Aktivity – školský rok 2016/17

jún 2017 – Exkurzia Osvienčim, Krakov a Orava

V dňoch 22. – 23.6.2017 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili dvojdňovej exkurzie na Orave v rodnom dome Martina Kukučina v Jasenovej. Následne navštívili kultúrne pamiatky mesta Krakov. Záver exkurzie patril prehliadke koncentračného tábora Osvienčim a Birkenau kde si žiaci uctili obete holokaustu. Fotky

jún 2017 – Orientačný beh 25.05.2017

 Počas maturitného týždňa si naši prváci vyskúšali orientačný beh na Zlatých pieskoch . Súťaž tried vyhrala I.FL, pred I.MAS a I.ZUA, u dievčat najlepšie sa zorientovala Laura Holíková z I.MAS, na 2. mieste Lenka Libáriková z I.OO a na 3.mieste Natália Mitálová z I.ZL. U chlapcov bol najlepší Martin Toncar z I.FL, 2. miesto patrí Maxovi Ružičkovi z I.MAS a na 3. mieste dobehol Nicolas Baňař z I.AV. Naši žiaci sa vedia dobre orientovať v teréne, preteky zvládli bravúrne. A aj súťaže v hádzaní freesbee na presnosť, preteky v zručnosti CO, cvičenie v otvorenom priestore a stanovište prvej pomoci deti bavilo. FOTO

jún 2017 – Boli sme na Krajskom kole OB

 V stredu 24.05.2017 bolo zorganizované Krajské kolo v orientačnom behu, ktoré sa tentokrát konali v Rusovciach. Z obvodného kola postúpili Kristína Gajdošová z III.MAS a Mária Olchovyková z III.ZUA. Tieto preteky boli naozaj tie z kategórie „TOP“ ťažkých. Dievčatá bežali v náročnom teréne, zorientovať sa a nájsť lampiónik nebolo vôbec jednoduché. Nakoniec ale šťastne a s úsmevom na tvári dobehli do cieľa. Dievčatá gratulujeme! FOTO

jún 2017 – DO pilates – odborná exkurzia I.DFT

Dňa 23.05.2017  sme sa vybrali s I.DFT do Pezinku zacvičiť si v DO Pilates štúdiu našej študenty Mgr.Denisy Owen z I.DFT. Oboznámila nás so svojou filozofiou, ale najmä s rôznymi pilates strojmi, ktoré väčšina z nás videla po prvýkrát.  Vďaka medzinárodnému vzdelaniu a niekoľkoročnej praxi v tejto oblasti tu nadobudnuté odborné znalosti odovzdáva klientom, ktorí majú záujem starať sa o svoj pohybový aparát a o svoju zdravú budúcnosť. Na záver cvičenia sa nám všetkým v tvárach objavila spokojnosť a túžba nové vedomosti si rozšíriť. Fotky

jún 2017 – III.DFT absolventské skúšky

Väčšia časť študentov III.DFT už má za sebou absolventské skúšky. Na ostatných obhajoba absolventskej práce, praktická skúška v nemocnici a teoretická skúška, ešte len čaká v septembri. Nech sa im darí v budúcom zamestnaní a tým ostatným za zeleným stolom a pri žrebovaní pacientov. FOTO

jún 2017 – Expedície DofE sú absolvované

Naši bronzoví „dofáci“ majú väčšiu časť svojich úloh splnenú a úspešne smerujú k svojmu oceneniu. Dva zostavené tímy už aj  strávili  dvojdňové dobrodružstvo v prírode, ktorú trošku vyčistili od odpadkov. Prvé družstvo bolo v Kremnických horách a druhé družstvo v Považskom Inovci.

jún 2017 – Maturity 2017

Tak ako každý rok aj v tomto roku prišli na maturantov  ťažké okamihy záverečnej „skúšky dospelosti“. Prekonať stres a skoncentrovať sa na podanie čo najlepšieho výkonu, dalo mnohým zabrať. Všetko však dobre dopadlo a naši absolventi sa po slávnostnom vyradení  rozpŕchli do sveta. Niektorí do odbornej praxe a niektorí pokračovať v štúdiu. Prajeme im všetkým šťastný let životom. FOTO

jún 2017 – Exkurzia UNIPHARMA

III.FL sa 21.6.2017 zúčastnila v sprievode M.Lejovej a K.Tocciovej odbornej exkurzie v Bojniciach, v UNIPHARMe. Žiaci si pozreli  distribučnú automatizovanú linku v najväčšej slovenskej distribučnej firme liekov. Oboznámili sa s históriou, dneškom a budúcnosťou firmy a na záver mohli zvážiť reálne ponuky na letné brigády.

