↑ Return to Štúdium

Organizácia školského roku

Školský rok 2018/19:   3.9.2018 – 28.6.2018

 Kalendár  na školský rok 2018/19

vyučovanie:                           1. polrok          3.9.2018 – 31.1.2019
.                                             2. polrok          1.2.2019 – 28.6.2019

Pedagogické rady:

prerokujú študijné výsledky, správanie a dochádzku žiakov
19.11.2018
29.1.2019 – klasifikačná porada
15.4.2019
17.5.2019 – klasifikačná porada 4. ročník
31.5.2019 – klasifikačná porada III. DFT
24.6.2019 – klasifikačná porada pre 1. a 2.ročník
25.6.2019 – klasifikačná porada pre 3. ročník

Triedne aktívy rodičovského združenia:

21.9.2018 – piatok  (1. ročník )
23.11.2018 – piatok
26.4.2018 – piatok

 

Prázdniny
posledný deň vyučovania
termín prázdnin
vyučovanie začína
jesenné 30.10.2018, utorok 31.10.-2.11.2018 05.11.2018, pondelok
vianočné 21.12.2018 piatok 27.12 2018 –07.01.2019 08.01.2019, utorok
polročné 31.01.2019, štvrtok 01.02.2019, piatok 04.02.2019, pondelok
jarné 22.02.2019, piatok 25.02.-01.03.2019 04.03.2019, pondelok
veľkonočné 17.04.2019 streda 18.04. – 23.04.2019 24.04.2019 streda
letné 28.06.2019 piatok 01.07.- 31.08.2019 02.09.2019 pondelok

Deň otvorených dverí  a prezentácie školy – v šk. roku 2018/2019:

28.09.2018 – Deň župných škôl AVION, Bratislava
05.10.2018 – Župná škola pre Teba, Pezinok
12.10.2018 – Župná škola pre Teba, Senec
19.10.2018- Župná škola pre Teba, Malacky
30.11.2018 – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – 1. TERMÍN
08.02.2019 – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – 2. TERMÍN

Odborná prax:

14.01.-25.01.2019 – I. DFT, III. DFT – 2- týždňová odborná prax

27.05. – 21.06.2019 – mesačná prax 3. ročníky, II. DFT, I. MaSv

10.06. – 21.06.2019 – I. DFT – 2- týždňová odborná prax

Maturity: info TU