Návšteva laserového centra

Po dvoch rokoch, dňa 15.03.2017 naši oční optici 3. ročníka, spolu s vyučujúcou odborných predmetov, pani Rejdovou opäť navštívili Medzinárodné laserové centrum. V laboratóriu im boli predvedené demonštračné pokusy na zobrazovanie šošovkou a na vlnové vlastnosti svetla, viac… o ktorých študenti získali teoretické poznatky už na vyučovacích hodinách. Ďalej mohli vidieť aj zaujímavé ukážky z práce spekl (speckle) interferometria, optického vlákna a javy, kde vzniká fotoluminiscencia. Taktiež mali možnosť vidieť hologram a dozvedieť sa ako sa vytvára. Na záver ešte videli štruktúru materiálu, ktorý sa používa pri výrobe displejov pre mobilné telefóny.