Aktuálne

9.12.2019 – VI. Mikulášska zbierka

Mikulášska zbierka do Centra pre deti a rodiny NECPALY bola tento rok veľmi štedrá. Vďaka patrí žiakom, učiteľom a nepedagogickým pracovníkom. Deti sa budú tešiť oblečeniu, školským pomôckam, potrebám do domácnosti, hračkám, knižkám a samozrejme najviac sladkostiam..     FOTO

7.12.2019 – Čarovné vianočné trhy – Györ

Čarovné vianočné trhy, maďarské špeciality, malebné uličky, domčeky a históriu, to nám ponúkol Györ. V sobotu si žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci vychutnali predvianočnú atmosféru v tomto malom maďarskom mestečku.   FOTO

29.11.2019 – Deň otvorených dverí – 1. termín

Návštevníkom sme ukázali ako to u nás v škole vyzerá. V rozhovoroch so študentmi sa záujemcovia o štúdium mohli dozvedieť veľa užitočných informácií  a prezrieť si praktické ukážky obsahu štúdia v jednotlivých študijných odboroch. Ďakujeme  za návštevu a budeme sa tešiť, ak  sa budúci školský rok u nás spolu stretneme.     FOTO

29.11.2019 – Best in English – online competition

Do 9. ročníka medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku úrovne B2 a C1 sa zapojilo 12 žiakov.  V minulom roku súťažilo 21 100 študentov z 992 škôl, z 30 krajín. Súťaž preveruje vedomosti z gramatiky, posluchových cvičení a videa. Najviac bodov získali Mikljanová Ivona z III.MAS, Petrovičová Ivana z III.FL a  Lišková Kristína z III.FL.  Gratulujeme  za vynikajúce vedomosti a odvahu.

27.11.2019 – Patologické múzeum Viedeň

Žiaci II. MAS/OT a II. AV/OO dňa 27. 11. 2019 navštívili Anatomicko-patologické múzeum vo Viedni. Pedagogický dozor zabezpečili p. Kuníková, p. Čipáková a p. Hrčka. Viac…  

FOTO

25.12.2019 – Projektové matiné

Učitelia školy si vypočuli  skúsenosti účastníkov odborných stáží, ktoré sú aktivitami Erasmus+ projektu „Európske trendy v zdravotníckych profesiách“. Do spoločnej hry ich potom  vtiahli študenti, ktorí prišli porozprávať ako sa darí v projekte DofE a matiné ukončili prezentácie úspešných odborných prác z odborov ZL a FL. Ďakujeme všetkým prezentujúcim za veľmi zaujímavé spoločné chvíle.

Staršie udalosti