Európsky týždeň športu.

Dňa 14.9. 2016 od 10,00 hod do 11,00 hod sme sa  študenti a pedagógovia stretli na školskom dvore, aby sme si spolu zašportovali. Pri dobrej hudbe sme sa všetci snažili napodobniť  tanečné pohyby našej cvičiteľky Katky. Aj keď bolo riadne teplo, celé podujatie sa nieslo v úžasnej atmosfére sršiacej radosti z pohybu. Z veľkej konkurencie sme vyhlásili – najlepšieho tanečníka, najlepšiu tanečnicu, no  problémom bolo určiť najlepšie tancujúceho pedagóga. Najaktívnejšou triedou sa stala I. ZuA, ktorá dostala drobný darček . Spolu s inými triedami, v ktorých tancovali všetci študenti, dostali extra bonus –  bude im odpustený  vytrvalostný 12 minútový beh, čomu sa všetci veľmi potešili.

 

 

img_20160914_102106
img_20160914_102321

1

img_20160914_102501