svoje jazykové schopnosti. Online test bol zostavený na úrovni B1-B2 a trval 60 min.  Zúčastnilo sa ho celkovo 3003 študentov z 220 stredných škôl, zo 7 krajín. Z 10  účastníkov našej školy bola najlepšia Haluzová Sára z III.ZuA.

november 2018 – DofE – strieborní absolventi

Prví strieborní absolventi programu DofE na našej škole  boli na slávnostnej recepcii ocenení veľvyslancom Spojeného Kráľovstva a našim olympijským víťazom Matejom Tóthom. Pri náročnom štúdiu sa venovali  dobrovoľníctvu, rozvíjali svoj  talent, vytrvalosť, cieľavedomosť…, vlastnosti, ktoré im  pomôžu k osobným úspechom. Sme na Vás hrdí! info

22.11.2018 – Olympiáda v nemeckom jazyku

V školskom kole súťažilo 10 žiakov z I. a II. ročníka, kde  v písomnej a ústnej časti preukázali svoje jazykové a komunikačné  schopnosti. Najlepšia bola  Ornella Hanzalíková z I. ZUA. 2. miesto získala Petra Kovácsová z  II.ZUA a 3. miesto Sofia Stopková z II.ZL. Blahoželáme  a víťazke želáme úspech v obvodnom kole.

20.11.2018 – Olympiáda zo slovenského jazyka 

XI. ročníku školského kola sa zúčastnilo 22 prvákov a druhákov. Prejavili nielen svoju súťaživosť, ale i komunikačné zručnosti  a vedomosti. Podľa školskej komisie  v zložení  Mgr. Ondrúšková, Mgr. Roháčková a Mgr. Gajdošíková bola najlepšia Kristína Šantavá z II.ZL, ktorá nás bude reprezentovať aj v krajskom kole. Prajeme jej veľa šťastia!

15.11.2018 – Imatrikulácia 

Tak už sú skutočne naši! Počas slávnostnej a  súčasne zábavnej  ceremónie prijali študenti druhých ročníkov všetkých prvákov do radov svojho študijného odboru. Upozornili nováčikov  na zvyklosti, ktoré treba v odbore dodržiavať a nástrahy, ktoré treba prekonávať. Tak nech sa nováčikom darí! FOTO

15.11.2018 – Informatický iBOBOR

Koná sa  v 44 krajinách  a podporuje kreatívne myslenie a záujem o IKT. Na Slovensku v kategórii junior súťažilo 7185 študentov, 32,4% bolo úspešných riešiteľov. Nájsť najkratšiu cestu, či šifrovať správu skúsilo u nás 19 študentov, z ktorých 4 sú úspešnými riešiteľmi. Náš najúspešnejší Juraj Ševčík z I.ZL získal 95 percentil. Blahoželáme!

16.11.2018 – Silná ruka stredných škôl

Tento 24.ročník naši chlapci neabsolvovali. Dievčatá z I.MAS Miriam Hanúsková a Viktória Surovcová sa pretláčania rukou zúčastnili prvýkrát. Diana Sztranovszká z II.MAS potvrdila svoje 4.miesto z minulého roka. Iba jeden víťazný zápas stál jej na ceste do finále. Veríme, že potenciál, ktorý v sebe dievčatá majú, zúročia na tejto súťaži budúci rok. Fotky

14.11.2018 – STUDENTLAB – VEĽKÝ ÚSPECH

Na  22. ročníku tejto medzinárodnej konferencie, ktorá sa pravidelne koná  v Ústí nad Labem naša Hanka Špaleková zo IV.ZL s prácou Koloidné striebro verzus antibakteriálne liečivá získala v konkurencii 18 prác krásne 1. miesto. Školiteľkou jej bola Mgr. Miroslava Gécová.  Obom srdečne blahoželáme a ďakujeme za  krásnu reprezentáciu školy. FOTO

14.11.2018 – Olympiáda v anglickom jazyku 

Všetci súťažiaci, žiaci prvých až štvrtých ročníkov, boli úspešnými riešiteľmi školského kola OAJ. Na 1. mieste sa umiestnila žiačka Vanesa VAVROVÁ z II. OT, na 2. mieste žiačka Ivona MIKLJANOVÁ z II. MAS a na  3. mieste žiačka Barbora GAJDOŠOVÁ zo IV. AV. Všetkým blahoželáme a Vanese Vavrovej držíme palce v okresnom kole OAJ.

