Aktuálne

Stránkové hodiny počas letných prázdnin sú v STREDU
8.; 15. a 22.7.2020;
5.; 12. a 19.8.2020
v čase
od 9.00 h do 11.00 h.


Potvrdenia žiadaniek na dopravu pre žiakov denného
4-ročného štúdia pre školský rok 2020/2021
sa budú vydávať v školskej knižnici
24. – 25. augusta 2020
8.00 – 11.00 h a 12.00 – 15.00 h
a
26. – 27. augusta 2020 od 8.00 – 12.00 h
Ostatné potvrdenia a potvrdenia pre žiakov pomaturitného štúdia sa budú vydávať po zahájení školského roka.


2. kolo prijímacích skúšok na študijný odbor diplomovaný fyzioterapeut
sa bude konať  26.08.2020.

Prihlášky je potrebné zaslať na adresu školy do 31.07.2020.

29.6.2020  – Pilates štúdio Denisa Owen

I.DFT sa v rámci predmetu RRCx zúčastnla odbornej exkurzie v Pilates štúdio Denisa Owen v Pezinku. Pod odborným dozorom pani majiteľky sme si aj zacvičili. Študenti spoznali pilates v celej jeho škále a motivovala ich do ďalšieho štúdia. FOTO

 

7.6.2020  – Strieborná ostrá dobrodružná expedícia DoFE

z Horných Orešian do Pezinku preverila výdrž a schopnosti našich dofákov. Sila tímu pomohla a všetci zvládli nástrahy terénu, prekonali sa a nakoniec úspešne došli do cieľa. Blahoželáme. FOTO

 


Staršie udalosti z 2. polroka 2019/20
Staršie udalosti z 1. polroka 2019/20