Dentálne zdravie

Dňa 11.11.2019 sa žiaci I.ZUA a, a 18.11.2019 žiaci I.ZUA b zúčastnili odbornej prednášky o dentálnom zdraví.
Prednáška mala dve časti :
Teoretická časť pozostávala z anatómie, etiológie a patológie dutiny ústnej. V trojhodinovej prezentácii sa Dr. Mikuš snažil žiakom priblížiť danú problematiku a aplikoval hlavne preventívne poznatky predchádzania chorôb.
MDDr. Adam Mikuš svojou prednáškou tak zaujal žiakov, že po krátkej pauze sa vrhli na praktickú časť. V praktickej  časti sa žiaci zoznámili s pomôckami na dentálnu hygienu v domácom prostredí. Ich správne používanie a nácvik techník čistenia si žiaci vyskúšali prakticky za pomoci študentov zubného lekárstva ktorí prišli pomôcť edukovať.
Pomôcky na praktickú časť,  lektora prednášky a študentov zubného lekárstva nám zabezpečila Mgr. Psotková z firmy CURAPROX. Pre žiakov bolo uvedené podujatie veľmi poučné do ďalšieho štúdia v odbore zubný asistent. Preto by som chcela vysloviť poďakovanie nielen za seba, ale aj za žiakov.

Ďakujem vedeniu školy  za ústretovosť pri organizovaní týchto akcií v priestoroch školy, ktoré sa pre našich žiakov konalo už po piatykrát.

Vedúca odboru zubný asistent PhDr. Katarína Rentková

 

FOTO