Aktuálne

Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na stránke školy 12.5.2021 do 15.00 hod.


Pri príchode do školy aj na pracoviská  nie je treba sa preukazovať negatívnym testom.


22.04.2021 – Deň zeme

Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Eco Club na našej škole organizoval online udalosť ku Dňu Zeme, ktorá sa uskutočnila 21.4.2021 a ani my a naši žiaci sme nezabudli na tento deň a mnohí šikovní prispeli vytvorením užitočného materiálu v nemeckom a anglickom jazyku, ktorí sme dali na nástenku na prízemí vpravo. 

VIAC


20.04.2021 – Matematický klokan 2021

Súťaže Matematický klokan sa zúčastnilo 25 žiakov našej školy. Jeden z hlavných cieľov súťaže je ponúknuť žiakom zaujímavé, neučebnicové úlohy, na riešenie ktorých potrebujú trochu logiky a zdravý sedliacky rozum. Aj preto je táto súťaž u našich žiakov obľúbená. Výsledky budú zverejnené najneskôr 12. mája 2021 na www.matematickyklokan.sk
 FOTO


Tešíme sa z veľkého úspechu! Naša žiačka Ivona Mikljanová zo IV.MAS získala  1.miesto v celoštátnom kole olympiády OAJ v kategórii 2D.  

 


Diplom a poďakovanie za účasť školy v aktivitách   Európskeho týždňa odborných zručností 2020. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť povedomie o význame a prínose odborného vzdelávania a prípravy.

 


Staršie udalosti šk. roku 2020/21