Aktuálne

September 2020 – Erasmus+ odborné stáže

V rámci projektu Európske trendy v zdravotníckych profesiách sa 19 študentov z každého študijného odboru zdokonaľuje praxou v odborných firmách na slnečnej Sicílii a 2 študentky masérky v štúdiu Bona Valetudo v Rakúsku. V liečebných kúpeľoch Ensana v Mariánskych Lázňach v rámci projektu Európske trendy v zdravotníckych profesiách II sú 2 študenti odboru DFT a 2 študenti odboru masér. Pozrite si fotky zo Sicílie.

 

9.9.2020  – KOŽaZ

Biely kríž – Dolný Červený kríž. Posledný deň sme nadviazali na tému Hasičského a záchranného zboru v krátkom teste. Žiaci si overili vedomosti z topografie, z logického myslenia a zručnosť v hode granátom na presnosť.   FOTO

 

8.9.2020  – KOŽaZ

Dobrovoľní hasiči z Dúbravky, nám predstavili nové techniky na Železnej Studničke. Poučili nás o správaní sa počas požiaru a poskytovaní prvej pomoci v situáciách, s ktorými sa stretávajú pri zásahoch. FOTO

 

7.9.2020  – KOŽaZ

Na úvod školského roka, žiaci 3.ročníka mali naplánovaný Kurz ochrany života a zdravia. Konkrétne splav rieky Morava. Pre žiakov najobľúbenejšia forma KOŽaZ-u.  FOTO

 


 
Staršie udalosti z 2. polroka 2019/20
Staršie udalosti z 1. polroka 2019/20