↑ Return to Aktivity

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

Aktuality v programe TU

Každý má potenciál uspieť a získať Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu.

Študenti Strednej zdravotníckej školy Záhradnícka 44, Bratislava sa môžu uchádzať  o získanie prestížnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Stačí prijať výzvy v troch oblastiach a podstúpiť so spolužiakmi dobrodružnú expedíciu.

dofe

 

V rámci programu na sebe účastníci pracujú a zlepšujú sa. Pravidelne vykonávajú aktivity v troch oblastiach: šport, talent a dobrovoľníctvo tak, aby si splnili svoje ciele. „Program je jedinečný v tom, že mladí ľudia si v jednotlivých oblastiach sami volia aktivity, ktoré ich bavia alebo zaujímajú. Ide o prekonávanie vlastných limitov. Preto je výber na nich. Naši žiaci si tento rok vybrali nasledovné aktivity: naučiť sa nové cudzie jazyky, základy sebaobrany, zlepšiť si telesnú zdatnosť, naučiť sa lukostreľbu, tandemové bicyklovanie, hrať tenis, hrať na gitare, jazdiť na koni, začať behať, plávať, prakticky používať goniometrické funkcie z matematiky, kresliť a navrhovať vlastnú tvorbu, pripraviť sa na skúšky na VŠ, pomôcť ľuďom naučiť sa správne techniky ústnej hygieny, pomáhať v detských domovoch, doučovať spolužiakov, udržiavať poriadok, pomáhať telesne postihnutým, pomáhať v domovoch dôchodcov….

Svojou vytrvalosťou a ochotou pracovať na sebe sa môžu mladí ľudia pochváliť pri uchádzaní sa o zamestnanie  alebo v prihláške na vysokú školu. Absolventov programu dokonca uprednostňujú aj také prestížne univerzity, akými sú Harvard, Oxford  či Cambridge.

Šancu uspieť má naozaj každý, kto počas minimálne šiestich mesiacov dokáže pracovať na dosiahnutí vlastných cieľov. Okrem toho spolu so skupinou spolužiakov podstúpi dobrodružnú expedíciu. “

Program vznikol ešte pred 60-timi rokmi v Británii a zakladal ho manžel britskej kráľovnej, princ Philip. Dnes ho ročne absolvuje 1,3 milióna mladých ľudí v 140-tich krajinách sveta. Na Slovensku si z rúk britského veľvyslanca prebralo ocenenie prvých 86 absolventov. Svojou účasťou ich poctil aj pán prezident Andrej Kiska, ktorý ocenil vynaložené úsilie študentov stredných škôl, aby Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE) získali. Prezident vo svojom prejave povzbudil mladých ľudí, aby pokračovali v aktivitách aj mimo povinností v škole, lebo skutočné osobnosti sa poznajú aj podľa toho, čo sú ochotní robiť naviac.

Zapojiť sa do Programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu  môžete aj na našej škole. Stačí kontaktovať koordinátorku programu DofE  Mgr.Hanu Botkovú.

Účastníci v DofE nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba a dosiahnuť svoje vlastné ciele.

Držíme našim “Dofákom “ palce .