13.11.2018 – Stolný tenis – obvodné kolo BA II

Prvýkrát bojovalo popri dievčatách aj družstvo chlapcov. Postup do finále talentovaným chlapcom – Martin Rotík, Marek Murček a Dario Halabrin – ušiel o vlások. Skúsenejšie družstvo dievčat – Ivana Zelenková, Laura Kolberová a Zuzana Lisá- skončilo na 2.mieste za družstvom z Gymnázia na Novohradskej. Ďakujeme za peknú reprezentáciu. FOTO

13.11.2018 – Študentská kvapka

V utorok 13.11.2018, študenti našej školy navštívili NTS Ružinov, za účelom darovania najvzácnejšej tekutiny, ktorou je KRV. Zúčastnilo sa celkovo 23 žiakov, menovite: Eva Komačková, Kvetoslava Tučeková a David Šerfézi  z III.ZL, Frederika Horváthová a Henrieta Meňhartová zo IV.AV, Ondrej Bartalský, Gabriela Kováčová a Petronela Machová zo IV.MAS,  Andráš Farkaš, Diana Cziborová a Nela Izdencyová  z  I.DFT,  Kristína Kovárová, Viktor Hrabec a Lea Čanakyová z II.DFT a Martina Rečná a Dianou Michalkovou zo IV.ZL. Do zoznamu darcov sa zapísali tiež pani zástupkyňa Eva Runová a páni  Jozef Sagan a Tomáš Runa. Všetkým patrí VEĽKÉ ĎAKUJEM.

13.11.2018 –VULM Bratislava –odborná exkurzia FL

 Žiaci  III.FL s p. prof. PharmDr. Lejovou tu mohli vidieť, ako sa vyrábajú roztoky, krémy, masti, pasty, tablety, kapsle a v akých nádobách sa skladujú suroviny na ich výrobu. Ďakujeme firme, že nám umožnila nahliadnuť do výrobného procesu podľa zásad Správnej výrobnej praxe. 

09.11.2018 – AMAVET – najlepší vedecký projekt

V celoštátnom kole  E.Mokroš  IV.FL a H.Špaleková  IV.ZL získali Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK za najlepší vedecký projekt prezentovaný na Festivale vedy a techniky 2018 v kategórii stredoškoláci. Svojim projektom si zabezpečili prijatie na Prírodovedeckú fakultu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto krásnom úspechu podieľali. FOTKY

09.11. 2018 – Návšteva Bibliotéky 2018

Žiaci I. AV a II. AV triedy sa spolu s p. prof. Roháčkovou  zúčastnili 26. ročníka tohto knižného veľtrhu. Je to jediný knižný veľtrh na Slovensku s dlhou tradíciou.  Na svoje si tu prišli čitatelia rôznych vekových kategórií  a všetkých druhov literatúry. Výstava žiakov veľmi zaujala a viacerí odchádzali domov nielen s dobrým pocitom , ale i s novou knihou.

09.11.2018 – Zbierka Hodina deťom

Do celoslovenskej zbierky, ktorá podporuje overené a kvalitné projekty pre potreby  rôznych skupín detí a mladých ľudí sa zapojila aj naša škola. Do všetkých tried  a potom do ulíc mesta vyšli vybraní žiaci I.DFT, aby sme aj my prispeli k dobrej veci.

 

6.11.2018  – Farmakologické odborné prednášky

Počas Týždňa vedy a techniky sa IV.FL zúčastnila na prednáškach  vo Farmakologickom  a toxikologickom ústave SAV. Vedeli ste, že predklinický výskum je aj na bunkových alebo 3D kultúrach? My sme mali možnosť nielen počuť o tomto výskume ale aj vidieť skúšky na bunkových štruktúrach. Ďakujeme SAV za prínosnú odbornú exkurziu.

Október 2018 – Záložka spája školy

Tradične v októbri prebieha tento celoslovenský projekt, do ktorého sa zapojili aj naši žiaci I.FL/ZL a II.FL/ZUA (pod vedením p.Tocciovej). Pripravili záložky  na tému jesene: hríbiky, sovy, ježkovia, kvetinky i veverička budú skrášľovať učebnice našich zdravotníckych spolužiakov v meste Lučenec.

22.10.2018 – Psychiatrická nemocnica v Pezinku

Žiaci IV. MAS spolu s Mgr. Molnárovou a Mgr. Matisovou navštívili psychiatrickú nemocnicu Philippa Pinela v Pezinku. Bola to vôbec prvá exkurzia tohto typu na našej škole. Vedúca fyzioterapeutka a ostatný personál  žiakov oboznámili s prevádzkou FRO a  ochotne odpovedali na zvedavé otázky,  čím žiakov  motivovali  k zamestnaniu v tomto zariadení.

