Aktuálne

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo:
  • vyučovanie na školách je prerušené do odvolania
  • písomné maturity sú zrušené
  • ústne maturity budú do 2 týždňov od obnovenia výučby
  • prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája
  • prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna

viac informácií nájdete TU


Ak sa u niektorého žiaka objaví podozrenie na nákazu  koronavírusom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, žiadame rodičov o bezodkladné informovanie školy na: skola@szsbaza.sk

Prečítajte si TU a DODRŽIAVAJTE pravidlá ochrany pred nákazou!

4.3.2020  – Prednáška o „Kontaktných šošovkách“

Prednáška Pani RNDR. Oľgy Gavorovej    zaujala nielen žiakov optikov 3.a 4.ročníka., ale aj odborných vyučujúcich .

Viac…

FOTO


27.2.2020 – Školské kolo SOČ

Školského kola sa zúčastnilo celkovo 5 prác. Každá bola vypracovaná na vysokej úrovni a aj na prezentácii svojej práce si žiačky dali záležať. Ocenila to porota, ale aj pozvaní hostia.. Do krajského kola postúpili: z 1.miesta práce Sabiny Vachovej (IV.FL) a Natálie Pražienkovej (III.FL) a práca Diany Bílikovej (IV.ZL) z 2.miesta.  Viac…


Staršie udalosti z 2. polroka 2019/20
Staršie udalosti z 1. polroka 2019/20