Deň ústneho zdravia 2017.

Dňa 15.3.2017 sa  v rámci kampane „ Svetového dňa ústneho zdravia „ uskutočnila na našej škole  odborná prednáška pod heslom  „ Zdravé ústa, recept na dlhý život „ pre študentov všetkých prvých ročníkov.                 

Už niekoľko rokov sa usilujeme v rámci odboru zubný asistent na našej škole za podpory vedenia školy a firmy Curaden Slovakia  uskutočňovať edukáciu spojenú s ústnou hygienou.

Realizujeme v rámci tejto edukácie prednášky, I.TOP, SOČ s témami prevencie.  V rámci praktických hodín dentálnej hygieny chodíme do MŠ, ZŠ a SOŠ pre hendikepované deti,  kde naši študenti motivujú a inštruujú  deti  k starostlivosti o ústnu dutinu. Každý rok  v spolupráci so Slovenskou komorou zubných lekárov pripravujeme aktivity pre deti MŠ na Slovenských dentálnych dňoch.

Naše aktivity sa zameriavajú hlavne na prevenciu predchádzania vzniku zubného kazu a používanie správnych pomôcok a techník čistenia zubov. Študenti sa radi zúčastňujú týchto aktivít nie len pasívne, ale aj aktívna zložka ich vždy zaujme  a sami si môžu vyskúšať aké je ťažké postaviť sa pred publikum a snažiť sa o pozornosť a záujem poslucháčov. Vždy po takýchto hodinách prebehne búrlivá diskusia a študenti radi spomínajú na prácu s deťmi.

Verím, že táto naša práca prispeje troškou k osvete a k zníženiu globálnych následkov ochorení ústnej dutiny.