Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

Cvičné expedície šk.rok 2018/19

Od piatka 31.5. do nedele 2.6. sme sa zúčastnili cvičnej expedície na striebornú úroveň DofE. My, žiaci z tried II.AV, II.MAS/OT, II.ZUA  sme si pod záštitou pani profesorky Mikulovej plnili svoju úlohu zbierania odpadkov. V piatok sme vyrazili z Koliby cestou na Salaš, kde sme našli miesto na spanie a zaslúžene si oddýchli. V sobotu sme  vyrazili cez Kozí chrbát, Konské hlavy a Somára na Pezinskú babu, kde sme neskôr pokračovali na Žilovú a tu sme hľadali zdroj vody a miesto na  prespanie. V nedeľu sme skoro ráno vstali, aby sme vyrazili smerom dolu na železničnú stanicu v Pezinku. Za celý víkend sme prešli takmer 50 km a s niekoľkými štípancami a kliešťami sme sa spokojne vrátili domov. FOTO

 

OCENENÍ v DofE 2018

Bronzová úroveň

Strieborná úroveň

V utorok 9.10.2018 si po roku opäť naši žiaci prevzali Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu. Za bronzovú úroveň boli počas slávnostnej ceremónie ocenené žiačky Simona Gallová, Sára Haluzová, Zuzana Janštová z triedy III. ZUA, Natália Mikušová IV. ZUA a Zuzana Lisá z IV. MAS. V mene celej školy im gratulujeme.

 Prví strieborní absolventi programu DofE na našej škole  boli na slávnostnej recepcii ocenení veľvyslancom Spojeného Kráľovstva a našim olympijským víťazom Matejom Tóthom. Pri náročnom štúdiu sa venovali  dobrovoľníctvu, rozvíjali svoj  talent, vytrvalosť, cieľavedomosť…, vlastnosti, ktoré im  pomôžu k osobným úspechom. Sme na Vás hrdí!  

 

Máj – september 2018 – Dobrodružné expedície – cvičné aj kvalifikačné

SKUPINA 1. – strieborná úroveň:

Dňa 19.-20. mája sme absolvovali cvičnú expedíciu. Výpravu sme zahájili v obci Tomášov. Chceli sme zažiť trochu dobrodružstva, a tak sme sa rozhodli splavovať. Zápas s Malým Dunajom sme zvládli s takým prehľadom, že jeden nemenovaný člen
posádky zaspal priamo v lodi. Po vylodení pri vodnom kolovom mlyne v Jelke sme sa rozhodli postaviť si malý tábor. Užili sme si oddych pri ohni a opekanie. Chladnú noc sme prežili v stanoch. Po prebudení sme sa
pobalili a vybrali do neďalekého lesa, aby sme tam pozberali odpadky,
ktoré tam zostali po nezodpovedných turistoch. Počas našej
expedície sme prežili dokonca aj stretnutie so slepúchom a hmyzom
nevídaných rozmerov. Po splnení svojho cieľa sme sa vybrali do
neďalekej Jelky. Strastiplné hľadanie zastávky bolo nakoniec
úspešné a my sme sa hoci unavení, no plní nezabudnuteľných
zážitkov vrátili šťastne domov.   FOTO

Video z kvalifikačnej expedície: TU

SKUPINA 2. – strieborná úroveň:

Expedícia Veľká Fatra – 25.-26.5.2018.
Sedem sa nás vydalo do tých hornatých, vetrom ošľahaných končín. Sedem prekonalo výstupy tak strmé, že počas pochodu neváhalo ísť kolenačky.
Sedem úspešne ukončilo cvičnú expedíciu striebornej úrovne. 
Týchto istých sedem nikdy nezabudne, na krásu toho národného parku, na jeho oblaky, machom obrastené skaly, prastaré lesy… V nohách desiatky kilometrov a v hlavách spomienky, ktoré im nik nevezme. FOTO

Video z kvalifikačnej expedícieTU 

 

SKUPINA 3. – bronzová úroveň:

Cez víkend 9-10 jún 2018 absolvovala naša skupina expedíciu na hrad Gýmeš. Po počiatočnej nepriazni počasia sa na nás usmialo slnko a až do konca expedície bola už len pohoda.  FOTO

FunFace_20171212_155932
Všetci úspešní absolventi bronzovej úrovne boli dňa 12.12.2017 slávnostne ocenení. Dodalo im to energiu do ďalšej práce na sebe.