jún 2017 – Deň rozhodnutia 27.6.2017

Študenti niektorých tried školy si do športového areálu  TK Slávia Agrofert išli skúsiť, ako sa dá zdravo a príjemne tráviť voľný čas. Síce nesúťažili ( kvôli vysokým teplotám), no napriek tomu  si tento deň užili. Niektorí nesúťažne športovali (a darilo sa nám :)) a ostatní sa mohli baviť na výbornom kultúrnom programe. Fotky

jún 2017 – Odborná exkurzia I. FL

Odborná exkurzia I. FL dňa 28.6.2017 začala slnečným a teplým dňom. Za jeden deň sme absolvovali dve zaujímavé miesta. Arborétum v Mlyňanoch, kde sme mali možnosť vidieť okrem iných drevín a rastlín aj sekvojovce mamutie (zo severnej Ameriky), ktoré na Slovensku dorastajú do výšky až 40 m a po oddychu pod stromami sme sa vybrali do Topoľčianok do zámku, kde sme sa dozvedeli, že tu vznikala kniha K. Čapka Hovory s T. G. Masarykom.

jún 2017 – Chemický jarmok

Dňa 27.6.2017 sme sa zúčastnili Chemického jarmoku na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vybrali sme si prednášku, ktorá sa týkala marihuany,  so zameraním na využitie vo farmácii a medicíne. Laboratóriá a pokusy boli super a aj knižnica na fakulte stojí za to! Po vyhodnotení  sme niektorí odchádzali aj odmenení a plní dojmov.

máj 2017 – Darovanie krvi

Dňa 26.apríla sa 23 študentov stretlo v NTS Ružinov. Niektorí boli darovať krv po prvý raz, no boli aj takí, ktorí darujú krv pravidelne. Darcovia boli z odboru: ZL, FL, OO, AV, a DFT. Darovať krv bola aj p. zástupkyňa PhDr. Runová. Najviac darcov bolo z odboru DFT.  Všetkým, ktorí prišli darovať túto najvzácnejšiu tekutinu  ĎAKUJEME.

máj 2017 – Obvodné kolo v orientačnom behu

Dňa 27.4. sa konalo obvodné kolo BA II., Malacky a Senec v orientačnom behu chlapcov a dievčat SŠ. Kristína Gajdošová z III.MAS postúpila na krajské kolo. Naši žiaci školu dôstojne reprezentovali,  pretože to naozaj nie je len o behaní, ale zorientovať sa v mape, byť „udýchaný“ a pritom rozmýšľať a nájsť stanovište kontroly, vôbec nie je jednoduché. FOTO

máj 2017 – Odborná exkurzia DFT

Dňa 9.5.2017 sa I.DFT zúčastnila exkurzie v „Tomese“. Je to zariadenie na aplikáciu balneofototerapie, ktorá využíva vplyv soli z Mŕtveho mora rozpustenej v kúpeli a súčasné pôsobenie UVB žiarenia. Procedúra má blahodárne účinky pri ochoreniach kože, ako seboreická dermatitída, atopický ekzém, psoriáza, vitiligo, akné a pohybového aparátu.  Imituje liečbu pri mori.Zaujal nás aj prístroj „Physiomat“, ktorý funguje ako nestabilná plošina, takže cvičí rovnováhu, chrbticu, aj kĺby dolnej končatiny. FOTO

máj 2017 – Podporujeme odborný rast študentov

Nabrať skúsenosti do krajín EU  v rámci nového schváleného projektu Erasmus+ v školskom roku 2017/18  pôjdu aj študenti ďalších odborov našej školy. V tomto projekte  sú zapojené odbory farmaceutický laborant, zdravotnícky laborant, očný optik, masér a diplomovaný fyzioterapeut. Veľmi sa tešíme tomuto úspechu, ktorý podporí odborný rast našich študentov.

