↑ Return to Prijímacie konanie

Podmienky 2018/19

 Obsah testov na prijímacej skúške na štúdium v šk. roku 2018/2019 : tu.

 

Odbory denného štúdia
pre absolventov ZŠ
 Termín prijímacieho konania Podmienky prijatia na školský rok 2018/2019 Výsledky
 podanie prihlášky do: 1. termín 2. termín
asistent výživy 20. 04. 2018  14. 05. 2018   17. 05. 2018  kritériá 18/19 AV-odsek B  

 

   farmaceutický laborant  20. 04. 2018 14. 05. 2018   17. 05. 2018  kritériá 18/19 FL-odsek A  
 masér  28. 02. 2018  26. 03. 2018   kritériá MAS_18-19

Doplnok kritérií_MAS

  výsledky MAS 18/19

nahradný termín

očný optik 20. 04. 2018  14. 05. 2018   17. 05. 2018  kritériá 18/19 OO-odsek B  
ortopedický technik 20. 04. 2018  14. 05. 2018   17. 05. 2018  kritériá 18/19 OT-odsek C  
zdravotnícky laborant  20. 04. 2018 14. 05. 2018   17. 05. 2018  kritériá 18/19 ZL-odsek A  

 

zubný asistent  20. 04. 2018 14. 05. 2018   17. 05. 2018  kritériá 18/19 ZUA-odsek B  

Študijný odbor, ktorý po schválení zriaďovateľom otvoríme v dennom pomaturitnom štúdiu 

Odbory denného štúdia
pre absolventov SŠ
Termín prijímacieho konania Podmienky prijatia na šk. rok 2018/2019 Výsledky

  diplomovaný fyzioterapeut

26. 06. 2018 kritériá DFT 17/18

prihláška

Prihlášku treba podať do: 31. 05. 2018.