↑ Return to Prijímacie konanie

Podmienky 2019/20

 Obsah testov na prijímacej skúške na štúdium v šk. roku 2019/2020 : tu

 

 

Odbory DENNÉHO štúdia
pre absolventov
 Termín prijímacieho konania Podmienky prijatia na školský rok 2019/2020 Výsledky
 podanie prihlášky do: 1. termín 2. termín
   farmaceutický laborant  20. 04. 2019 13. 05. 2019 16. 05. 2019 FL kritériá 19/20 časť A
očný optik 20. 04. 2019 13. 05. 2019 16. 05. 2019 OO kritériá 19/20 časť B  

 

ortopedický technik 20. 04. 2019 13. 05. 2019 16. 05. 2019 OT kritériá 19/20 časť C
zdravotnícky laborant  20. 04. 2018 13. 05. 2019 16. 05. 2019 ZL kritériá 19/20 časť A
zubný asistent  20. 04. 2019 13. 05. 2019 16. 05. 2019 ZuA kritériá 19/20 časť B

 

Odbory DENNÉHO štúdia
pre absolventov SŠ
Termín prijímacieho konania Podmienky prijatia na šk. rok 2019/2020 Výsledky

  diplomovaný fyzioterapeut

kritériá DFT 18/19

prihláška

 

 

Odbor VEČERNÉHO štúdia
pre absolventov SŠ
Termín prijímacieho konania Podmienky prijatia na šk. rok 2019/2020 Výsledky

neotváramme pre šk. rok 2019/20