Aktivity – školský rok 2015/16

jún 2016 – Účelové cvičenie ochrany života a zdravia

1.ročník – Naši prváci si zasúťažili 31.5. 2016 v rámci ÚC OŽZ na Zlatých pieskoch, kde sa naučili orientovať sa podľa mapy a nájsť v teréne kontroly, ktoré boli vyznačené v mape – oranžovo-biele lampióny. A ako sa im darilo?

VÝSLEDKY OB 1.ročník 1516    Fotky OB

DSCF49182.ročník – Kým naši maturanti odpovedali so zelenými stužkami za stolmi so zeleným obrusom, žiaci 2. ročníka spoznávali zelenú časť Bratislavy Devín, Devínsku Kobylu, okolie rieky Morava pri Devínskej Novej Vsi. Vyvrcholením ich úsilia v rámci ÚC OŽZ bol splav Moravy. Mnohí nasadali do raftov s troškou obavy, ale nakoniec všetci s úsmevom splavili Moravu až pod zrúcaniny staručkého hradu Devín. Fotky Splav

máj 2016 – Krajské kolo v orientačnom behu

DSCF4746Šikovné dievčatá, ktoré okrem toho, že dobre behajú, sa vedia aj orientovať v teréne! Tak by sme asi charakterizovali naše reprezentantky školy v orientačnom behu: dievčatá Andrea Geletová IV.FL, Kristína Gajdošíková II.MAS, Katarína Oškerová III.MAS, Natália Peterská III.ZUA a Mária Olchovýková II.ZUA. Umiestnenie družstva na 6.mieste a aj umiestnenie dievčat v kategórií jednotlivcov od 19 do 39. miesta v rámci škôl z celého Bratislavského samosprávneho kraja je naozaj pekným výsledkom. Fotky

máj 2016 – Deň Európy

CIMG6811CIMG6813Každoročne 9.mája oslavujeme Deň Európy. Na Hlavnom námestí v Bratislave sa objavia pestré stánky krajín-členov EÚ, veľké pódium ožije hudbou a tancom a vo vzduchu sa mieša medzinárodný huriavk slov.Žiaci prvých a druhých ročníkov našej školy sa zapojili do rôznych súťaží,oboznámili sa s kultúrou európskych krajín,možnosťou štúdia a cestovania

máj 2016 – Viedeň – Schönbrunn – zoologická záhrada

 

P1090087V sobotu – 14. mája sme navštívili najstaršiu zoologickú záhradu v Európe – vo Viedni.pri Schönbrunne, ktorú založil v roku 1752 manžel Márie Terézie-František Štefan Lotrinský.Schönbrunn je komplex pozostávajúci zo samotného paláca, zo záhrad, zámockého parku s množstvom fontán, kvetín, stromov, s labyrintom, zoologickou a botanickou záhradou. Krásne záhrady, Neptúnova fontána, „Gloriette“ a vyhliadková terasa. Schönbrunn, letné sídlo Habsburgovcov, nás privítal v slnečných lúčoch. Poobede sme objavovali pozoruhodnosti Viedne. Prišli sme k Dómu sv. Štefana, prešli sme sa po Kärtnerstrasse, Graben a cez Hofburg sme prišli k známemu námestiu „ Maria Theresia-Platz.”. Nálada a pekný program v nás ešte dlho doznievali. Exkurziu zorganizovali a pedagogický dozor vykonávali vyučujúce nemeckého jazyka: PhDr. D. Haladová, Mgr. J. Záhradníková, Mgr. N. Lietavová. Fotky

máj 2016 – Popoludnie v knižnici s klasikmi

CIMG6801Dňa 21.apríla 2016 sa žiaci II.FL a II.ZUA tried zúčastnili podujatia Popoludnie v knižnici s klasikmi, ktorú zorganizovali vyučujúce p.Tocciová a p. Roháčková. V rámci akcie prišla na besedu z firmy Komunikácia pani Hamarová Dana, ktorá žiakom  urobila prednášku  s prezentáciou o emóciách. Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti o tom,ako si uvedomovať a vyjadrovať vlastné emócie a ako úspešne komunikovať so spolužiakmi. Po prednáške si žiaci pozreli moderné, príťažlivé a dokonca vtipné spracovanie klasiky, ktoré určite študentov a tých, ktorí klasiku nečítajú, donúti siahnuť aj po povinnej literatúre.