máj 2017 – Fytopharma Malacky

Dňa 22.5.2017 sa I. a II.FL zúčastnila odbornej exkurzie vo Fytopharme v Malackách. Videli sme prácu s liečivými rastlinami od strihania, sekania, cez sitovanie až po homogenizáciu každej rastlinnej drogy. Nakoniec sme videli balenie rastlinných drog, ako ich poznáme z lekárne. Veľa sme sa dozvedeli aj z histórie Fytopharmy. Veľmi sa chceme poďakovať aj pani RNDr. Vávrovej, ktorá sa o nás perfektne  starala počas exkurzie.

máj 2017 – Prechádzka centrom Bratislavy

III.FL s triednou p. Tocciovou sa v stredu 24.5 2017 rozhodli zoznámiť bližšie s centrom Bratislavy.Prechádzka mestom začala na nábreží Dunaja a pokračovala pri morovom stľpe na Rybnom námestí.Pozreli si Dóm sv. Martina,v tichosti obdivovali jeho interiér a zadnými „mini“uličkami prišli k Mirbachovmu palácu, Františkánom,Starej radnici,Primaciálnemu palácu.

máj 2017 – Optici v Trnave

Dňa 25. 5. 2017 navštívili žiaci II.OO a III. OO spolu s p. Rejdovou a vedúcou odboru očný optik p. Haladovou  – Meracie a školiace centrum Carl Zeiss v Trnave. Je akreditovaným skúšobným laboratóriom, svojim rozsahom jediné na SlovenskuViac…

máj 2017 – Železná studnička –  Partizánska lúka

Posledný maturitný a pre ostatných žiakov – aktívno – poznávací deň, teda  26.5. 2017 strávila I..ZUA s p.Záhradníkovou a p.Haladovou  na Partizánskej lúke. Viac…

 

apríl 2017 – Exkurzia v NUSCH

Dňa 28. marca 2017 sa III.DFT zúčastnila odbornej prednášky v Národnom ústave srdcovo-cievnych chorôb. Témou boli operácie srdca a následná fyzioterapia. Prednáška študentov zaujala, čo potvrdila aj plodná diskusia.

 

apríl 2017 – Exkurzia- hippoterapia

Dňa 30.marca 2017  III.DFT s p.Rehákovou navštívila hipoterapeutické centrum – HIPONY v Štvrtku na Ostrove. Študentom boli prezentovaní klienti s odborným výkladom na vysokej profesionálnej úrovni. Záver patril diskusii a krátkym jazdám na koni.

apríl 2017 – Beseda so spisovateľom Mariánom Hatalom

Dňa 30.3.2017 sa na našej škole v rámci marca mesiaca knihy konala beseda so spisovateľom a prekladateľom z rakúskej literatúry Mariánom Hatalom. Pán Hatala sa prihováral študentom druhého ročníka hovoreným slovom. Prostredníctvom svojej tvorby spolu so študentami diskutovali o súčasnej literatúre.

apríl 2017 – Holokaust a konšpiračné weby

Dňa 31.3.2017 sa uskutočnila  po druhý krát prednáška v spolupráci s o. z. Living Memory. Témou prednášky boli holokaust na Slovensku počas Slovenského štátu a konšpiračné weby a ich vplyv na súčasnú mládež.
 Študentom sa prihovorili historik Mgr. Lubomír Morbacher
 Sme radi, že aj naša škola mala opäť možnosť konfrontovať svoje názory na minulosť s odbornou verejnosťou.

apríl 2017 – Komenského petangový turnaj

Každoročne naši učitelia oslávia Deň učiteľov zápolením družstiev v Komenského petangovom turnaji. Tak tomu bolo aj tento rok dňa 4. 4. 2017.  Príjemnú športovú udalosť  ukončili slávnostným posedením , kde  študenti pripravili pekný kultúrny program.

apríl 2017 – Erasmus in school

Dňa 28. marca 2017 na hodine anglického jazyka sa žiaci III. FL dozvedeli zaujímavé informácie o Fínsku a o Chorvátsku. Prezentáciu si pripravila Chorvátka Patricija a interaktívny test Fínka Katariina.

