↑ Return to Dokumenty

Správy o výsledkoch školy.

Šk.rok 2019/20

Sprava_o_VVV_2019_20

zoznam_ príloh_ k _správe VVV

Príloha 1_výkaz o prospechu a dochádzke 1920

Príloha 2_Protokol k správe o hospodárení č. NRREUAMEIT

Príloha 3_Správa o hospodárení za rok 2019

Príloha 4_Zoznam použitých skratiek

Šk.rok 2018/19

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti

Zoznam príloh k správe

príloha 1 – Prospech a dochádzka

príloha 2 – Správa o hospodárení za rok 2018

príloha 3 – Protokol k Správe o hospodárení za rok 2018

príloha 4 – Zoznam použitých skratiek

Šk.rok 2017/18

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti,

Zoznam príloh k správe

príloha 1 – Prospech a dochádzka

príloha 2 – Správa o hospodárení za rok 2017

príloha 3 – Protokol k Správe o hospodárení za rok 2017

Šk.rok 2016/17

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti,

Zoznam príloh k správe

príloha 1 – Prospech a dochádzka

príloha 2 – Správa o hospodárení za rok 2016

príloha 3 – Protokol k Správe o hospodárení za rok 2016

Šk.rok 2015/16  

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti,

Zoznam príloh k správe

príloha 1 – Prospech a dochádzka.

príloha 2 – Správa o hospodárení za rok 2015

príloha 3 – Protokol k Správe o hospodárení za rok 2015

Pasportizačné listy školy 16-17

 Šk.rok 2014/15

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 

príloha 1 – prospech, dochádzka

príloha 2 – rozbor hospodárenia