máj 2016 – Odborná exkurzia II.FL

CIMG6818CIMG6821Dňa 16.mája sa II.FL s pedagogickým dozorom PhDr.Tocciovou a PhDr.Dlháňovou zúčastnili odbornej exkurzie vo Phytofarme v Malackách,kde sa oboznámili s procesom spracovávania „tráv“ a výrobou bylinkových čajov.
Po ceste naspäť sme sa zastavili na pútnickom mieste v Mariánke.

máj 2016 – Piškvorky v pohybe – máme dobojované

Dňa 19. 5. 2016 bolo superfinále nášho školského turnaja Piškvory v pohybe. Doslovne olympijský oheň nám priniesla naša úspešná olympionička PaedDr. Mária Mračnová a súboje sa mohli začať. Superfinalisti – víťazi jednotlivých ročíkov : I.FL, II.OO/ZL, III.ZUA, IV.FL zvádzali medzi sebou krásne, chuťou po víťazstve zapálené súboje. V krásnej športovej atmosfére nakoniec vyhrala I.FL pred IV.FL, II.OO/ZL a III.ZUA . Ale vyhrali sme všetci, lebo sme hrali fair, všetci sme sa pohybovali, popritom aj mysleli, fandili si navzájom. Ďakujeme za spestrenie nášho školského života.

 1. miesto – I.FLIMG_20160519_114101  2. miesto – IV.FLP1090298  3.miesto – II.OO-ZLP1090294

Fotky všetky

máj 2016 – Odborná exkurzia FL

DSC00316Dňa 25.-26.5.2016 sme sa zúčastnili odbornej exkurzie odboru FLPrvý deň sme mali naplánované dve miesta, ktoré navštívime v Českej republike a to: Moravský kras a jeho najkrajšiu jaskyňu Punkevní s priepasťou Macoccha, pričom nechýbala ani plavba na loďkách a cesta ekologickým vláčikom a lanovkou. Druhá zastávka bola v Hospitale Kuks, kde je najstaršia lekáreň, ktorá teraz patrí Univerzite Karlovej. Druhý deň sa niesol poznávaním všelijakých rastlín v botanickej záhrade, kde sme mali veľmi ochotnú, milú a vedomosťami nabitú sprievodkyňu. Hradec Králové sme dopoludnia opustili, aby sme navštívili zámok v Litomyšli, ktorý je zapísaný do zoznamu pamiatok svetového dedičstva UNESCO. Počas nášho putovania a spoznávania nám aj počasie prialo a domov sme sa dostavili v dobrej nálade. Fotky

apríl 2016 – Krajské kolo SOČ

stiahnuťDňa 7.4.2016 boli šiesti naši žiaci reprezentovať školu ale aj seba na Krajskom kole SOČ, ktoré sa konalo na SPŠE K.Adlera 5 v Bratislave. Všetci zabojovali a obhajovali svoje práce kvalitnými prezentáciami. Konkurencia bola silná, ale aj napriek tomu sme získali ocenenia. Všetkým súťažiacim gratulujeme.

Vďaka patrí aj školiteľom a konzultantom, ktorí sa podieľali na úspechu žiakov.

03 CHÉMIA, POTRAVINÁRSTVO: Patrícia Gocníková – Ľubovník bodkovaný (IV.FL) 2.miesto

06 ZDRAVOTNÍCTVO a FARMAKOLÓGIA: Klaudia Szabová – Vplyv vysokotukovej diéty na srdcovú činnosť (IV.FL) mimoriadne ocenenie Fotky

apríl 2016 – Hádzaná dievčatá – krajské kolo

DSCF4600Po dlhých rokoch sa naša škola zúčastnila súťaže medzi strednými školami v hádzanej. Postúpili sme priamo do krajského kola, kde sme hrali zápas s hráčkami so Športového gymnázia na Ostredkovej ulici, ktoré sú hráčkami Športového klubu polície BA. Naše hádzanárky hrali statočne, ale na tak zdatného súpera im naozaj sily nestačili. Umiestnili sme sa na druhom mieste. Dievčatám patrí veľká pochvala a poďakovanie za úspešnú reprezentáciu školy. Fotky

apríl 2016 – Deň narcisov

1?Dňa 15.4.2016 sa konal 20-ty ročník – Dňa narcisov, do ktorého sa tradične zapojila aj naša škola. Hliadky tvorili žiačky III.ZUA, III.FL a I.DFT.Naše regióny boli Medická záhrada, Americké námestie a okolie súdu.Žiaci s odhodlaním vykročili do ulíc, pomôcť dobrej veci.
Všetkým srdečne Ďakujeme.

apríl 2016 – Darovanie krvi

P1160523Pri príležitosti DŇA LABORANTOV v dňoch, 20.4. a 21.4.2016, žiaci III.FL, ZL, MAS, OO, AV, IV.FL, ZL, OO, II.a III.DFT darovali najvzácnejšiu tekutinu – krv.

