Aktuálne

Dňa 27.11.2020 sa DOD prezenčnou formou nekoná pre bezpečnostné opatrenia v súvislosti s COVID 19


Od 10.11.2020 prebieha dištančné vzdelávanie podľa plného rozvrhu, aký platil počas prezenčného vyučovania

Škola bude otvorená od 8,00  do 15,00 hodiny

Opatrenia MŠVVaŠ v súvislosti s aktuálnou situáciou


október, november 2020 – naši na súťaži AMAVET

Tento 23. ročník súťaže sa niesol vo virtuálnej rovine, čo bola ďalšia nová skúsenosť pre súťažiacich. Tamara Hricová a Natália Pražienková z odboru FL sa zúčastnili so svojimi projektami krajského kola, pričom do celoštátneho kola v kategórii Medicína a zdravotníctvo postúpila Natália Pražienková s projektom “Metabolický syndróm”. Viac 

november 2020 – pomáhali sme pri  testovaní na COVID 19

Pri testovaní  na COVID 19 pomáhali aj naši žiaci (súčasní aj bývalí) a učitelia – ako dobrovoľníci, zdravotníci či členovia dobrovoľných hasičských zborov. Ďakujeme všetkým. 

12. 11. 2020 – zúčastnili sme sa súťaže iBobor

V tomto roku sa 35 žiakov 1. a 2. ročníka zapojilo do informatickej súťaže iBobor, aby si trénovali logické myslenie pri hľadaní správneho riešenia zaujímavých algoritmických problémov. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili s výborným výsledkom Hatalová Viktória z 2.ZuA B a Anita Turčan z 2.FL.

26.10.2020 – ocenenie našich v rozvojovom programe DofE

Na prvej DofE online ceremónii prebehlo virtuálne ocenenie pre 1418 absolventov tohto programu od člena britskej kráľovskej rodiny a od prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Medzi nimi bolo aj  26 našich žiakov – bronzových, strieborných a prvý zlatý absolvent Juraj Kopčan. Blahoželáme  a sme  hrdí, že všetko zvládli aj v časoch korony.


Staršie udalosti šk. roku 2020/21