Aktuálne

Vyučovanie až do odvolania prebieha dištančne 


Nemôžeme sa stretnúť osobne? Nahliadnite do našich študijných odborov  ONLINE!


17.12.20  – Súťaž Európskeho týždňa odborných zručností 

Náš tím štvrtákov z odborov AV a ZuA, pod vedením Tomáša Tichého(AV), ktorý sa zúčastnil v septembri 2020  odbornej stáže na Sicílii v mestečku Pozzo di Gotto, získal  svojim videom krásne 2.miesto v Súťaži „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“, ktorú zorganizovala národná agentúra SAAIC pri príležitosti Európskeho týždňa odborných zručností 2020. K ich úspechu prispeli aj naši žiaci, ktorí sa zapojili do hlasovania a podporili ich.  Ďakujeme!

11.12.2020 – STOLČEK PRESTRI SA! – zbierka potravín

 Veľmi pekne ďakujeme učiteľom, pracovníkom školy, žiakom a ich rodičom za podporu pri zbierke trvanlivých potravín a hygienických potrieb. Vďaka  dobrovoľným darcom  sa našej škole v rámci tejto, u nás už pravidelnej dobročinnej akcie, podarilo pomôcť tým, ktorí to momentálne potrebujú.

1. december – Svetový deň boja proti AIDS

Žiaci tretieho ročníka odboru zdravotnícky laborant pripravili pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS aktivitu. Kliknite a dozviete sa viac

https://sites.google.com/view/aids-hiv-info/domov


Staršie udalosti šk. roku 2020/21