5Primárka aj vrchná sestra Národnej transfúznej stanice v Ružinove boli veľmi spokojné, že sme prišli v takom hojnom počte. Je krásne vidieť na tvárach našich študentov radosť, že konajú dobrú vec. Všetkým patrí srdečné ĎAKUJEM. Fotky

apríl 2016 – Deň zdravia 2016

P1080879V piatok 15.4.2016  dve žiačky z III.ZUA a dve žiačky z III.OO spolu s p. prof. Haladovou prezentovali naše dva odbory na Obchodnej akadémii na Račianskej 107, pri príležitosti Svetového dňa zdravia. Pripravili si nástenky a veľa názorných pomôcok, brožúr a letáčikov, ktoré uložili na stoly. Žiačky z odboru očný optik čistili okuliare ultrazvukom a žiačky z odboru zubný asistent edukovali žiakov ohľadom orálneho zdravia. Konala sa tu aj prednáška o zdravej výžive, zásady prvej pomoci a relaxačné cviky v telocvični, meranie a výpočet BMI,  meranie glykémie diabetikmi z občianskeho združenia Asociácia diabetikov Slovenska s podporou firmy Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. Nechýbala ochutnávka jabĺk a zdravých produktov, ktoré sponzorovali: Rajo s.r.o mliečne výrobky(jogurty, acidká, cotage chees), Boni Fructi s.r.o ( jablká), Vodax a.s. (voda Lucka). Na akcii sa nám veľmi páčilo, dohodli sme spoluprácu s Asociáciou diabetikov, ktorí budú s nami ochotne spolupracovať, hlavne s odborom AV. Fotky

apríl 2016 – Národné rehabilitačné centrum v Kováčovej

V stredu 20.apríla odbor DFT navštívil Národné rehabilitačné centrum v Kováčovej. Prehliadka NRC pozostávala z dvoch častí.Najsôr sme si pozreli priestory, kde sa aplikovala fyzikálna terapia a kinezioterapia. V druhej časti sme navštívili pracovné dielne- textilnú stolársku, strojársku,tkáčsku, slúžiace na ergoterapiu. Zaujímavosťou bol byt prispôsobený ľuďom na vozíčku. Žiaci odchádzali plní dojmov a poznatkov.    Fotky.

apríl 2016 – Odborný seminár eTwinning

prednáška eTwinningV dňoch 1.- 3.4.2016 sa naša učiteľka informatiky –  Mgr. Mária Tunová zúčastnila medzinárodného workshopu zameraného na profesionálny rozvoj v oblasti digitálnych médií vo francúzskom Poitiers organizovaného komunitou eTwinning. Semináru sa zúčasnilo 120 učiteľov z 22 krajín Európy, z čoho boli 3 učitelia zo Slovenska. Na voliteľných workshopoch sa dozvedela veľa odborných informácií, ktoré plánuje použiť vo svojej práci, pri prezentácii našej školy a pri práci na nových projektoch.

apríl 2016 – Veda má budúcnosť

1461230456551Ďalšie stretnutie v rámci projektu Veda má budúcnosť našich žiakov doviedla na SAV v Bratislave na Virologický ústav, kde si pre nás pripravili zaujímavé prednášky z virológie, onkológie a nakoniec sme sa dozvedeli aj o Endokrinologickom ústave, kde sme navštívili novú vyšetrovňu. Takto užitočne sme strávili 21.4.2016 dopoludnie s III.FL, ktorá bola nadšená z vedeckej činnosti pracovníkov, ich práce v teréne ale aj z prednášok, ktoré zužitkujú v škole.

