Aktuálne

Stránkové hodiny počas prázdnin

v dňoch 4.8.,11.8., 18.8.2021  od 9,00 -11,00 hod

v dňoch 23.8., 24.8., 25.8., 26.8., 27.8. a 30.8.2021

od 9,00-11,00 a 12,00-14,00 hod


Potvrdenia žiadaniek na dopravu pre žiakov denného 4-ročného štúdia pre školský rok 2021/2022 sa budú vydávať v školskej knižnici

23. – 27. augusta 2021 a 30. augusta 2021  od 8.00 – 11.00 h a od 12.00 – 14.00 h.

Ostatné potvrdenia a potvrdenia pre žiakov pomaturitného štúdia sa budú vydávať po zahájení školského roka.


Fotografie z odovzdávania vysvedčení maturantom.


29.06.2021 – Exkurzia Pilates štúdia DO v Pezinku

Na záver školského roka 29.06.´21 sme sa zúčastnili s I.DFT odbornej exkurzie u našej absolventky Mgr.dipl.fyzyioterapeutky Denisy Owen, ktorá je majiteľkou Pilates štúdia DO v Pezinku. Na záver exkurzie, po vlastnej skúsenosti s cvičením, skonštatovali, že pilates sa právom zaraďuje medzi efektívne cvičenia vo fyzioterapii. FOTO

24.06. – 27.06.2021 – Zlatá expedícia DofE

Naša zlatá expedícia sa konala na strednom Slovensku na malebnej farme v Záježovej, ktorej meno je Modrá Farma. Farme sme pomohli skrášlením jej okolia, napríklad sadením stromčekov, výstavbou ohrady pre poníkov a výpomocou pri starostlivosti o zvieratá. Ako sme pomohli farme my, tak pomohla ona nám.  Viac

16.06.2021 – Prednáška pre  Optikov

Posledné hodiny praktických cvičení 1. a 2. ročníka očných optikov boli veľmi zaujímavé. Našu školu navštívila konateľka firmy Sagitta spol.s.r.o.- Ing. Jana Čierna a Ing. Stanislava Šebeňová – manager pre obchodné oddelenie okuliarových šošoviek a zákazníckeho centra a marketingu a vyučujúca COLx sl. Tűnde Foglszinger. Viac

16.06.2021 – Odborná exkurzia v Joga centre

Žiaci I.DFT v rámci predmetu RRC sa počas prezenčného vyučovania postupne v troch skupinách prestriedali na odbornej exkurzii v Joga centre u ich spolužiaka z III.DFT Gejzu Zošťáka. V príjemnom prostredí sme si precvičili jogu a taktiež diskutovali na tému fyzioterapie a ďalšieho odborného vzdelávania. FOTO


Saršie udalosti šk. roku 2020/21