apríl 2017 – Krajské kolo SOČ

Dňa 5.4.2017 sa konalo krajské kolo SOČ, kde našu školu reprezentovali Annamária Horváthová s prácou Fytoterapia a ľudové liečiteľstvo v sekcii 06 Zdravotníctvo farmácia, Simona Tóthová s prácou Farmakoterapia a fytoterapia pri chorobách tráviacej sústavy  v sekcii 06 Zdravotníctvo farmácia, Erik Mokroš s prácou Prírodná bylinná masť v sekcii 04 Biológia a Gabriela Kaplocká s prácou Ženy v medicíne v sekcii 17 Pedagogika, psychológia, sociológia . Viac..

apríl 2017 – Deň narcisov

Dňa 7.apríla sa konal už 21. ročník Dňa narcisov,do ktorého sa tradične zapojila aj naša škola. Hliadky tvorili žiaci III.ZUA, I.DFT a II.DFT. Aj keď počasie nebolo prívetivé, žiaci vyšli do ulíc s odhodlaním pomôcť dobrej veci. Všetkým srdečne ĎAKUJEME.

apríl 2017 – Zbierka potravín

V dňoch 5. – 7. apríla sa našej škole uskutočnila zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb s podporou projektu Doma u kapucínov pre rodiny v núdzi. Spolu so školským internátom sa našim žiakom a kolegom podarilo vyzbierať vyše 300 kilogramov potravín pre tých, ktorí to potrebujú.  Všetkým patrí srdečná VĎAKA.

marec 2017 – LVK – 2. turnus

V dňoch 26.02. – 3.3.2017 sa konal  2. turnus lyžiarskeho výcvikového kurzu, tiež v Jasenskej doline. Zúčastnilo sa ho 40 študentov  z  2. FL a 2. ZuA. Inštruktorkami lyžovania boli  Mgr. Sylvia Mikulová, Mgr. Martina Zárubová, Mgr. Mária Tunová a o zdravie všetkých sa starala PhDr. Andrea Kuníková. FOTO

marec 2017 – Opta Brno

Po dvoch rokoch, dňa 10.03.2017 sa opäť naši oční optici 1. až 3. ročníka, spolu s vyučujúcimi odborných predmetov, pani Rejdovou a pánom Nemčekom vybrali do Brna, na 23. medzinárodný veľtrh očnej optiky, optometrie a oftalmológie – OPTA 2017. Viac….  

marec 2017 – Medzinárodné laserové centrum

Po dvoch rokoch, dňa 15.03.2017 naši oční optici 3. ročníka, spolu s vyučujúcou odborných predmetov, pani Rejdovou opäť navštívili Medzinárodné laserové centrum. V laboratóriu im boli predvedené demonštračné pokusy na zobrazovanie šošovkou a na vlnové vlastnosti svetla, viac….

marec 2017 – Svetový deň ústneho zdravia 2017

Dňa 15.3.2017 sa  v rámci kampane „ Svetového dňa ústneho zdravia „ uskutočnila na našej škole  odborná prednáška pod heslom  „ Zdravé ústa, recept na dlhý život„,  pre študentov všetkých prvých ročníkov.   Viac…      

marec 2017 – MATEMATICKÝ KLOKAN

Dňa 20. marca 2017 si 25 žiakov  zmeralo matematické vedomosti a logické schopnosti v  medzinárodnej súťaži Matematický klokan. Táto súťaž oslavuje na Slovensku v tomto roku už svoje 20. výročie. Žiaci riešili 60 minút 24 úloh, v ktorých mohli body získať aj stratiť. Výsledky budú zverejnené  10. apríla na www.matematickyklokan.sk. Držíme palce!   Foto.

marec 2017 – Stolnotenisový turnaj

 Perfektný výsledok  na Majstrovstvách stredných škôl v podobe 3.miesta na krajskom kole, nám zabezpečili Erika Šramková z III.FL – kapitánka, Ivana Zelenková z I.OO, Zuzana Lisá z II.MAS a Natália Holocsyová z III.MAS. Zápasy mali vysokú úroveň, dievčatá sú veľké bojovníčky. Našim reprezentantkám ešte raz srdečne gratulujeme. Foto.