apríl 2016 – Krajské kolo vo volejbale

DSCF4743Po rokoch mravenčej práce s volejbalistkami, s družstvom, školských tréningov a účastí v obvodnom kole sa nám splnil veľmi tajný sen: postup do krajského kola! To sme odohrali v pondelok  25.4.2016, v mekke bratislavského volejbalu, na Gymnáziu Bilíkova. Nádherné športové momenty, ktoré sme zažili nám dlho ostanú v pamäti. Dievčatá hrali na hranici svojich možností. Iba o 5 lôpt sme nepostúpili do finále! O 3.miesto sme sa stretli s dievčatami s Gymnázia Matky Alexie. Vyhrali sme 2:0, po vyrovnanom boji, keď zvíťazilo volejbalové majstrovstvo našich žiačok podporené obrovskou túžbou po víťazstve! Na základe reakcií zúčastnených družstiev, či už vedúcich, alebo hráčiek, divákov môžem potvrdiť, že na turnaji sme zanechali veľmi dobrý dojem.
Fotky

marec 2016 – Školské kolo SOČ

V jednotlivých kategóriách na školskom kole SOČ, ktoré sa konalo 1. 3. 2016 sa umiestnili žiaci nasledovne:

03 Chémia, potravinárstvo:

1.      miesto: Patrícia Gocníková – Ľubovník bodkovaný (IV.FL)

2.      miesto: Andrea Slamová –  Citrusové plody a ich využitie vo farmácii (IV.FL)

04 Biológia:

1.      miesto: Andrej Vidi – Ľubovník bodkovaný (III.FL)

2.      miesto: Liliana Szeczényiová – Dermatiká a dermatologiká (III.FL)

06 Zdravotníctvo a farmakológia:

1.      miesto: Gabriela Kaplocká – Syndróm karpálneho tunela (II.ZL)

2.      miesto: Klaudia Szabová – Vplyv vysokotukovej diéty na srdcovú činnosť(IV.FL)

3.      miesto: Alexandra Novotná – Účinok antidepresíva venlafaxínu počas gravidity a laktácie potkanov na správanie potomstva (IV.FL)

Žiaci z 1. a 2.miesta postupujú do krajského kola, ktoré sa koná dňa 7.4.2016

Práce boli na vysokej úrovni a žiaci si dali na prezentáciách záležať.

Všetkým srdečne G R A T U L U J E M E !!!

Fotky

marec 2016 – Matematický klokan

Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredklokanných škôl. V marci 2015 sa do nej zapojilo 6 miliónov žiakov zo 61 krajín. 21. marca 2016 v nej súťažilo i 25 žiakov z našej školy. Výsledky budú zverejnené na www.matematickyklokan.sk 11. apríla 2016.

Fotky

 

marec 2016 – Súťaž v poskytovaní prvej pomoci

prva pomocDňa 22. marca 2016 sa konal 1. ročník regionálnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci žiakov stredných zdravotníckych škôl v Trnave, kam sa vybrali aj naše žiačky spolu s pani zástupkyňou PhDr. Evou Runovou. Naše záchranárky Radoslava Smolinská, Romana Ščepánová a Daniela Kmeťová z III. ZUA sa umiestnili na krásnom 7. mieste. Ošetrili rôzne poranenia – otvorenú zlomeninu, ranu s tepnovým krvácaním, popáleninu, otvorené poranenie brucha, pneumotorax, epileptický záchvat a resuscitovali človeka v bezvedomí. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže. Fotky

marec 2016 – Volejbal dievčat

Naše družstvo dievčat pod vedením p. prof. Mikulovej si z obvodného kola vo volejbale prinieslo 1. miesto a postupuje do vyššieho kola. Blahoželáme! Fotky

marec 2016 – Komenského petangový turnaj

spolu Dňa 31.3.2016 sa pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov konal 3.ročník Komenského petangového turnaja Strednej zdravotníckej školy, Záhradnícka 44, Bratislava. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 7 družstiev učiteľov a zamestnancov školy. V príjemnej atmosfére sme tak oslávili Deň učiteľov a utužili náš kolektív. Fotky

február 2016 – Lyžiarsky výcvikový kurz 31.1. – 5.2.2016

lyziarsky 216Pozrite sa, ako dobre sa mali naši prváci a druháci maséri a asistenti výživy. O krásny týždeň a nezabudnuteľné zážitky pri lyžiarskom výcviku sa im postarali pani profesorky Mgr. Sylvia Mikulová, Mgr. Mária Tunová, Mgr. Terézia Oravcová a pán profesor Mgr. Jozef Sagan. Fotky z fotogalérie

február 2016 – 2. Deň otvorených dverí 12.2.2

12.2.2016 sa po druhýkrát v tomto školskom roku otvorili dvere našej školy i laboratórií a odborných učební pre záujemcov o štúdium.  fotogaleria

február 2016 – Veda má budúcnosť 

bayer 2016V projekte Veda má budúcnosť sa žiaci III.FL  zúčastnili prednášky vo firme Bayer, kde sa dozvedeli ak
o sa majú správať na pracovnom pohovore a správne vypracovať svoj životopis.

