Aktuálne

Prosíme základné školy, aby zasielali prihlášky žiakov na SŠ v tlačenej forme na adresu školy (nie cez ascAgendu)


Od 12.04. 2021 je prezenčné vyučovanie pre všetky triedy podľa upraveného rozvrhu.

Od 19.04.2021 je prezenčné vyučovanie podľa riadneho rozvrhu pre všetky triedy.

Pri príchode do školy aj na zazmluvnené pracoviská musia žiaci odovzdať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti za seba a neplnoletí aj za 1 zákonného zástupcu zo spoločnej domácnosti .Tešíme sa z veľkého úspechu! Naša žiačka Ivona Mikljanová zo IV.MAS získala  1.miesto v celoštátnom kole olympiády OAJ v kategórii 2D.  


Diplom a poďakovanie za účasť školy v aktivitách   Európskeho týždňa odborných zručností 2020. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť povedomie o význame a prínose odborného vzdelávania a prípravy.


25.02.2021 – Školské kolo SOČ

Školské kolo SOČ bolo tento rok netradične online cez aplikáciu MS Teams. Naši žiaci sa s tým skvele popasovali a prezentácie si pripravili veľmi hodnotné a zaujímavé. Do krajského kola SOČ, ktoré sa bude konať  online 25.-26.3.2021 postúpili tri práce.  V kategórii 04 Biológia – Nina Izsáková a 06 Zdravotníctvo, farmakológia – Tomáš Tichý   a Anikó Keszán. Blahoželáme! Viac…


Staršie udalosti šk. roku 2020/21