Školský rok 2019/20

20.9.2019 – Zbierka Biela pastelka

Aj tento rok dva tímy žiakov z I.DFT vyšli do ulíc mesta, aby pomohli nevidiacim urobiť tmavý deň svetlejším.

 

 

20.9.2019 – DofE Day

Naši absolventi ceny vojvodu z Edinburghu prezentovali svoje aktivity našim prvákom a podelili sa s nimi o svoje zážitky z expedícií a skúsenosti pri dosahovaní svojich cieľov vo všetkých troch oblastiach – talent, šport a dobrovoľníctvo.

FOTO

18.9.2019 – Prezentácia firmy Zeiss na našej škole

Zástupca firmy Zeiss p.Podhorny  prednášal o najnovších technických informáciách z odboru očnej optiky. Ukázal ako pokročili  objednávacie systémy cez internetové aplikácie a široké portfólio optických skiel, ktoré sa dajú vyrobiť.  Oboznámil nás o individuálnych sklách a ich použití v praxi. Výbornú prednášku ukončil  ukážkou katalógu firmy Zeiss, ktorý nám daroval  pre potreby vyučovania. FOTO

17.9.2019 – Privítali sme študentky zo Španielska

Partnerskej  zdravotníckej škole v Madride sme sprostredkovali odbornú 2 – týždňovú ERASMUS+ stáž pre 2 ich študentky. Počas pobytu sa prídu  pozrieť aj na naše vyučovacie hodiny a  prisľúbili študentom porozprávať  o svojej krajine. Hľadáme študentov – dobrovoľníkov, ktorí by im pomohli spoznať Bratislavu – info p. Tunová kab. č.40.

10.9.2019 – DofE – Slávnostné oceňovanie

Na slávnostnej ceremónii Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu, si prevzali cenu bronzovej úrovne deviati žiaci:
Nikol Chvílová, Patrícia Jašíková, Natália Tardíková, Sára Vašková, Viktória Kolodzeiová, Anikó Keszán, Vanesa Slezová, Rastislav Mišovský a Veronika Trewaleczová. Všetkým srdečne blahoželáme. .FOTO

6.-7.9.2019 – ANGIS – konferencia FL

Na odbornej konferencii farmaceutických laborantov  sa zúčastnila IV.FL spolu s odbornými učiteľmi. Dozvedeli  sa veľa odborných informácií, ktoré môžu zužitkovať v praxi. Napríklad, že slzný film sa skladá z troch základných zložiek, ktoré sa jednotlivo dajú podávať do oka po vyšetrení oftalmológom.

5.9.2019 – KOŽaZ na Železnej studienke

Pán Marián Sabó z Hasičského a záchranného zboru hl.mesta SR Bratislavy spolu s dobrovoľnými hasičmi z Dúbravky našich žiakov 3.ročníka so zanietením oboznámil s ich profesiou. V druhej časti si žiaci vyskúšali svoje zručnosti z prvej  pomoci zranenému a z úloh spojených s hasičskými činnosťami. Najviac sa darilo žiakom z III.ZUA, ktorým hasiči  venovali svoju polokošelu s podpismi. FOTKY

4.9.2019 – Olympijský deň – opäť bolo super!

Náš krásny slnečný spoločný deň plný pohybu a zaujímavostí. S olympijskými ideálmi a hodnotami. S priateľmi súčasnými i budúcimi. So zážitkami, ktoré sa stanú spomienkami, ktoré vždy potešia. FOTKY

 

2.9.2019 – Zahájenie školského roku 2019/2020

Po príjemných prázdninách sme sa opäť všetci stretli. Pozdravili sme sa, povedali si ako ďalej v novom školskom  roku. Zoznámili sme sa s novými prvákmi, novými učiteľmi a všetkými zmenami, ktoré sa počas prázdnin udiali. Tak začíname!