Deň ústneho zdravia na Slovenských dentálnych dňoch

V dňoch  5.-7. 10. 2017 usporiadala Slovenská komora zubných lekárov najväčší kongres na Slovensku. Toto podujatie sa konalo v krásnom prostredí X-Bionic Sphere v Čilistove- Šamorín. Študentky IV. ZUA sa v piatok 6.10.2017 pod pedagogickým dozorom Dr. Rentkovej  zúčastnili Slovenských dentálnych dní. Sprevádzajúcou akciou bol Deň ústneho zdravia  pre deti z materských  a základných škôl- prvý stupeň. Akcie sa zúčastnilo 75 detí z MŠ a 269 detí zo ZŠ. Vrámci tohto projektu sme si pre deti pripravili rôzne stanovištia, pri ktorých sa deti zábavnou formou dozvedeli  o zúbkoch, o starostlivosti o zúbky a zdravej  výžive. Po splnení úloh nechýbali ani zaujímavé odmeny. SKZL si pre deti pripravila prednášky o možnostiach zdravej výživy. Taktiež mohli vidieť ukážky prvej pomoci od profesionálov. Odborne sme deťom vysvetlili, ako sa správne starať o zúbky od útleho veku, aby vydržali čo najdlhšie zdravé a bez kazov.

Študentky navštívili výstavu, na ktorej sa dozvedeli o rôznych novinkách na trhu pre zubné ambulancie, ale aj pre bežného človeka.  Túto udalosť hodnotíme veľmi pozitívne, veľmi sa nám  páčila a  domov sme odchádzali s pocitom dobre vykonanej práce.