↑ Return to Prijímacie konanie

Podmienky 2017/18

 Obsah testov na prijímacej skúške na štúdium v šk. roku 2017/2018 : tu.

 

Odbory denného štúdia
pre absolventov ZŠ
 Termín prijímacieho konania Podmienky prijatia na školský rok 2017/2018 Výsledky
 podanie prihlášky do: 1. termín 2. termín
asistent výživy       kritéria 17/18 AV-odsek B  

 

   farmaceutický laborant       kritéria 17/18 FL-odsek A  
 masér       kritéria MAS_17-18  
 očný optik        kritéria 17/18 OO-odsek B  
ortopedický technik       kritéria 17/18 OT-odsek C  
zdravotnícky laborant        kritéria 17/18 ZL-odsek A  

 

zubný asistent        kritéria 17/18 ZUA-odsek B  

Študijný odbor, ktorý po schválení zriaďovateľom otvoríme v dennom pomaturitnom štúdiu 

Odbory denného štúdia
pre absolventov SŠ
Termín prijímacieho konania Podmienky prijatia na šk. rok 2016/2017 Výsledky

  diplomovaný fyzioterapeut

  kritéria DFT 17/18

prihláška

Prihlášku treba podať do: 

Prihláška na 2. termín do: