↑ Return to Prijímacie konanie

Otvárané odbory 2018/19

v dennom štvorročnom štúdiu pre absolventov základných škôl  otvoríme

kód odboru odbor profilové predmety

počet miest

5304 M asistent výživy SJL, BIO  
5308 M zdravotnícky laborant SJL, CHE
5311 M farmaceutický laborant SJL, CHE
5312 M očný optik SJL, BIO
5314 M ortopedický technik SJL, BIO
5358 M zubný asistent SJL, BIO
5370 M masér SJL, BIO
Poznámka: Všetky študijné odbory sú nevyhnutnou profesiou na trhu práce, a to tak vo verejných ako aj v privátnych zdravotníckych zariadeniach. Keďže ich štúdium je obsahovo náročné a nie veľmi lákavé pre nevyhranené pätnásťročné deti, jediná možnosť, ako zachovať v daných odboroch kontinuitu vzdelávania, je spájanie týchto zdravotníckych študijných odborov.

v dennom pomaturitnom štúdiu otvárame:

 kód odboru 5317 Q

diplomovaný fyzioterapeut  

v externom štúdiu otvárame:

kód odboru 

5370 N

 masér