február 2017 – LVK – prvý turnus

V dňoch 29.01. – 3.2.2017 sa konal  1. turnus lyžiarskeho výcvikového kurzu v Jasenskej doline, okr. Martin. Zúčasnilo sa ho 40 študentov prvých ročníkov, prevažne z 1. Mas a 1. Zl. Inštruktorkami lyžovania boli  Mgr. Sylvia Mikulová, Mgr. Martina Zárubová, Mgr. Mária Tunová a o zdravie všetkých sa starala Mgr. Terézia Oravcová. Viac…

február 2017 – Radošinské naivné divadlo

Dňa 1.2.2017 si žiaci  pozreli  divadelné predstavenie „To nemá chybu„. Toto krásne podujatie bolo pre žiakov i učiteľov odmenou za polročnú prácu v škole. Príjemne sme sa všetci zabavili, poučili i zamysleli. Z predstavenia všetci odchádzali s krásnym umeleckým zážitkom a s ponaučením, ktoré je mottom hry: „Chyba je len vtedy chyba, keď po chybe poučenie chýba.“ (S. Štepka) Mgr. M. Roháčková  FOTO

február 2017 – Olympiáda z NEJ – okresné kolo

Okresné kolo 27. ročníka Olympiády z nemeckého jazyka sa konalo 19.1.2017 na Gymnáziu I. Horvátha. Naša žiačka Haluzová Sára z I. ZUA získala krásne 1.miesto a postúpila do Krajského kola, ktoré sa uskutoční na Gymnáziu Bilíkova dňa 16.2. 2017. Tešíme sa a držíme palce. Viac…

február 2017 – Deň župných škôl BSK

Prezentácia našej školy počas Dňa župných škôl BSK dňa 20. 1. 2017  sa vydarila. Našu školu počas celého  Dňa župných škôl  BSK prezentovali žiaci i učitelia. Zlatým klincom bolo pódiové vystúpenie našich žiakov , viac…

február 2017 – 2. termín DOD – február 2017

Dňa 10.2.2017 sa druhý krát v tomto roku  otvorili dvere našej školy a jednotlivých odborov pre všetkých záujemcov.  Jednotlivé odbory štúdia si pripravili prezentáciu svojej činnosti aj s poskytovaním drobných ukážkových služieb a ochutnávok pre návštevníkov. Fotky.

február 2017 – Volejbal – obvodné kolo BA 2

 Dňa 14.2.2017 sme si s  volejbalistkami  pripravili Valentínsky darček v podobe 2. miesta na Obvodnom kole BA 2 vo volejbale dievčat stredných škôl! Z 9-tich zúčastnených družstiev na 1.mieste skončilo Športové gymnázium Ostredkova (pre nezainteresovaných: hráčky prvoligového družstva Slávie UK Bratislava!), na 2. mieste naše dievčatá a na 3.mieste Gymnázium Tomášikova. Fotky

február 2017 – Zdravo, chutne, fit – projekt odboru AV

Dňa 14.2.2017 žiačky 3. ročníka odboru asistent výživy prezentovali projekt  Zdravo, chutne, fit na Strednej odbornej škole na Koceľovej ulici. Cieľom projektu bolo priblížiť zdravý životný štýl mladým ľuďom. Prezentácia bola vedená formou prednášky pomocou interaktívnej tabule aj s prekladom  do posunkovej reči pre nepočujúcich. Prezentácia bola spojená s ochutnávkou. Účastníci so záujmom kládli otázky k danej téme a pripravené ochutnávky ohodnotili ako veľmi chutné a estetické.  Fotky.

február 2017 – Prednáška – Living memory

V stredu 15.2.2017 sa uskutočnila  prednáška v spolupráci s o. z. Living Memory. Témou boli osudy obetí totalitných režimov a ich prenasledovateľov na Slovensku. Študentom druhého ročníka sa prihovorili historik Mgr. Ľubomír Morbacher, PhD a herec SND Ľuboš Kostelný. Nosnou myšlienkou prednášky bolo : „V demokracii môžeš svoje šance zlepšiť, v totalitnej spoločnosti nie!“. FOTO

február 2017 – SOČ – školské kolo

Dňa 16.2.2017 sa na našej škole už tradične konalo školské kolo SOČ. Zúčastnilo sa ho 7 žiakov so 6 prácami. Boli to veľmi poučné a hodnotné práce, ktoré ocenili aj naši hostia zo Slovenskej akadémie vied RNDr. Dubovický ale aj MUDr. Sotníková. Viac…