Fotogaleria

 

január 2016 – Deň župných škôl Avion 22.1.2016

dni skol avion22.1.2016 sa žiaci a učitelia našej školy zúčastnili na 5. ročníku Dňa župných škôl BSK v nákupnom centre Avion. V množstve stredných škôl zaujali naši oční optici čistením okuliarov, zdravotnícki laboranti meraním glykémie, maséri masážami krku, asistenti výživy meraním BMI a vážením jedál na váhe s prepočtom na energetickú hodnotu jedla, farmaceutickí laboranti jemným krémom na ruky a vitamínovými pastilkami a zubní asistenti zaujímavou prednáškou o starostlivosti o zuby. Fotky

december 2015 – Mikuláš v škole 4.12.2015

Pretože v našej škole sú dobré deti, prišiel ich 4.12.2015 osobne navštíviť a obdarovať Mikuláš aj so svojím sprievodom anjelov a čertíc. Že sa čertice naozaj čertili, vidno na fotografiách 🙂

december 2015 – Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 9.12.2015

9.12.2015 sa na našej škole konal 8. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Tento rok si „zmeralo“ svoje vedomosti 19 žiakov 3. a 4. ročníka v kategórii B. V písomnej časti sa súťažiaci popasovali s testom zameraným na čítanie s porozumením. V druhej časti tvorili vlastný text na tému „Nie sme zlí“ a v tretej časti olympiády sa zamýšľali nad otázkou „Prečo máme radi slovenčinu“. Aj v tomto školskom roku mala Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry vysokú úroveň a hodnotiaca komisia v zložení Mgr. Roháčková, Mgr. Ondrúšková a Mgr. Složková mala ťažkú úlohu vybrať tých najlepších. V silnej konkurencii bolo umiestnenie nasledovné:

1. miesto: Frederika Poláková III. FL, 2. miesto: Natália Kubinová IV. ZL a Viktória Sládková III. FL, 3. miesto: Renáta Masarovičová III. FL

Našu školu bude v krajskom kole reprezentovať  Frederika Poláková z III. FL. Budeme jej držať palce.

december 2015 – Vianočný Graz 12.12.2015

12.12.2015 navštívilo 41 žiakov spolu s pani riaditeľkou Mgr. Elenou Skalnou, Mgr. Juditou Záhradníkovou, PhDr. Darinou Haladovou a Mgr. Nadeždou Lietavovou vianočný Graz. Graz je druhé najväčšie mesto Rakúska, považuje sa za hlavné adventné mesto Rakúska, takže si naši cestovatelia nemohli nechať ujsť návštevu sviatočne vyzdobeného mesta a „ľadový Betlehem“, ktorý je vytesaný z takmer 50 ton ľadu. Postavy v životnej veľkosti sú vsadené do masívneho rámu Betlehemu. Ľadová Betlehem patrí medzi najnavštevovanejšie atrakcie mesta a chodia ho obdivovať ľudia z celého sveta. Od roku 1996 je toto umelecké dielo každoročnou atrakciou. Graz preslávilo predovšetkým historické centrum, ktoré bolo v roku 1999 zapísané na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Hneď po príchode naši cestovatelia navštívili Schlossberg – zdatnejší vyšli peši, ostatní sa vyviezli. Zhora sa im naskytla nádherná panoráma mesta, v ktorom si neskôr prezreli trhy v historických zákutiach hradu. Okrem Hodinovej veže, kde si snáď každý urobil foto, navštívili aj Dóm, radničné trhy a ostatné adventné trhy, ktoré boli na všetkých centrálnych námestiach Grazu. fotky

december 2015 – Vianočný volejbalový turnaj 21. – 22.12.2015

Tradíciou na našej škole (už vyše 40-ročnou) je vianočný volejbalový turnaj, ktorý sa uskutočnil tentoraz 21. a 22.12.2015. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – čisto dievčenské družstvá a miešané družstvá. Po dvoch dňoch plných zápasov a napätia nakoniec zvíťazili dievčatá z III. ZUA v kategórii dievčat a III. AV, MAS v kategórii miešaných družstiev.  III. AV, MAS napriek tomu, že hrala len  v dvojtretinovom zložení, dokázala poraziť silných súperov z III. DFT či IV. ZUA. Ďakujeme našim telocvikárom Mgr. Sylvii Mikulovej, Mgr. Lacovi Bálintovi a Mgr. Silvii Sovíkovej. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník turnaj