19.10 – 21.10.2018  – Kongres očných optikov

Optici 4. ročníka spolu s vedúcou odboru očný optik p.Haladovou a s vyučujúcimi odborných predmetov p.Hoškovou, p. Rejdovou a p. Nemčekom sa zúčastnili 14.odborného kongresu očných optikov a optometristov Slovenska, v Jasnej  – v Nízkych Tatrách. Viac…    FOTO

19.10.2018 – AMAVET – úspech na krajskom kole

So svojím bádateľským projektom  E. Mokroš a H.Špaleková postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 7.- 9.11.2018 počas Týždňa vedy a techniky FVAT v priestoroch Incheby. Dúfame, že porota ocení ich namáhavú prácu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tomto projekte.

16.10.2018 – Odborná exkurzia – kúpele Piešťany

Exkurzie sa zúčastnil 3. ročník odboru  AV a  MAS  spolu s   Mgr. Molnárovou a  Mgr. Kriškovou. Žiakom bola odprezentovaná história kúpeľov, ich dnešná podoba a ponúkané služby formou filmu a doprovodnej prednášky. Oboznámili sa aj s možnosťou zamestnania v týchto zariadeniach.

12.10.2018 – Deň ústneho zdravia

V rámci Slovenských dentálnych dní sa uskutočnil VIII. ročník Dňa ústneho zdravia. Akcie sa zúčastnilo spolu 355 detí z MŠ a ZŠ. Žiaci IV. ZUA si pripravili rôzne aktivity a hravou formou edukovali deti o zdravej výžive a používaní pomôcok k dentálnej hygiene. Deťom sa ich aktivity veľmi páčili. 

12.10.2018 – Župná škola pre Teba – Senec

Aj na seneckej  prezentácii župných škôl BSK sme predstavili našu školu. Okrem informácií pre návštevníkov žiaci spolu s učiteľmi ponúkali  aj drobné odborné  služby, ako masáž šije, čistenie okuliarov, či meranie cukru v krvi. Pozrite na stránku Facebooku Bratislavskéhon kraja..

10.10.2018 – Exkurzia do lekárne

Počas cvičení sme sa vybrali s II. FL na motivačnú exkurziu do lekárne. Postupne sa vystriedali a pozreli si pod dohľadom Mgr. Grácovej – vedúcej lekárne – celú lekáreň. Porozprávala nám ako funguje, aké miestnosti a priestory musia byť v lekárni. Ďakujeme za umožnenie exkurzie a hodnotné informácie.

09.10.2018 – Ocenenia DofE

V utorok 9.10.2018 si po roku opäť naši žiaci prevzali Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu. Za bronzovú úroveň boli počas slávnostnej ceremónie ocenené žiačky Simona Gallová, Sára Haluzová, Zuzana Janštová z triedy III. ZUA, Natália Mikušová IV. ZUA a Zuzana Lisá z IV. MAS.

V mene celej školy im gratulujeme.

08.10.2018 – Obvodné kolo vo Futsale

Naša škola sa zúčastnila obvodného kola vo futsale SŠ, BA II.  V skupine sme narazili na silných súperov. V prvom zápase sme sa stretli s Gymnáziom L. Novomeského. Vo vyrovnanom zápase sme prehrali 2:0. V druhom zápase  proti domácej škole SOŠTaR, sme dominovali a vyhrali sme 3:2, čo však nestačilo na postup zo skupiny. FOTO

04.10.2018 – Cezpoľný beh

Dňa 4.10.2018 sme sa zúčastnili obvodného kola v cezpoľnom behu,  ktorý  sa konal v areáli Štrkoveckého jazera. Výraznejšie úspechy sme žiaľ nedosiahli,  aj keď si súťažiaci siahli na dno svojich síl. Žiaci vzorne  reprezentovali našu školu, za čo im ďakujeme.

04.10.2018 –  Múzeu holokaustu v Seredi 

Žiaci z tried I. AV/OO a I. ZL navštívili priestory bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom zo Slovenska a spomienka na to aby sme nezabudli.

