e-learningové materiály

INFORMATIKA

text na cvičenie

logo hlasovanie

1. ročník

 1. Úvod do informatiky  prezentácia online verzia + kontrolné otázky  online verzia
 2.  Počítač a jeho vybavenie  –  prezentácia TU + kontrolné otázky TU 
 3.  Textový editor – MS Word –  odporúčané  videá
  1.  Úvod do pracovného prostredia 
  2.  Formátovanie textu 

2. ročník

 1. Siete a internet  – prezentácia TU +  kontrolné otázky   TU
 2. Bezpečnosť na internete – odporúčané videá k problematike
  1. kyberkriminalita
  2. tvorba bezpečného  hesla 
  3. bezpečné chovanie na nete
  4. sociálne siete1,            sociálne siete2
  5. kyberšikana
  6. kybergrooming
  7.  mobil1,                   mobil2 

Projekt  Digitálna škola  – prezentácia TU