Aktuálne

Fotografie z ododvzdávania vysvedčení maturantom.

 


Výsledky 2. kola prijímacích skúšok TU


16.06.2021 – Prednáška pre  Optikov

Posledné hodiny praktických cvičení 1. a 2. ročníka očných optikov boli veľmi zaujímavé. Našu školu navštívila konateľka firmy Sagitta spol.s.r.o.- Ing. Jana Čierna a Ing. Stanislava Šebeňová – manager pre obchodné oddelenie okuliarových šošoviek a zákazníckeho centra a marketingu a vyučujúca COLx sl. Tűnde Foglszinger. Viac

16.06.2021 – Odborná exkurzia v Joga centre

Žiaci I.DFT v rámci predmetu RRC sa počas prezenčného vyučovania postupne v troch skupinách prestriedali na odbornej exkurzii v Joga centre u ich spolužiaka z III.DFT Gejzu Zošťáka. V príjemnom prostredí sme si precvičili jogu a taktiež diskutovali na tému fyzioterapie a ďalšieho odborného vzdelávania. FOTO

 

11.06.2021 – Matematický klokan 2021

Titul úspešného riešiteľa (patria medzi 20% najúspešnejších riešiteľov z celej SR) získali Natália Rajtáková z I.ZL a Eliška Suránová z I.FL, ktorá získala ešte i titul školského šampióna, keď až 88,35% žiakov malo menej bodov.
Úspešným riešiteľkám blahoželáme a NF Educatio ďakujeme za úhradu štartovného.

19.5. 2021 – Slávnostná ceremónia DofE

Na slávnostnej ceremónii DofE  bolo ocenených 28 účastníkov DofE z našej školy.
Oceneným prišli blahoželať aj zástupcovia z Národnej Kancelárie DofE  a BSK.

d

FOTO


Saršie udalosti šk. roku 2020/21