Aktuálne

26.11.2021 – Medzinárodná jazyková súťaž Best in English

O najlepšieho angličtinára zabojovalo 13 žiakov vyšších ročníkov. Žiaci si preverili svoje  schopnosti na úrovni B2 a C1 v anglickej gramatike a v posluchu s porozumením. Lákavé sú ceny určené pre najlepších – jazykový kurz v Kanade  je určený pre absolútneho víťaza. V rámci našej školy je na 1.mieste Schotter Maximilián (III.OO), 2.miesto patrí Belkovej Sarah (II.ZUAB) a 3.miesto je pre Soňu Pútecovú (IV.ZL). Gratulujeme všetkým účastníkom k pekným výsledkom.

25.11-7.12.2021 – Mikulášska zbierka

Milí študenti a učitelia !
Blíži sa sviatok sv. Mikuláša, ktorý býva štedrý na sladkosti a dobroty. Aby ste sa mali s kým o ne podeliť a prispieť aj inými potrebnými vecami, usporiadame opäť
VII. MIKULÁŠSKU ZBIERKU pre CENTRUM PRE DETI A RODINY NECPALY!    VIAC

11.11.2021 – Informatická súťaž iBobor

Pravidelne sa zapájame do tejto informatickej súťaže, aby si žiaci potrénovali svoje algoritmické myslenie. Nájsť správne rozlúštenie šifry, či správny výsledok popísaného postupu, je najmä o logickom myslení, predstavivosti, systematickosti a precíznosti. Celkovo 36 žiakov našej školy sa do tejto súťaže zapojilo a 40 minút sa venovalo veľmi užitočnej činnosti – aktívne používať svoje „šedé bunky mozgové“. Super a ďakujeme za účasť!


Staršie udalosti šk. roku 2021/22