KOŽaZ – hasiči 2016/17

Dobrovoľní i profesionálni hasiči sa nám v rámci KOŽAZ-u určeného pre žiakov 3. ročníka venovali na Hasičskej stanici č.4 v Dúbravke. Okrem zaujímavých a pre mnohých z nás nových informácií o výstroji, technike a živote hasičov nám predviedli aj reálne ukážky záchrannej akcie, výjazdu požiarnej techniky, prvej pomoci. Na záver exkurzie, v rámci súťaže medzi triedami, si naši žiaci sami vyskúšali niektoré hasičské zručnosti. Za všetko, čo pre nás hasiči pripravili im patrí veľké ďakujem.