Aktuality v programe DofE

24.06. – 27.06.2021 – Zlatá expedícia DofE

Naša zlatá expedícia sa konala na strednom Slovensku na malebnej farme v Záježovej, ktorej meno je Modrá Farma. Farme sme pomohli skrášlením jej okolia, napríklad sadením stromčekov, výstavbou ohrady pre poníkov a výpomocou pri starostlivosti o zvieratá. Ako sme pomohli farme my, tak pomohla ona nám. Naučila nás spolupráci, kultivovala naše schopnosti pracovať v tíme. Počas expedície sme prekonávali svoje hranice, napríklad tým, že sme boli hodení do vody v téme starostlivosti o zvieratá. Spoznaním prírody sme spoznali samých seba.

Foto

Cvičné expedície šk.rok 2019/20

20.7.-25.7.2020 prebehla zlatá dobrodružná kvalifikačná expedícia okolo Balatonu( žiaci vtedy II.MAS, III.FL, III.OO a jedna strieborná účastníčka z centra MO Plusko). Cieľom expedície bolo pozorovanie účinkov jógy a meditácií na telo a psychiku a taktiež sa posledný deň dostať do budhistického chrámu v Zalaszántó. Školiteľ bol Juraj Kopčan, hodnotiteľka p.prof. Hana Botková. Prepravovali sme sa len bicyklami na trase Bratislava-Győr- Veszprém- Balatonfüred- Balatonfűzfő- Balatonlelle- Keszthely- Hegymagas- Zalaszántó. Dokopy sme prebicyklovali cca 650km. V Zalaszántó sme navštívili chrám Béke Sztúpa, kde sme sa zúčastnili na jednej skupinovej meditácií. Každé ráno pred odchodom z daného miesta, kde sme spali, sme takú polhodinu venovali spoločnej jóge, večer sme sa venovali meditácii pred spaním a niektorí z nás sme si púšťali hypnózu na spanie. Zistili sme, že po týchto ranných a večerných relaxačných aktivitách sme zvládli za deň odbicyklovať viac kilometrov, ako sme plánovali a ako sme si mysleli.  FOTO


Cvičné expedície šk.rok 2018/19

Od piatka 31.5. do nedele 2.6. sme sa zúčastnili cvičnej expedície na striebornú úroveň DofE. My, žiaci z tried II.AV, II.MAS/OT, II.ZUA  sme si pod záštitou pani profesorky Mikulovej plnili svoju úlohu zbierania odpadkov. V piatok sme vyrazili z Koliby cestou na Salaš, kde sme našli miesto na spanie a zaslúžene si oddýchli. V sobotu sme  vyrazili cez Kozí chrbát, Konské hlavy a Somára na Pezinskú babu, kde sme neskôr pokračovali na Žilovú a tu sme hľadali zdroj vody a miesto na  prespanie. V nedeľu sme skoro ráno vstali, aby sme vyrazili smerom dolu na železničnú stanicu v Pezinku. Za celý víkend sme prešli takmer 50 km a s niekoľkými štípancami a kliešťami sme sa spokojne vrátili domov. FOTO

OCENENÍ v DofE 2018

Bronzová úroveň

Strieborná úroveň

V utorok 9.10.2018 si po roku opäť naši žiaci prevzali Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu. Za bronzovú úroveň boli počas slávnostnej ceremónie ocenené žiačky Simona Gallová, Sára Haluzová, Zuzana Janštová z triedy III. ZUA, Natália Mikušová IV. ZUA a Zuzana Lisá z IV. MAS. V mene celej školy im gratulujeme.

 Prví strieborní absolventi programu DofE na našej škole  boli na slávnostnej recepcii ocenení veľvyslancom Spojeného Kráľovstva a našim olympijským víťazom Matejom Tóthom. Pri náročnom štúdiu sa venovali  dobrovoľníctvu, rozvíjali svoj  talent, vytrvalosť, cieľavedomosť…, vlastnosti, ktoré im  pomôžu k osobným úspechom. Sme na Vás hrdí! 

Máj – september 2018 – Dobrodružné expedície – cvičné aj kvalifikačné

SKUPINA 1. – strieborná úroveň:

Dňa 19.-20. mája sme absolvovali cvičnú expedíciu. Výpravu sme zahájili v obci Tomášov. Chceli sme zažiť trochu dobrodružstva, a tak sme sa rozhodli splavovať. Zápas s Malým Dunajom sme zvládli s takým prehľadom, že jeden nemenovaný člen
posádky zaspal priamo v lodi. Po vylodení pri vodnom kolovom mlyne v Jelke sme sa rozhodli postaviť si malý tábor. Užili sme si oddych pri ohni a opekanie. Chladnú noc sme prežili v stanoch. Po prebudení sme sa
pobalili a vybrali do neďalekého lesa, aby sme tam pozberali odpadky,
ktoré tam zostali po nezodpovedných turistoch. Počas našej
expedície sme prežili dokonca aj stretnutie so slepúchom a hmyzom
nevídaných rozmerov. Po splnení svojho cieľa sme sa vybrali do
neďalekej Jelky. Strastiplné hľadanie zastávky bolo nakoniec
úspešné a my sme sa hoci unavení, no plní nezabudnuteľných
zážitkov vrátili šťastne domov.   FOTO

Video z kvalifikačnej expedície: TU

SKUPINA 2. – strieborná úroveň:

Expedícia Veľká Fatra – 25.-26.5.2018.
Sedem sa nás vydalo do tých hornatých, vetrom ošľahaných končín. Sedem prekonalo výstupy tak strmé, že počas pochodu neváhalo ísť kolenačky.
Sedem úspešne ukončilo cvičnú expedíciu striebornej úrovne.
Týchto istých sedem nikdy nezabudne, na krásu toho národného parku, na jeho oblaky, machom obrastené skaly, prastaré lesy… V nohách desiatky kilometrov a v hlavách spomienky, ktoré im nik nevezme. FOTO

Video z kvalifikačnej expedície:  TU

SKUPINA 3. – bronzová úroveň:

Cez víkend 9-10 jún 2018 absolvovala naša skupina expedíciu na hrad Gýmeš. Po počiatočnej nepriazni počasia sa na nás usmialo slnko a až do konca expedície bola už len pohoda.  FOTO

FunFace_20171212_155932
Všetci úspešní absolventi bronzovej úrovne boli dňa 12.12.2017 slávnostne ocenení. Dodalo im to energiu do ďalšej práce na sebe.

FOTKY z udalosti

Medzi vybranými ocenenými  jeho kráľovskou výsosťou princom Edwardom dňa 2.11.2017 bola aj naša žiačka Alžbeta Poláková 

Naši noví „Dofáci“ v školskom roku 2017/18 

Slávnostné zhodnotenie po 1. roku

činnosti v školskom roku 2016/17