Dni otvorených dverí

Dni otvorených dverí

•    29. 11. 2019 (piatok)  –1.termín    (10.00 až 14.00 h)
•    07. 02. 2020 (piatok) – 2.termín    (10.00 až 14.00 h)

Prezentácie školy 

•    23. 09. 2019 (pondelok) – Konferencia k Európskemu týždňu zručností
•    04. 10. 2019 (piatok) – Deň župných škôl, Avion, Bratislava
•    08. 10. 2019 (utorok) – Župná škola pre Teba, Pezinok
•    10. 10. 2019 (štvrtok) – Župná škola pre Teba, Senec
•    16. 10. 2019 (streda) – Župná škola pre Teba, Malacky
•    08. 11. 2019 (piatok) – zasadnutie zastupiteľstva BSK – prezentácia školy