Aktuálne

V týždni 1. – 5. marca 2021 sú jarné prázdniny. Počas prázdnin sa nevyučuje.
O potvrdených zmenách Vás budeme okamžite informovať.


Nahliadnite do našich študijných odborov  ONLINE!


Ako sa liečiť, keď máte koronavírusprehľadný manuál TU


19.01.2021 – Úspech v olympiáde z anglického jazyka

Naša žiačka Ivona Mikljanová z triedy IV.MAS, sa umiestnila na  1. mieste v okresnom kole olympiády OAJ v kategórii 2D a postúpila do krajského kola. V krajskom kole sa opäť  umiestnila na 1. mieste a postupuje do celoslovenského kola. Srdečne blahoželáme a veľmi držíme palce!

17.12.2020  – Súťaž Európskeho týždňa odborných zručností 

Náš tím štvrtákov z odborov AV a ZuA, pod vedením Tomáša Tichého(AV), ktorý sa zúčastnil v septembri 2020  odbornej stáže na Sicílii v mestečku Pozzo di Gotto, získal  svojim videom krásne 2.miesto v Súťaži „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“, ktorú zorganizovala národná agentúra SAAIC pri príležitosti Európskeho týždňa odborných zručností 2020. K ich úspechu prispeli aj naši žiaci, ktorí sa zapojili do hlasovania a podporili ich.  Ďakujeme!

11.12.2020 – STOLČEK PRESTRI SA! – zbierka potravín

 Veľmi pekne ďakujeme učiteľom, pracovníkom školy, žiakom a ich rodičom za podporu pri zbierke trvanlivých potravín a hygienických potrieb. Vďaka  dobrovoľným darcom  sa našej škole v rámci tejto, u nás už pravidelnej dobročinnej akcie, podarilo pomôcť tým, ktorí to momentálne potrebujú.

Staršie udalosti šk. roku 2020/21