Európsky deň jazykov 2016.

jazykzRada Európy rozhodla vyhlásiť Európsky deň jazykov, ktorý sa bude oslavovať každoročne 26. septembra.

Ovládanie jazykov je nevyhnutnosťou a právom KAŽDÉHO – toto je jedným z najdôležitejších posolstiev Európskeho dňa jazykov.

Aj naša škola sa zapojila. Niektorí študenti sa na hodinách CUJ hrali online hry a kvízy, doplňovali tajničky, zoznámili sa s rôznymi pozdravmi a poďakovaniami v mnohých európskych jazykoch, vypočuli si piesne. Pripravili sme aj nástenku na 1.poschodí a v triede č.13 a veľmi zaujímavú reláciu. 4 skupiny žiakov ( I.FL, I.OO, I.ZL a II.ZUA) navštívili viacero stánkov kultúrnych a jazykových inštitúcií na Hviezdoslavovom námestí, kde si aj zasúťažili. Pozreli si program na pódiu – z British International School, z Deutsche Schule, z Ecole Francaise Internationale de Bratislava a v kine Mladosť ich zaujala aj séria krátkych filmov v pôvodných jazykoch, v nemčine, francúzštine, poľštine, taliančine.

Zaujímavý bol film žiakov francúzskej školy „Slovensko bude predsedať Európskej rade“

a reklamné spoty z Nemecka, kde sme videli pestrý svet módy a životného štýlu…..

Z akcie sme priniesli množstvo brožúr, plagátov a letáčikov, ktoré využijeme na hodinách CUJ.