Deň ústneho zdravia – 20. marec

Ústne zdravie je všade prítomné v našom živote, v každodennej aktivite- či už sa smejeme , rozprávame, jeme alebo spievame. To je dôvod, prečo existuje svetový deň ústneho zdravia – aby nám pripomenul, aký dôležitý význam má pre nás naše zdravie.

Naše ústa sú zrkadlom do nášho tela a odrážajú celkové zdravie a pohodu. Z tohto vyplýva aj heslo tohto svetového dňa – „Otvor ústa a uvidíš svoje zdravie“. Preto každoročne robíme prednášky a prezentácie o dôležitosti ústnej hygieny a jej vplyvoch na celkové zdravie, aby sme pomohli zlepšiť úroveň primárnej prevencie ústneho zdravia na Slovensku. Významnou súčasťou prevencie je vzdelávanie, s cieľom naučiť základy zdravia a spôsoby ako predchádzať ochoreniam – tzv. zdravotná gramotnosť.

Dňa 13. marca absolvovali študenti zaujímavú prednášku, práve o dôležitosti prevencie, poznatkoch a význame ústneho zdravia, pod vedením PhDr. Kataríny Rentkovej, ktorá objasnila, ako vplývajú chorobné zmeny v ústnej dutine na celkový zdravotný stav a môžu súvisieť s inými orgánmi tela. Veľa z nás, si ani neuvedomuje, že veľkým rizikom je infekcia s ohniskom práve v ústach, ktorá môže spôsobiť prenos baktérií k vzdialenejším orgánom – napr. srdce, obličky, ochorenia kĺbov, neurologické ochorenia, ochoreniach tráviaceho traktu a nehovoriac o estetickom a psychickom probléme zo straty zubov.

            Túto prednášku obohatil aj pán Tomáš Nagy z firmy HERBADENT, ktorý prijal pozvanie a poukázal na prírodne bylinné produkty, ktoré sú vyrábané mnohé roky, podľa overených receptúr a ich pozitívne účinky na ústne zdravie.

            Preto stále platí, že najlacnejšou a najefektívnejšou terapiou je PREVENCIA.