 

február 2017 – Hodina masiek

Dňa 17.2.2017 sme sa spoločne veselo rozlúčili s Fašiangami.  Každý, kto chcel prispieť k dobrej nálade sa preobliekol do masky a prišiel do telocvične, kde  sa všetky masky predviedli a vybraná porota vyhodnotila tie najlepšie. Päť najvtipnejších dostalo chutnú tortu a všetky masky  malú sladkosť. K dobrej nálade prispelo vystúpenie slávnej skupiny ABBA. Veľmi úspešne ju stvárnili 4 naši učitelia a zožala obrovský úspech. Študenti z odboru AV každému ponúkli vlastne vyrobenú fánku a dobre naladení sme sa rozišli na jarné prázdniny. FOTO. Video

december 2016 – Florbal dievčatá

20161129_104537Dňa 29.11.2016 sme sa zúčastnili okresného kola vo florbale dievčat. Naše družstvo  tvorilo 8 dievčat. V skupine  boli 4 družstvá a hral sa systém každý s každým. Celkovo sme  skončili na 3.mieste. Ďakujeme dievčatám za reprezentáciu a ich veľkú snahu a bojovnosť.

december 2016 – Expert geniality show 2016

?????????????Dňa 1. decembra 2016 sa 25 žiakov našej školy zúčastnilo súťaže Expert geniality show. Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci ľubovoľne zvolí spomedzi 5  ponúknutých tém.
Teraz už len čakáme na spracovanie výsledkov a držíme všetkým účastníkom z našej školy palce. Fotky.

december 2016 – Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Exif_JPEG_420Dňa 29.11.2016 sa  konal 9. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa jej 20 žiakov 1. a 2. ročníka. V písomnej časti súťažiaci pracovali s testom zameraným na čítanie s porozumením. Viac….

december 2016 – Stolný tenis – obvodné kolo

dscf5510Naším stolným tenistkám Erike Šrámkovej( III.FL), Natálii Holocsyovej ( III.MAS), Zuzane Lisej ( II.MAS), Ivane Zelenkovej ( I.OO), Laure Kolberovej ( I.OO) sa podarilo vyhrať obvodné kolo a postupujeme do krajského kola!
Gratulujeme a prajeme veľa síl do príprav na krajské kolo! Foto…

december 2016 – HALLSTATT   a vianočný   SALZBURG

img_0945V dňoch  1. 12.  –  2. 12. 2016 pripravili naše učiteľky – cestovateľky  pre 36 žiakov školy veľmi zaujímavý výlet. Navštívili spolu dve mestá. Rakúske mestečko Hallstatt leží nad jazerom Hallstattersee a je označované za jedno z najpríťažlivejších miest celého sveta.  Viac….

december 2016 – Svetový deň boja proti AIDS

img_20161201_145711Dňa 1.12. 2016  sa naša škola zapojila do kampane Červené stužky, ktorá je zameraná na zvýšenie povedomia o problematike HIV/AIDS. Žiaci I.OO, II.OO,ZL, II.FL sa zúčastnili prednášky   MUDr. Pavlíny Bukovinovej PhD, MPH o AIDS. Dozvedeli sa o liečbe HIV pozitívnych detí a tehotných žien a tiež o psychologických aspektoch práce s HIV pozitívnymi pacientmi. Na vyjadrenie solidarity  študenti aj zamestnanci podporili kampaň nosením červených stužiek. Foto…

december 2016 – Odborná exkurzia vo FABlab-e

img_6608Dňa 8.12.2016 žiaci III.OO  s p. profesorkou Rejdovou navštívili FABlab vo vedeckom parku UK. FABlab, alebo „priestor na zhmotňovanie vašich snov“ umožňuje verejnosti zrealizovať svoje nápady pomocou 3D tlačiarne, vyrezávacieho plotera a laserového vyrezávača. Činnosť týchto zariadení  študentov zaujala a bola doplnená odborným výkladom pracovníkov pri týchto zariadeniach.  FOTO…

december 2016 – Projekt odboru asistent výživy

avŠtudijný odbor asistent výživy realizuje v rámci Národného akčného plánu prevencie obezity projekt Zdravo, chutne, fit.  Obsahom projektu je realizovať somatometrické merania žiakov školy a  záujemcom poradiť ako byť zdraví, štíhli a fit. V  mesiaci september a október oslovili formou dotazníka a meraní žiakov prvého ročníka. V mesiaci december ostatných žiakov školy. V budúcnosti  odbor asistent výživy plánuje realizovať daľšie akcie spojené s týmto projektom, o ktorých  budeme priebežne informovať.

