Aktuálne

14.-16.10.2021 – Pripojili sme sa k Erasmus days 2021

Projektový tím spolu s účastníkmi stáží pripravili spolu aktivity, ktorými sme zviditeľnili program Erasmus+ na škole i v okolí. Tento program EU financuje odborné stáže žiakov i učiteľov a podporuje tak  modernizáciu vo vzdelávaní a rozvoj osobných i odborných kompetencií účastníkov projektov. Ďakujeme všetkým ktorí prispeli a spolupracovali na aktivitách.  AKTIVITY 

8.10.2021 – Deň župných škôl

V priestoroch nového centra Nivy, ktoré je v blízkosti našej školy sa konal tohtoročný Deň župných škôl. Sme radi, že sme sa priaznivcom našej školy a prípadným záujemcom o štúdiu u nás mohli predstaviť aspoň v obmedzenom režime, ktorý je dôsledkom bezpečnostných  opatrení.

Ďakujeme za návštevu!

6.10.2021 – Župný športový deň 

Športovo založení žiaci našej školy sa zúčastnili zápolenia medzi župnými strednými školami v rôznych športových kategóriách. Počasie našťastie vyšlo a naše futbalistky, výborný tím z viacerých tried získali krásnu striebornú medailu. foto

 

Ďakujeme za reprezentáciu  a blahoželáme k Vášmu úspechu !

5.10.2021 – Oceňovanie zlatých a strieborných v DofE

Tešíme sa z našich žiakov a aj z našich bývalých  absolventov, ktorí si popri štúdiu nájdu čas na svoj osobný rozvoj v programe DofE.  Rozvojový program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu úspešne funguje na našej škole už niekoľko rokov. Účastníci plnia svoj osobný plán v športovej aktivite, rozvoji talentu a v dobrovoľníctve. Čerešničkou na torte je v závere cyklu dobrodružná expedícia.


Staršie udalosti šk. roku 2020/21