Zdravo, chutne, fit – dlhodobý projekt

Od šk.r. 2016/2017 sa na našej škole realizuje projekt ZDRAVO, CHUTNE, FIT. Prvým krokom v projekte bol prieskum o životnom štýle žiakov prvého a druhého ročníka. Zdravý životný štýl sme sa snažili propagovať aj počas Dňa otvorených dverí , t.j. návštevníkom boli rozdávané letáky s informáciami o zdravej výžive. Návštevníkom Dňa otvorených dverí boli  ponúknuté aj ovocné šťavy a smoothie. V mesiaci december boli v rámci projektu realizované merania a váženia žiakov školy spojené s výživovým poradenstvom. V mesiaci február bol projekt predstavený formou prednášky a ochutnávky zdravých jedál v Škole pre nepočujúcich na Koceľovej ulici. V máji pri príležitosti Svetového dňa mlieka bola pripravená ochutnávka zdravej desiaty. V šk.r.2017/2018 študijný odbor AV plánuje aj naďalej pokračovať v projekte realizovaním prednášok spojených s ochutnávkami zdravých jedál nielen v priestoroch našej školy, ale aj na SZŠ – Strečnianska ulica a základných školách v Bratislave.