Exkurzia v Medzinárodnom laserovom centre

Dňa 23.05.2018 naši tretiaci – oční optici spolu s vyučujúcou odborných predmetov pani Rejdovou opäť navštívili Medzinárodné laserové centrum. V laboratóriu im boli predvedené demonštračné pokusy na zobrazovanie šošovkou a na vlnové vlastnosti svetla, o ktorých študenti získali teoretické poznatky už na vyučovacích hodinách. Ďalej mohli vidieť zaujímavé ukážky z práce spekl (speckle) interferometria, optického vlákna a javy, kde vzniká fotoluminiscencia. Taktiež mali možnosť vidieť hologram a dozvedieť sa, ako sa vytvára. Na záver boli oboznámení so štruktúrou materiálu, ktorý sa používa pri výrobe displejov pre mobilné telefóny.