↑ Return to Prijímacie konanie

Podmienky 2018/19

 Obsah testov na prijímacej skúške na štúdium v šk. roku 2018/2019 : tu

 

 

Odbory DENNÉHO štúdia
pre absolventov
 Termín prijímacieho konania Podmienky prijatia na školský rok 2018/2019 Výsledky
 podanie prihlášky do: 1. termín 2. termín
asistent výživy 20. 04. 2018 14. 05. 2018 17. 05. 2018 kritériá 18/19 AV-odsek B  

AV výsledky

   farmaceutický laborant  20. 04. 2018 14. 05. 2018 17. 05. 2018 kritériá 18/19 FL-odsek A FL výsledky
 masér  28. 02. 2018 26. 03. 2018 kritériá MAS_18-19

Doplnok kritérií_MAS

  výsledky MAS 18/19

nahradný termín

očný optik 20. 04. 2018 14. 05. 2018 17. 05. 2018 kritériá 18/19 OO-odsek B  

OO výsledky

ortopedický technik 20. 04. 2018 14. 05. 2018 17. 05. 2018 kritériá 18/19 OT-odsek C OT výsledky
zdravotnícky laborant  20. 04. 2018 14. 05. 2018 17. 05. 2018 kritériá 18/19 ZL-odsek A ZL výsledky

ZL 2.kolo

zubný asistent  20. 04. 2018 14. 05. 2018 17. 05. 2018 kritériá 18/19 ZUA-odsek B ZUA výsledky

 

Odbory DENNÉHO štúdia
pre absolventov SŠ
Termín prijímacieho konania Podmienky prijatia na šk. rok 2018/2019 Výsledky

  diplomovaný fyzioterapeut

19. 06. 2018 kritériá DFT 18/19

prihláška

Prihlášku treba podať do: 31.05.2018. 

 

 DFT výsledky 1.kolo

 

DFT výsledky II.termín

Odbor VEČERNÉHO štúdia
pre absolventov SŠ
Termín prijímacieho konania Podmienky prijatia na šk. rok 2018/2019 Výsledky

  masér

1. termín 

19. jún 2018 – tento je zrušený

2. termín 

23.august 2018

kritéria MAS večerné 18/19

prihláška

Prihlášku treba  podať :

 1. termín – do 31. mája 2018 2. termín – do 31. júla 2018

 

výsledky