28. 09. 2018 Župné školy v Avione a župná škola pre Teba.

 BSK, ktorý je najväčším zriaďovateľom stredných škôl v regióne, už po ôsmy raz zorganizoval podujatie Deň župných škôl v Avione určené pre žiakov ZŠ, rodičov, študentov, pedagógov a širokú verejnosť. Cieľom bola propagácia stredného školstva a najmä odborného vzdelávania v bratislavskom regióne.

 „Som presvedčený, že táto akcia prispeje k tomu, že mladí ľudia si vyberú pre svoju budúcnosť to najlepšie. Pre župu je to zároveň spätná väzba, ako ľudia reagujú na školy v pôsobnosti kraja. Ak sa žiaci budú zaujímať o to, aký bude ich budúci profil, ďaleko ľahšie sa im bude hľadať práca. Je dôležité, aby sa mladí ľudia vedeli po škole nielen zamestnať, ale aby ich budúca profesia aj bavila. Výberu treba venovať dostatočnú pozornosť. Aby župa uľahčila výber, pripravila aj prehľadnú brožúru o všetkých našich školách. Tá bude rozdaná 4 300 deviatakom ako aj výchovným poradcom na základných školách v kraji,“ povedal Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.
Do 8. ročníka podujatia sa zapojilo 51 škôl, medzi nimi aj naša škola, všetky odbory mali svojich zástupcov pri stánku aj na pódiu. Veľmi vzorne reprezentovali našu školu. Žiačka z   III. ZUA vyhrala za tanečnú vytrvalosť CD, žiak zo IV.FL ikebanu, p. zástupkyňa ako porota a nakoniec ako  skvelá tanečnica zožala potlesk. Nakoniec bola na pódiu aj p.riaditeľka , ktorá hovorila pred samotným vystúpením o našej škole – „ Škole, ktorá má čo ponúknuť.“          

Veselosť, dobrá nálada nás sprevádzali počas celej akcie.