november 2015 – ITOP 6.11.2015

6.11.2015 sa žiaci I. ZUA zúčastnili celodennej odbornej prednášky o dentálnom zdraví. V teoretickej časti prednášky sa žiaci dozvedeli o dutine ústnej, jej etiológii, patológii, anatómii a hlavne o prevencii ústneho zdravia. Praktická časť prednášky bola zameraná na pomôcky dentálnej hygieny a ich používanie. Tím MDDr. Mikuša sa cielene zameral na praktické ukážky používania dentálnych pomôcok. Ďakujeme MDDr. Mikušovi a jeho tímu za trpezlivosť a žiakom za vytrvalú pozornosť. Dúfame, že si dobre mienené rady odnesú nielen do svojho života, ale ich budú rozvíjať vo svojom študijnom odbore.

november 2015 – Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka 2015

Od 5. 11. do 8.11.2015 sa v bratislavskej Inchebe konal 23. medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka 2015. Zúčastnili sa ho naši žiaci z II. ZUA spolu s pani profesorkou Mgr. Máriou Roháčkovou. Knižný veľtrh Bibliotéka je dôkazom, že ľudia na Slovensku ani v súčasnej dobe nestrácajú záujem o knihy a čítanie. 23. ročník navštívilo 44016 ľudí, čo je najviac v histórii veľtrhu. Výstava našich žiakov veľmi zaujala a mnohé knižné novinky si určite nájdu miesto aj pod vianočným stromčekom.

november 2015  Imatrikulácia 19.11.2015

Príchod žiakov do školy 19.11.2015 nenaznačoval nič neobyčajné. Ale po 3. hodine to v telocvični vypuklo – nastala imatrikulácia prvákov, ktorým druháci už od septembra „robili nervy“ a strašili ich 🙂O výzdobu sa postarali žiaci I. AV, MAS pod vedením ich triednej pani profesorky Mgr. Stančíkovej. Telocvičňu postupne zaplnilo množstvo rôzne upravených žiakov. Mnohých bolo problematické spoznať, nakoľko zmenu ich výzoru ešte pred začiatkom zabezpečili ich starší spolužiaci. Moderátorom akcie bol Janko Pišný z II. OO. Úvod patril prvákom, ktorí svojím programom pobavili prítomných učiteľov i spolužiakov. Potom nastala chvíľa, ktorú si riadne užili naši druháci. A prváci už teraz rozmýšľajú, ako to o rok „vrátia“ novým prvákom…

november 2015 – 2. ročník Mikulášskej zbierky pre Detský domov v Necpaloch

Od 23.11.2015 do 9.12.2015 sa na našej škole uskutočnil 2. ročník zbierky pre deti v Detskom domove v Necpaloch. Zbierku v spolupráci s pani riaditeľkou detského domova na našej škole zorganizovali pani profesorky Mgr. J. Záhradníková a Mgr. N. Lietavová pod vedením PhDr. D. Haladovej. 42 študentov a 18 zamestnancov školy prispelo k vianočnej radostí detí – sladkosťami, pomôckami do školy, hračkami, knihami, suvenírmi, oblečením a potrebami do domácnosti. Našu školu navštívili aj deti, prevzali si darčeky a úprimne poďakovali.Pri príležitosti 50. výročia založenia Detského domova Necpaly udelil detský domov našej škole poďakovanie za pomoc, ochotu, podporu a obetavú prácu, ktorou sme prispeli k skvalitneniu života detí žijúcich v detskom domove.

október 2015 – Dentálne dni 1. – 2. 10. 2015

Dňa 1. a 2. októbra 2015 sa v priestoroch Incheby uskutočnili Slovenské dentálne dni, na ktorých sa aktívne podieľali aj naši študenti zo študijného odboru zubný asistent. V spolupráci s Komorou zubných lekárov na akcii Dni dentálneho zdravia naši tretiaci a štvrtáci pripravili aktivity so zameraním na zdravie ústnej dutiny pre deti z MŠ a ZŠ z Bratislavy. Hravou formou sa snažili deťom objasniť, čo je zdravé jedlo, ako si správne čistiť zuby a aké pomôcky pri tom používať. Akcia sa vydarila, deti odchádzali veselé so zážitkami, naši žiaci dostali od Komory zubných lekárov poďakovanie za dobre vykonanú prácu  a zároveň sa „nabudili“ na ďalší rok. Na príprave akcie a dozore pomáhali aj Bc. Veronika Kollárová a p. Beata Olšová, za čo im pekne ďakujeme.