05.10.2018 – Prezentácia župných škôl v Pezinku

Do pokračujúceho podujatia sa zapojilo 33 škôl, nechýbala ani naša škola. Zástupcovia z jednotlivých odborov ako AV, FL, MAS, ZL a ZUA opäť vzorne reprezentovali našu školu. Aj tento krát sme sa presvedčili, že naša škola má dobré meno v povedomí verejnosti a tiež, že má svojich priaznivcov a záujemcov o štúdium.   FOTO

28.09.2018 – Župné školy v Avione  – boli sme tam

BSK, ako zriaďovateľ stredných škôl v regióne, už po ôsmy raz zorganizoval podujatie Deň župných škôl v Avione, určené pre žiakov ZŠ, rodičov, študentov, pedagógov a  verejnosť. Cieľom bola propagácia stredného školstva a najmä odborného vzdelávania v bratislavskom regióne. Viac…  FOTO

28.09.2018 – Európska noc výskumníkov 

Podujatia sa zúčastnili študenti z tried I. AV, I. OO a I. ZL s  p. Hodálovou a p. Rejdovou. Pozreli si stánky od kvantovej fyziky cez alchýmiu až k modernej chémii. Zaujímavé boli aj fyzikálne pokusy, superpočítače, netradičné rastliny a  materiály, no nechýbali ani laboratóriá budúcnosti nášho Medirexu.

25.09.2018 – Európsky týždeň športu 

V rámci Európskeho týždňa športu si žiaci i učitelia z celej školy veselo  zatancovali, zaskákali, hýbali sa. Naše pani profesorky si opäť pripravili špeci číslo, takže zábava bola „jaksapatrí“. Na záver boli vyhlásení víťazi v súťaži jednotlivcov  z tried – I. MAS, OT. Blahoželáme a hýbeme sa naďalej! FOTO

21.-22.9.2018 – Farmaceutická konferencia Angis

Prednášky, ktorých sa zúčastnila IV.FL boli veľmi zaujímavé a poučné, veď dozvedieť sa nielen o pastilkách na hrdlo od odborníka z praxe, ako pôsobia, ktoré kedy dať, a ktoré ako prvú voľbu je dosť zložité. Mohli sme prejsť aj mnohé stánky s voľnopredajnými doplnkami a farmaceutickí reprezentanti nám ochotne zodpovedali na naše zvedavé otázky.

21.09.2018 – Biela pastelka

Do tejto verejnej zbierky  sa už tradične zapojila aj naša škola. Dva tímy žiakov z I.DFT spolu s prispievateľmi takto pomohli ľuďom s poruchami zraku. Biela pastelka pomáha nevidiacim vrátiť sa späť do života.

16.-18.09.2018 – Odborná exkurzia OO -Rodenstock

Naši optici 2., 3. a 4. ročníka spolu s vedúcou odboru očný optik p. Haladovou, odbornými vyučujúcimi p. Rejdovou, p. Nemčekom a p. Hoškovou a p. zástupkyňou Milkovou vybrali na odbornú exkurziu do Česka. Exkurzia začala návštevou stovežatej Prahy, kde sme si prehliadli jej historické centrum. Viac…

13.09.2018 – Návšteva zo Španielska

V rámci projektu Erasmus+ si našu školu prehliadli 2 študentky odboru zdravotnícky asistent a  koordinátor projektov z partnerskej  školy v Madride. Dievčatám sme sprostredkovali 2 -týždňovú odbornú stáž  v opatrovateľskom zariadení v Bratislave, kde si rozšíria svoje odborné zručnosti a spoznajú našu kultúru.

6.-7.09.2018 – 3. ročníky absolvovali KOŽaZ

Prehliadli si  Vojenský bunker B-S-8 a Vojenský cintorín blízko demarkačnej línii Rakúska so Slovenskom. Autentickosť priestoru (napr. ostatný drôt, strážna veža, vojenské zákopy…) umožnila vžiť sa do situácií, v ktorých sa ocitli nielen bojujúci vojaci, ale aj ženy-vojačky v armáde. Viac…    FOTO

5.september 2018 – Olympijský deň – 5. ročník

Svojou účasťou na  našom už tradičnom športovom podujatí nás podporili vzácni hostia, ako PaedDr. Mária Mračnová, podpredsedníčka SOV, Marianna Némethová Krajčírová, najúspešnejšia slovenská športová gymnastka ako aj  hostia z odboru školstva, mládeže a športu BSK, spolu s pánom riaditeľom Mgr. Igorom Urbančíkom.  Viac…       FOTO

03.09.2018 – Začali sme školský rok 2018/19

Po príjemných prázdninách sme sa všetci stretli na školskom dvore, aby sme spolu slávnostne zahájili nový školský rok, dozvedeli sa čo zaujímavého nás v ňom čaká a pozreli si nových spolužiakov a učiteľov.