Aktuálne

Dôležité informácie pre žiakov 


Ak sa u niektorého žiaka objaví podozrenie na nákazu  koronavírusom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, žiadame rodičov o bezodkladné informovanie školy na: [email protected]

19.6.2020  – Expedícia DoFE Malé Karpaty 2020

Aj napriek nepriazni počasia úspešne prebehla Bronzová expedícia. Niektorí siahli na dno síl a niekto to musel vzdať. Napriek tomu ostane v nás, že sme sa zase v niečom prekonali.

FOTO


4.3.2020  – Prednáška o „Kontaktných šošovkách“

Prednáška Pani RNDR. Oľgy Gavorovej    zaujala nielen žiakov optikov 3.a 4.ročníka., ale aj odborných vyučujúcich .

Viac…

FOTO


27.2.2020 – Školské kolo SOČ

Školského kola sa zúčastnilo celkovo 5 prác. Každá bola vypracovaná na vysokej úrovni a aj na prezentácii svojej práce si žiačky dali záležať. Ocenila to porota, ale aj pozvaní hostia.. Do krajského kola postúpili: z 1.miesta práce Sabiny Vachovej (IV.FL) a Natálie Pražienkovej (III.FL) a práca Diany Bílikovej (IV.ZL) z 2.miesta.  Viac…


Staršie udalosti z 2. polroka 2019/20
Staršie udalosti z 1. polroka 2019/20