Aktuálne

29.12.2019 – Deň otvorených dverí – 1. termín

Návštevníkom sme ukázali ako to u nás v škole vyzerá. V rozhovoroch so študentmi sa záujemcovia o štúdium mohli dozvedieť veľa užitočných informácií  a prezrieť si praktické ukážky obsahu štúdia v jednotlivých študijných odboroch. Ďakujeme  za návštevu a budeme sa tešiť, ak  sa budúci školský rok u nás spolu stretneme.     FOTO

29.12.2019 – Best in English – online competition

 Do 9. ročníka medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku úrovne B2 a C1 sa zapojilo 12 žiakov.  V minulom roku súťažilo 21 100 študentov z 992 škôl, z 30 krajín. Súťaž preveruje vedomosti z gramatiky, posluchových cvičení a videa. Najviac bodov získali Mikljanová Ivona z III.MAS, Petrovičová Ivana z III.F, Lišková Kristína  z III.FL.  Gratuluje  za vynikajúce vedomosti a odvahu.

27.11.2019 – Patologické múzeum Viedeň

Žiaci II. MAS,OT a II. AV,OO s p. Kuníkovou, p. Čipákovou a p. Hrčkom navštívili 27. 11. 2019 Anatomicko-patologické múzeum vo Viedni. Viac…  

FOTO

25.12.2019 – Projektové matiné

Učitelia školy si vypočuli  skúsenosti účastníkov odborných stáží, ktoré sú aktivitami Erasmus+ projektu „Európske trendy v zdravotníckych profesiách“. Do spoločnej hry ich potom  vtiahli študenti, ktorí prišli porozprávať ako sa darí v projekte DofE a matiné ukončili prezentácie úspešných odborných prác z odborov ZL a FL. Ďakujeme všetkým prezentujúcim za veľmi zaujímavé spoločné chvíle.

22.11.2019 – Súťaž Expert geniality show

Tohtoročnej súťaže sa zúčastnilo 30 „expertov“. Sú medzi nimi stáli účastníci, ktorí sa do súťaže zapoja v prvom ročníku a až do ukončenia štúdia sa jej zúčastňujú, ale každý rok nám pribúdajú noví experti z prvých ročníkov. Súťažiaci si zvolia dve témy. Ako sa darilo našim expertom sa dozvieme začiatkom roka 2020.   FOTO

19.11.2019 – Olympiáda z nemeckého jazyka

V  školskom kole Olympiády z nemeckého jazyka boli najúspešnejší v kategórii 2D  David Frey z II.ZL, Franciska Major z II.ZUA, Mariana Gašparovičová z  II.MAS a v kategórii 2C Ornella Hanzalíková z II.ZUA. Blahoželáme! Obsahom Olympiády bola ...Viac    FOTO 

Staršie udalosti