Odborné stáže – Sicília, máj 2019

Po dlhej ceste do mestečka Barcellona Pozzo Di Gotto, sme sa v nedeľu večer ubytovali celkovo v troch apartmánoch. Dva z nich zdieľame spolu so španielskymi študentami, taktiež účastníkmi Erasmus+ programu, ktorí nás priateľsky privítali a ponúkli svojim jedlom.

Na druhý deň, v pondelok sme mali v priestoroch talianskeho partnera prezentáciu všetkého potrebného, aby sme našu odbornú stáž úspešne absolvovali. Postupne sme sa boli  zoznámiť s našimi budúcimi pracoviskami. Všetky sa nám páčia, budúci kolegovia sú veľmi priateľskí a sme zvedaví, čo sa nové naučíme a dozvieme.

Snažíme sa využiť, čo nás  pani profesorka Tocciová naučila z taliančiny a robíme nesmelé komunikačné pokusy aj v tomto jazyku.

Prvý večer zakončilo typicky talianske Aperitivo, čo je dlhé posedenie s priateľmi pri drinku s rôznymi druhmi  občerstvenia.