október 2015 – Odborný kongres očných optikov 9. – 11.10.2015

Desať žiakov zo IV. OO spolu s vedúcou odboru očný optik PhDr. Haladovou sa zúčastnili na 11. odbornom kongrese očných optikov a optometristov Slovenska v Grand hoteli Permon v Podbanskom vo Vysokých Tatrách. V piatok 9.10.2015 sa zúčastnili na viacerých prednáškach a workshopoch firiem Sagitta, Essilor, Zeiss, Alcon, Rodenstock  – ako optimalizovať okuliarové šošovky pre šoférov, ako dopriať svojim očiam oddych, o modernej korekcii zraku v kancelárii a pri PC. Skotro každý z nich si vyskúšal aplikovať farebné šošovky, či skúsil „zažiť“, ako vidí slepý človek. V sobotu pokračovali prednášky o presbyopii, o určení osi cylindra. Jedinečný zážitok aj s videom bol od MUDr. Ondreičku o operácii sivého zákalu. Kongres otvoril a ukončil prezident Únie očných optikov a optometristov pán Pavel Moravec (absolvent našej školy 🙂 ) Zavŕšením exkurzie bola večera spojená s vystúpením folklórnej skupiny a tombola o hodnotné ceny. Naša škola získala tri ceny, časť z nich bude v našich laboratóriách.

október 2015 – Bowlingová liga mládeže 13.10.2015

Žiaci našej školy sa aj v tomto školskom roku zapojili do 2. ročníka Bowlingovej ligy mládeže BSK 2015. V prvom kole sa zúčastnilo 13 družstiev z 10 škôl BSK. Výsledky budú zverejnené po 2. kole v decembri 2015.

október 2015 – Záložka do knihy spája slovenské školy

Mesiac október prebehol na našej škole aj v znamení záložiek. Triedy II. FL a výber žiakov z I. FL, I. OO a I. ZL sa pod vedením pani profesorky PhDr. Kataríny Tocciovej zapojili do 4. ročníka celoslovenského projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy: Múdrosť ukrytá v knihách“. Žiaci plne uplatnili svoje umelecké schopnosti a fantáziu pri realizácii záložiek. 22 vybraných záložiek bolo poslaných na výmenu partnerskej škole SZŠ v Považskej Bystrici. Zároveň sme 22 záložiek realizovaných žiačkami v SZŠ v Považskej Bystrici dostali aj my.

október 2015 – Odborná exkurzia ZL Vyšné Hágy 20. – 21.10.2015

V dňoch 20. – 21.októbra 2015 sa štvrtáci z odboru zdravotnícky laborant spolu s triednou profesorkou PhDr. Darinou Haladovou a vedúcou študijného odboru RNDr. Ruženou Gardošovou zúčastnili na odbornej exkurzii v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch vo Vysokých Tatrách. Žiaci si prezreli liečebný ústav, v ktorého priestoroch už vyše 70 rokov prebieha liečba tuberkulózy. Nazreli do laboratórií, v ktorých prebieha diagnostika tohto ochorenia, a tak prehĺbili svoje poznatky v danej oblasti. Okrem rozširovania vedomostí sa žiaci mohli pokochať nádherami slovenskej prírody, nadýchať sa horského vzduchu a večer utužovať vzájomné priateľstvá.

september 2015Európsky týždeň športu 9.9.2015

Žiaci, učitelia, zamestnanci a priatelia školy sa 9.9.2015 medzi 10.00 – 11.00 svojím cvičením aktívne zapojili do iniciatívy BSK Európsky týždeň športu na školách Bratislavského samosprávneho kraja spojenej s medziškolskou súťažou o športové pomôcky. Cvičenie sa rozbiehalo pomaly, ale isto a na konci si všetci veľmi dobre zatancovali. Niektorým účastníkom sa akcia natoľko zapáčila, že by podobné cvičenie privítali aj častejšie :)21.9.2015 – Cenu sme nevyhrali, ale nevadí 🙂 Dobre sme sa zabavili, zacvičili si a dokonca o nás písali aj na stránkach Slovenského olympijského výboru 🙂

september 2015 – Farmaceutická konferencia ANGIS 

V dňoch 11. – 12. 9. 2015 sa 48 žiakov z III. FL a IV. FL spolu s pani profesorkami PharmDr. Monikou Ondrejovou, PharmDr. Monikou Lejovou a PharmDr. Zlaticou Porthovou zúčastnilo na odbornej farmaceutickej konferencii ANGIS. Zaujímavé a poučné odborné informácie a výborná organizácia sú už niekoľkoročnou tradičnou akciou na začiatku školského roka, na ktorú sa budúci farmaceutickí laboranti vždy tešia.

