↑ Return to Štúdium

Organizácia školského roku

Školský rok 2017/18:   4.9.2017 – 29.6.2018

 Kalendár  na školský rok 2017/18

vyučovanie:                           1. polrok          4.9.2017 – 31.1.2018
.                                             2. polrok          1.2.2018 – 29.6.2018

Pedagogické rady:

prerokujú študijné výsledky, správanie a dochádzku žiakov
15.11.2017
29.1.2018
16.4.2018
18.5.2018

25.6.2018

Triedne aktívy rodičovského združenia:

29.9.2017 (1. ročník )
8.12.2017
20.4.2018

 

Prázdniny
začiatok
koniec
nástup do školy
jesenné 30.10.2017, pondelok 31.10.2017, utorok 2.11.2017, štvrtok
vianočné 27.12.2017, streda 5.1.2018, piatok 8.1.2018, pondelok
polročné 2.2.2018, piatok 2.2.2018, piatok 5.2.2018, pondelok
jarné 05.03.2018, pondelok 09.03.2018, piatok 12.03.2018, pondelok
veľkonočné 29.03.2018, štvrtok 03.04.2018, utorok 04.04.2018, streda
letné 1.7.2018, nedeľa 31.8.2018, piatok  3.9.2018, pondelok

Deň otvorených dverí – v šk. roku 2017/2018:

1. termín 24.11.2017

2. termín 09. 02. 2018

Odborná prax:

08.01.-19.01.2018 – I. DFT, III. DFT

28.05. – 22.06.2018 – mesačná prax 3. ročníky a II. DFT

11.06. – 22.06.2018 – I. DFT

Maturity: info TU