Aktuálne

22. 1. 2020 – Únia nevidiacich a slabozrakých

Žiaci IV.OO na odbornej exkurzii získali veľa nových informácií o fungovaní a  hlavných cieľoch Únie slabozrakých a taktiež mali možnosť vyskúšať si rôzne kompenzačné pomôcky pre slabozrakých.. FOTO

15.1.2020 – OPTICI V SAGITTE, spol. s r.o

Optici 4.ročníka spolu s vyučujúcimi  p.Studnickým a p.Nemčekom, boli na odbornej exkurzii vo firme Sagitta. Vypočuli si prednášku o histórii firmy, jej obchodnej stratégii a nazreli do výroby okuliarových šošoviek s najnovšími technologickými postupmi. FOTO

18.-19.12.2019 – Vianočný volejbalový turnaj

Za účasti skoro všetkých tried prebehol tradičný volejbalový turnaj. Výborná atmosféra nás naladila na prichádzajúce vianočné sviatky. Nechýbal ani benefičný zápas s tímom  učiteľov. Víťazi v kategórii dievčat IV.FL, a v kategórii mix II.DFT.  FOTO

13.12.2019 – Návšteva zubného múzea v LINZI

Žiačky 3.a 4. ročníka z odboru ZUA s pp. Rentkovou, Záhradnikovou a Haladovou navštívili zubné múzeum v LINZI.
Múzeum vystavuje exponáty od r. 1700, prehľad vývoja zubnej medicíny a zubnej techniky až do dnešnej doby. Mesto Linz je spojka histórie s modernou, kolíska známej Lineckej symfónie W.A.Mozarta aj známeho Lineckého koláča.  FOTO

9.12.2019 – VI. Mikulášska zbierka

Mikulášska zbierka do Centra pre deti a rodiny NECPALY bola tento rok veľmi štedrá. Vďaka patrí žiakom, učiteľom a nepedagogickým pracovníkom. Deti sa budú tešiť oblečeniu, školským pomôckam, potrebám do domácnosti, hračkám, knižkám a samozrejme najviac sladkostiam..     FOTO

7.12.2019 – Čarovné vianočné trhy – Györ

Čarovné vianočné trhy, maďarské špeciality, malebné uličky, domčeky a históriu, to nám ponúkol Györ. V sobotu si žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci vychutnali predvianočnú atmosféru v tomto malom maďarskom mestečku.   FOTO

04.12.2019 – Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

V školskom kole žiaci 3. a 4. ročníka prejavili nielen svoju súťaživosť, ale i komunikačné zručnosti a vedomosti zo slovenskéko jazyka.Najlepšie sa umiestnili  Sofia Stopková, III.ZL, Ivona Mikljanová, III.MAS a Veronika Machová, III.ZL. V krajskom kole OL SJL nás bude reprezentovať Sofia Stopková z III.ZL. Prajeme jej veľa šťastia!

Staršie udalosti