december 2016 – Vianočný volejbalový turnaj 2016

Spolu s vedením našej školy slávnostne VVT´16 prišiel otvoriť vzácny hosť niekoľkonásobný najlepší volejbalista  roka, víťaz pohára CEV Bc.Richard Nemec. Zažili sme krásne volejbalové momenty, viac…

november 2016 – Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

cimg7165Dňa 10. novembra 2016 prebehlo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov prvých a druhých ročníkov. Viac…

 

november 2016 – Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2016

foto-3-savUž sa stáva tradíciou, že so IV. FL pravidelne navštevujeme Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV.  I tento rok nás čakal  výborný odborný program.

Viac…

november 2016 – Olympijské festivaly Slovenska – 1. miesto 🙂

diplomNa CELOSLOVENSKOM vyhodnotení za  rok 2016 sme získali 1. miesto a odmenu na nákup športových potrieb. Ďakujeme všetkým účastníkom Olympijských dní, Piškvorkového turnaja a Európskeho týždňa športu a hlavne našim organizátorkám Mgr. Hanke Botkovej a Mgr. Sylvii Mikulovej. Uverejnený článok.

november 2016 – Študentská kvapka krvi

img_1051Dňa 15.novembra 2016 sa 22 študentov stretlo pri NTS Ružinov a spoločne išli darovať najdrahšiu tekutinu KRV.

Viac …

 

november 2016 – Bibliotéka 2016

image1V dňoch 10.11. – 13.11. 2016 sa v bratislavskej Inchebe konal  už 24. medzinárodný knižný veľtrh BIBLIOTÉKA, ktorého sa v piatok 11.11. 2016  zúčastnili aj žiaci II.AV/MAS triedy  s p. profesorkou Mgr. M. Roháčkovou. Viac…

 

november 2016 – Silná ruka stredoškoláka 2016

DSCF5446Dňa 16. 11. 2016 sme sa  s našimi študentmi zúčasnili na súťaži „Silná ruka“. Je to už 22. ročník súťaže o najsilnejšieho stredoškoláka a stredoškoláčku na Slovensku.  Viac …

november 2016 – SAV – deň otvorených dverí

?Dňa 08.11.2016 sa žiaci I.DFT a II.DFT zúčastnili prednášok na tému civilizačných ochorení v Biomedicínskom centre SAV v Bratislave.  Prednášky boli veľmi zaujímavé, najmä o obezite. Po prednáškach si žiaci pozreli prezentačné panely   o reťazcoch DNA a  RNA .

november 2016 – Naši chlapci florbalisti

dscf5496Dňa 24. 11. 2016 po dlhých rokoch opäť reprezentovali našu školu vo florbale aj chlapci. V obvode BA II. sa prihlásilo 16! škôl. Viac…

 

november 2016 – STUDENTLAB 2016

obrazok-3Opäť po roku sa 3 žiaci odboru zdravotnícky laborant –  Kristína Janíková, Soňa Stašková z III.ZL a Jakub Mráz  zo IV.ZL s p. profesorkou  Mgr. Miroslavou Gécovou  a RNDr. Ruženou Gardošovou zúčastnili na  jubilejnom  20. ročníku  konferencie zdravotníckych laborantov v ČR v Ústí nad Labem – Studentlab 2016.  Viac…

november 2016 – Olympiáda v NEJ – školské kolo

img_0928Dňa 24. novembra 2016 sa na našej škole konalo Školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka.

Viac….

 

október 2016 – KOŽaZ – Hasiči

dscf5304Dobrovoľní i profesionálni hasiči sa nám v rámci KOŽAZ-u určeného pre žiakov 3. ročníka venovali viac…

 

október 2016 – Slovenské dentálne dni 2016

img_0587Dňa 7.10.2016 sa v Šamoríne uskutočnili Slovenské dentálne dni na ktorých sa zúčastnili aj žiaci z IV.ZUA. Viac….

