3.ročníky – KOŽaZ

Žiaci tretieho ročník pokračovali 06.09.2018 prehliadkou Vojenského bunkra B-S-8 a Vojenského cintorína blízko demarkačnej línii Rakúska so Slovenskom. Autentickosť priestoru (napr. ostatný drôt, strážna veža, vojenské zákopy…) umožnila vžiť sa do situácií, v ktorých sa ocitli nielen bojujúci vojaci, ale aj ženy-vojačky v armáde.

KOŽaZ sme zakončili tretím dňom s Hasičským a záchranným zborom na Železnej studienke. Dobrovoľní hasiči z Dúbravky a záchranár p. Marián Sabó pre nás pripravili nielen pútavé prednášky, ale žiaci si na záver formou súťaže vyskúšali aj tieto náročné, život zachraňujúce úkony. Opäť sa najviac darilo III.ZL.