Aktuálne

Potvrdenia žiadaniek na zľavnenú dopravu
pre žiakov denného 4-ročného štúdia
pre školský rok 2022/2023 sa budú vydávať
od 22. augusta až do 31. augusta (okrem 29. augusta)

v čase od 9.00 – 11.00 h a v čase od 12.00 – 14.00  h
v knižnici školy.

Ostatné potvrdeniapotvrdenia pre žiakov pomaturitného štúdia sa budú vydávať až
po zahájení školského roka.

Staršie udalosti šk. roku 2021/22