Dostali sme ďakovný list od prezidenta Slovenskej komory zubných lekárov.

október 2016 – Náš tím projektu DofE je už pripravený

Každý má potenciál uspieť a získať Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu.  Viac….

október 2016 – 12. Odborný kongres očných optikov

p1100506Aj  tento školský rok dostali žiaci odboru očný optik pozvanie od Predstavenstva Optickej únie Slovenska na 12.Odborný kongres očných optikov a optometristov. Kongres sa uskutočnil   14. – 16. 10. 2016 v Ski & Wellness Residence Družba **** –  Demänovská Dolina. Viac…

október 2016 – Projekt – záložka spája školy

cimg7149V tomto roku sa naša škola zapojila už po 4. krát do celoslovenského projektu Záložka spája školy. Viac…

 

 

október 2016 – Odborná exkurzia lll. DFT

dftV pondelok 24.októbra sa žiaci III.DFT  s vyučujúcou, Mgr. Rehákovou, zúčastnili odbornej exkurzie v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. Žiakom bolo prezentované cvičenie v bazéne, individuálna kinezioterapia, podávanie procedúr na elektro a vodoliečbe. Záver exkurzie patril krátkej prechádzke centrom mesta.

október 2016 – Krajské kolo AMAVETu

dsc00881Dňa 21.10.2016 sme sa zúčastnili súťaže AMAVET –krajského kola s dvoma súťažnými projektmi, ktoré odborná porota vyberala medzi rôznymi zaujímavými projektmi. Viac…

 

september 2016 – Odborná exkurzia ZUA – Viedeň

img_4515Dňa 28.9.2016 sa študentky III. ročníka odboru ZUA zúčastnili odbornej exkurzie v zubnom a patologickom múzeu.
Študentky mali možnosť zoznámiť sa s historickým vývojom zubného lekárstva a medicíny. Viac…

 

september 2016 – Európsky deň jazykov 2016

jazykzRada Európy rozhodla vyhlásiť Európsky deň jazykov, ktorý sa bude oslavovať každoročne 26. septembra. Ovládanie jazykov je nevyhnutnosťou a právom KAŽDÉHO – toto je jedným z najdôležitejších posolstiev Európskeho dňa jazykov. Viac…

 

september 2016 – Noc výskumníkov 2016

indexDňa 30.9.2016 sme sa zúčastnili s I.FL a I.ZL Noci výskumníkov,  viac…

 

september 2016 – Európsky týždeň športu – 14. 9. 2016

img_20160914_102501Dňa 14.9. 2016 od 10,00 hod do 11,00 hod sme sa  študenti a pedagógovia stretli na školskom dvore, aby sme si spolu zašportovali. Viac…

 

september 2016 – Plavecký výcvik II. Mas

plavaNa úvod školského roka počas piatich dní, tri hodiny denne v bazéne si odtrénovalo 17 žiakov II.MAS počas plaveckého výcvikového kurzu.  Viac…

september 2016 – Olympijský deň – 20. 9. 2016

indexDňa 20.9.2016 sme sa všetky 1.,2. a 3. ročníky našej školy spolu s organizačným tímom a pedagogickým dozorom stretli v športovom areáli P. Glesku v Rači, viac …

september 2016 – Biela pastelka – 23.9.2016

pastelkaBiela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Študenti odboru DFT 23. 9. 2016 pod vedením pani prof. Rehákovej uskutočnili zbierku študentov našej školy pre ľudí s týmto znevýhodnením.

september 2016 – KOŽaZ – 3. ročník

dscf5293Pokračujúca úspešná spolupráca medzi našou školou a MO SR sa v rámci Kurzu ochrany života a zdravia pre žiakov 3. ročníka viac…

 

august 2016 – Župná olympiáda seniorov – 23.8.2016

p1100080-2Dvaja žiaci zo IV.ZL, dve žiačky zo IV. OO a jedna absolventka  spolu s pani profesorkami PhDr. Haladovou a Mgr. Gécovou    Viac...

 

leto 2016 – Odborná prax v Mníchove

20160719_085317Naše dievčatá z odboru zubný asistent sa zúčastnili v júli a v auguste odbornej praxe v špecializovanej detskej zubnej klinike Kids Dental Care v Mníchove. Rozšírili si svoje odborné znalosti, viac…