Aktuálne

 

17.9.2021 o 16.00 hod sa uskutoční triedny aktív rodičovského združenia (TARZ) pre 1. ročník. Účasť zákonných zástupcov je nutná.

Stretnutie bude online cez MS TEAMS. Prístupové údaje do TEAMSu žiaci dostali.


02.09.2021 – Zahájenie školského roku 2021/22

S nádejou v návrat do bežného života sme sa v tento slnečný deň ráno všetci stretli, aby sme zahájili nový školský rok. Radosť na tvárach učiteľov i žiakov, že sme  opäť spolu, bola očividná. Tešme sa na spoločné chvíle na vyučovaní i mimo neho, ktoré nás všetkých budú posúvať vpred! Držme si palce, aby sme sa mohli osobne stretávať čo najdlhšie a nový školský rok nám priniesol hlavne optimizmus! 


Fotografie z odovzdávania vysvedčení maturantom jún 2021


29.06.2021 – Exkurzia Pilates štúdia DO v Pezinku

Na záver školského roka 29.06.´21 sme sa zúčastnili s I.DFT odbornej exkurzie u našej absolventky Mgr.dipl.fyzyioterapeutky Denisy Owen, ktorá je majiteľkou Pilates štúdia DO v Pezinku. Na záver exkurzie, po vlastnej skúsenosti s cvičením, skonštatovali, že pilates sa právom zaraďuje medzi efektívne cvičenia vo fyzioterapii. FOTO

24.06. – 27.06.2021 – Zlatá expedícia DofE

Naša zlatá expedícia sa konala na strednom Slovensku na malebnej farme v Záježovej, ktorej meno je Modrá Farma. Farme sme pomohli skrášlením jej okolia, napríklad sadením stromčekov, výstavbou ohrady pre poníkov a výpomocou pri starostlivosti o zvieratá. Ako sme pomohli farme my, tak pomohla ona nám.  Viac


Saršie udalosti šk. roku 2020/21