↑ Return to Štúdium

Prijímacie konanie

Otvárané odbory 2018/19

v dennom štvorročnom štúdiu pre absolventov základných škôl  otvoríme kód odboru odbor profilové predmety počet miest 5304 M asistent výživy SJL, BIO                 5308 M zdravotnícky laborant SJL, CHE 5311 M farmaceutický laborant SJL, CHE 5312 M očný optik SJL, BIO 5314 M ortopedický technik SJL, BIO 5358 …

Zobraziť stránku »

Podmienky 2017/18

 Obsah testov na prijímacej skúške na štúdium v šk. roku 2017/2018 : tu.   Odbory denného štúdia pre absolventov ZŠ  Termín prijímacieho konania Podmienky prijatia na školský rok 2017/2018 Výsledky  podanie prihlášky do: 1. termín 2. termín asistent výživy       kritéria 17/18 AV-odsek B        farmaceutický laborant       kritéria 17/18 FL-odsek …

Zobraziť stránku »