FOTKY z udalosti

Medzi vybranými ocenenými  jeho kráľovskou výsosťou princom Edwardom dňa 2.11.2017 bola aj naša žiačka Alžbeta Poláková 

Naši noví „Dofáci“ v školskom roku 2017/18 

Slávnostné zhodnotenie po 1. roku

činnosti v školskom roku 2016/17

 

Každý má potenciál uspieť a získať Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu.

dofe

V novom školskom roku majú študenti Strednej zdravotníckej školy Záhradnícka 44, Bratislava prvýkrát možnosť uchádzať sa o získanie prestížnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Stačí prijať výzvy v troch oblastiach a podstúpiť so spolužiakmi dobrodružnú expedíciu.

V rámci programu na sebe účastníci pracujú a zlepšujú sa. Pravidelne vykonávajú aktivity v troch oblastiach: šport, talent a dobrovoľníctvo tak, aby si splnili svoje ciele. „Program je jedinečný v tom, že mladí ľudia si v jednotlivých oblastiach sami volia aktivity, ktoré ich bavia alebo zaujímajú. Ide o prekonávanie vlastných limitov. Preto je výber na nich. Naši žiaci si tento rok vybrali nasledovné aktivity: naučiť sa nové cudzie jazyky, základy sebaobrany, zlepšiť si telesnú zdatnosť, naučiť sa lukostreľbu, tandemové bicyklovanie, hrať tenis, hrať na gitare, jazdiť na koni, začať behať, plávať, prakticky používať goniometrické funkcie z matematiky, kresliť a navrhovať vlastnú tvorbu, pripraviť sa na skúšky na VŠ, pomôcť ľuďom naučiť sa správne techniky ústnej hygieny, pomáhať v detských domovoch, doučovať spolužiakov, udržiavať poriadok, pomáhať telesne postihnutým, pomáhať v domovoch dôchodcov….

Svojou vytrvalosťou a ochotou pracovať na sebe sa môžu mladí ľudia pochváliť pri uchádzaní sa o zamestnanie  alebo v prihláške na vysokú školu. Absolventov programu dokonca uprednostňujú aj také prestížne univerzity, akými sú Harvard, Oxford  či Cambridge.

Šancu uspieť má naozaj každý, kto počas minimálne šiestich mesiacov dokáže pracovať na dosiahnutí vlastných cieľov. Okrem toho spolu so skupinou spolužiakov podstúpi dobrodružnú expedíciu. “

Program vznikol ešte pred 60-timi rokmi v Británii a zakladal ho manžel britskej kráľovnej, princ Philip. Dnes ho ročne absolvuje 1,3 milióna mladých ľudí v 140-tich krajinách sveta. Na Slovensku si z rúk britského veľvyslanca prebralo ocenenie prvých 86 absolventov. Svojou účasťou ich poctil aj pán prezident Andrej Kiska, ktorý ocenil vynaložené úsilie študentov stredných škôl, aby Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE) získali. Prezident vo svojom prejave povzbudil mladých ľudí, aby pokračovali v aktivitách aj mimo povinností v škole, lebo skutočné osobnosti sa poznajú aj podľa toho, čo sú ochotní robiť naviac.

Zapojiť sa do Programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu  môžete aj na našej škole. Stačí kontaktovať koordinátorku programu DofE  Mgr.Hanu Botkovú.

Účastníci v DofE nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba a dosiahnuť svoje vlastné ciele.

Držíme našim “Dofákom “ palce .