september 2015 – Olympijský deň 22.9.2015

22.9.2015 sa uskutočnil druhý olympijský deň na našej škole. Tentoraz účastníkom počasie prialo a v Športovom areáli Pavla Gleska na Mladej Garde prežili nádherný deň v duchu fair-play a kalokagatie. Na piatich stanovištiach sa žiaci navzájom povzbudzovali a celkovo vytvorili vynikajúcu atmosféru. Tí, ktorí práve nesúťažili, hrali futbal, volejbal, ogo, frisbee alebo sa opaľovali. Nasadenie našich mladých školských olympionikov ocenili aj hostia z BSK a úspešná slovenská olympionička v skoku do výšky PaedDr. Mária Mračnová, ktorá víťazom odovzdala medaily a ceny. Víťazstvo po napínavom súboji s I. FL obhájili minuloroční víťazi z III. AV, MAS, ktorí mali pri rovnakom počte bodov v rozstreľovacej disciplíne chladnejšiu hlavu. Tretie miesto obsadila trieda I. AV, MAS. Víťazom gratulujeme a dovidenia o rok 🙂

september 2015 – Kurz ochrany života a zdravia – bunker 24.9.2015

Žiaci 3. ročníka denného štúdia sa v rámci trojdňového Kurzu ochrany života a zdravia zúčastnili prehliadky bojového bunkra B-S-8 a vojenského cintorína. Napriek nepriaznivému počasiu žiaci prejavili záujem o históriu II. svetovej vojny, dejiny štátnej hranice s Rakúskom v ére socializmu. Zaujali ich autentické príbehy novinára p. Miroslava Košírera pri fotení v oblasti demarkačnej čiary, vojenský cintorín a stanovištia pripravené v spolupráci s profesionálnymi vojakmi ozbrojených síl SR, ktorí žiakom organizovali zamestnanie a prednášky z vojenskej histórie Československej ľudovej armády.

september 2015 – Európsky deň jazykov 25.9.2015

V piatok 25.9.2015 sa študenti II. AV, II. MAS, I. FL, a I. ZUA spolu s pani profesorkami nemeckého jazyka PhDr. Haladovou a Mgr. Záhradníkovou a anglického jazyka PaedDr. Molkovou a pánom profesorom Ing. Hanušom zúčastnili na Hviezdoslavovom námestí na programe pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Zapojili sa do spoločného jazykového kvízu pre všetky jazyky, pozreli si vystúpenia žiakov bulharskej a talianskej školy, vypočuli si pásmo piesní francúzskeho inštitútu, v kine Mladosť si pozreli krátkometrážne filmy i rozprávky. Z prinesených materiálov si v učebni č. 13 urobili zaujímavú nástenku.

august 2015 – Župná olympiáda seniorov.

25.08. 2015 sa 3 žiaci zo IV.ZL a 3 žiačky z IV.OO spolu s p. Haladovou a Gécovou zúčastnili na akcii, ktorú poriadal Bratislavský samosprávny kraj v rehabilitačnom centre Rosa na Patrónke. Na 5. ročník Župnej olympiády seniorov zo sociálnych zariadení či klubov dôchodcov z Bratislavy a okolia, z Čiech a Maďarska prišlo 150 seniorov. Celkovo 16 zmiešaných družstiev bez rozdielu veku súťažilo v 7 disciplínach : petang, štafetová chôdza, hod kriketkou, na cieľ, hod šípkami, florbalová streľba hokejkou na bránu, chôdza s loptičkou na lyžičke a hlavolam ( tréning mozgu).Bolo veľmi inšpirujúce vidieť, ako s obrovským elánom a odhodlaním súťažili aktívni seniori. Víťazom bol tím zo Senca , tam putoval aj víťazný pohár.Neoddeliteľnou súčasťou olympiády bolo aj spoločensko – kultúrne popoludnie. Pesničky rozospievali každého.Seniori si mohli počas prestávok medzi jednotlivými disciplínami dať zmerať glykémiu, ultrazvukom vyčistiť okuliare a urobiť na nich drobné úpravy. O túto aktivitu bol veľmi veľký záujem, čo nás veľmi potešilo.